Oktatási intézmények beszámolói a közgyűlésen – Fejlesztések, eredmények, célkitűzések

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, idén szeptemberben minőségirányítási rendszert vezettek be. Az intézmény kiemelt célja a helyi munkaerő-piaci igényekre történő gyors és rugalmas reagálás. A Nyíregyházi Tankerületi Központ iskoláinak jelentős részében történtek felújítások, korszerűsítések az elmúlt időszakban, így megfelelő körülmények között biztosítják az oktatást a több mint tízezer diáknak. Általános és középiskolások részvételével kérdőíves felmérést végzett a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, az eredmények alapján pedig elkészült a város stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében a 2022 és 2025 közötti időszakra. Ezekkel a témákkal folytatjuk a közgyűlési beszámolót.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és az Északi Agrárszakképzési Centrum is éves beszámolóval érkezett a közgyűlésre. A Nyíregyházi Tankerületi Központ 14 intézménye működik a megyeszékhelyen, alap- és középfokon összesen 10 564 diák tanul. Egy kormányrendelet értelmében Nyíregyházán sem adható ki az őszi szünet a 2022/2023-as tanévben, a téli szünet pedig 2022. december 22-e és január 8-a között lesz. Az intézmények veszélyhelyzeti működéséről szóló kormányrendelet pedig azt írja elő, hogy azokban az épületekben, ahol 14. életévüket be nem töltött gyerekek gondozása, oktatása zajlik, legalább 20 Celsius-fokot kell biztosítani számukra. A Nyíregyházi Tankerületi Központ intézményeiben Ukrajnából érkezett diákok is tanulnak, akik délutánonként a kormány finanszírozásának köszönhetően délutáni foglalkozásokon vehetnek részt, ahol magyar nyelvet tanítanak és egyes tantárgyakból felzárkóztató órákat tartanak nekik. Saját költségvetési és pályázati forrásokból több intézmény felújítása is megtörtént az elmúlt időszakban, összesen húsz helyszínen.

Jól működik a rendszer

A közgyűlés elfogadta a központ beszámolóját, a képviselők megköszönték a széles körű tájékoztatót. Póka Imre képviselő felszólalásában kiemelte, a kertvárosi általános iskola minőségi megújuláson esett át az elmúlt években és fontos intézményként működik Nyíregyházán. Gaszperné Román Margit erre úgy reagált, az intézmény átlagos létszáma több mint kétszáz fővel nőtt, ahány osztály kimegy az iskolából, annyi új diák fér be, szinte ki lehet tenni a megtelt táblát. A következő évben a tankerületi bízik benne, hogy az épület felújítása is hamarosan megtörténhet.

Nagyon fontosnak tartjuk mi is – és azt gondolom, együttesen is, mert ez a város érdeke – az oktatás ügyét, és a város ebből a szempontból sok tekintetben kivételes országos viszonylatban is, mert köznevelési kerekasztalt és ilyen típusú tájékoztatókat a közgyűlésben – ennek utána jártunk – nagyon kevés városban tesznek meg a városvezetők. Ennek a pozitív vonatkozásait is minden esetben megfogalmaztuk. Azt is tudja azért az ember járva az országot, meg nyilván vannak olyan típusú kapcsolatai, hogy nagyon sok településen a városi önkormányzatoknak és adott esetben a tankerületeknek vagy egyéb más intézményi fenntartóknak mondjuk úgy finoman, hogy nem éppen rózsás a viszonya. Erre is nagyon sok példa van, nekünk ebből a szempontból itt, Nyíregyházán kifejezetten szerencsénk van, mert az együttműködés gyakorlatilag nagyon jól működik” – mondta Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakcióvezetője.

Erre a tankerületi igazgató úgy reagált, valóban nyitva állnak a kapuk, Nyíregyházán választ adnak minden felmerülő kérdésre.

Szociális helyzet

Csökkenő számot mutat a hátrányos helyzetűek aránya intézményeinkben, ugyanakkor egy kicsit emelkedik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. Ezért nagyon sok mindent megteszünk annak érdekében, hogy megelőző intézkedésekkel ez ne hasson ki semmilyen módon az iskolai előmenetelre, minél több tevékenység irányuljon a lemorzsolódás megelőzésére, hiszen az a célunk, hogy tovább tudjanak tanulni gyerekeink középfokú intézményekben, szakképzésben pályát tudjanak választani, aztán aktív részeivé váljanak városunk mindennapjainak, dolgozó családos emberként” – tette hozzá Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója.

Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, az ingyenes tankönyv bevezetése nagy terhet vesz le a családok válláról, de sok más módon is segítik a családokat az oktatás-nevelés területén.

A gyermekjóléti központok rendszerének járási szintű kiépítése országos szinten, az iskolai és óvodai szociális segítő rendszer kiépítése, pedagógiai asszisztens hálózat kiépítése az óvodákban, az étkeztetéstámogatás a bölcsődéktől egészen a középiskolákig, óvodai és bölcsődei rendszerben gyakorlatilag a gyerekek 80–90 százaléka ingyenesen étkezik. Ez a kormány vezette be a kötelező szünidei étkeztetést, korábban ez nem volt kötelező. Ezt az önkormányzat azzal toldja meg, hogy ezt házhoz szállítással oldja meg, hogy ne legyen ez sem probléma, középiskolában az ösztöndíjak rendszerének a bevezetése és akkor Szigligetről, tanszertámogatásról meg a többiről nem beszéltem” – tette hozzá az alpolgármester.

Fejlődő szakképzés Nyíregyházán

A Szakképzési Centrum beszámolóját is elfogadta a közgyűlés, a hosszú előterjesztésben úgy fogalmaznak, újabb mérföldkőhöz érkezett a szakképzés megújítása, valamennyi iskolában minőségirányítási rendszert vezettek be szeptembertől. Ennek keretében fogalmazták meg küldetésüket és céljukat, miszerint a helyi munkaerő-piaci igényekre szeretnének gyorsan és rugalmasan reagálni. A centrum tíz intézményében közel nyolcezer fő tanul, a 2022/2023-as tanévre jelentkezők több mint 66 százaléka nem nyíregyházi általános iskolából érkezett. A legtöbb tanuló idén az építőipar ágazatban kezdi meg tanulmányait, de magas tanulólétszámokkal indulnak technikumi osztályok a specializált gép- és járműgyártás, a gépészet, illetve az informatika és távközlés, valamint a turizmus-vendéglátás és szépészet ágazatokban is. A tanulók felzárkóztatásában sokat segítenek a rugalmas tanulási utak. A szakképzési változások fontos célja, hogy csökkentsék a magyarországi iskolaelhagyást, ennek érdekében jött létre az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola. Orientációs évfolyamra járhatnak azok, akik befejezték a nyolcadik osztályt, dobbantó programban azok vehetnek részt, akiknek nincs általános iskolai bizonyítványuk, de valamilyen szakmát szeretnének tanulni, innen mehetnek tovább egyéni haladásuknak megfelelően a műhelyiskolába. A Bencs László szakképző iskolában így lehetnek például szakácssegédek vagy szobafestők. A szakképzési rendszerben tanulók különböző juttatásokat kapnak, ágazati alapoktatásban a technikumba járók 8000 forint, szakképző iskolába járók 16 ezer forintot havonta. Ez az összeg mindenkinek jár, ösztöndíjat pedig tanulmányi átlag függvényében kaphatnak, további 8 és 59 ezer forint közötti összeget. Duális partnernél munkaszerződés esetén 100 ezer és 168 ezer forint közötti összeget kaphatnak, az első szakma megszerzését követően pedig egyszeri pályakezdési jutalomban részesülnek. Ennek összegét a szakmai vizsga eredménye befolyásolja, ami 133 ezer forinttól 302 ezer forintig terjedő összeg lehet. Az elmúlt tanévben az országos szakmai tanulmányi versenyeken a centrumhoz tartozó tíz iskolából közel 300 diák képviseltette magát, és többen szerepeltek sikeresen. Eredményeik alapján 55 diák mentesült az írásbeli vagy a teljes szakmai vizsga letétele alól.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egy véleményező, javaslattevő testület Nyíregyházán. A pandémia bár megnehezítette a munkájukat, de 2021-ben már produktívabb volt a munkavégzésük. Egy reprezentatív városi helyzetfeltárást is elvégeztek, a kutatás eredményeire egy szakmai dokumentumot is elkészítettek, amely a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében 2022–2025 címet kapta. A kutatási mintába összesen 30 osztály került, az online kérdőívre pedig összesen 722 fő válaszolt, amely a célcsoport létszámát tekintve reprezentatív mintát eredményezett. A kérdőíves adatfelvétel célcsoportja a Nyíregyházán működő iskolák 7., 9., 11. évfolyamaira járó diákjai függetlenül attól, hogy itt laknak, vagy csak iskolai éveiket töltik a megyeszékhelyen. A válaszadó fiatalok 70 százaléka mondta, hogy egyáltalán nem fogyaszt szeszesitalt, 25 százalékuk alkalmi fogyasztónak tekinthető. A drogfogyasztás vonatkozásában a kitöltők 98 százaléka mondta, hogy még soha nem fogyasztott kábítószert, figyelemfelkeltő adat azonban, hogy egy másik kérdés kapcsán 14 százalékuk lehetségesnek tartja, hogy egyszer majd kipróbáljon valamilyen drogot – derült ki a fórum tájékoztatójából. A szakemberek feladata, hogy kiderítsék, milyen tényezők állhatnak a háttérben, amelyek arra tolják a fiatalokat, hogy káros szereket próbáljanak ki. A károsnak mondható szenvedélyek közül leginkább az energiaitalok fogyasztását vállalták be a fiatalok, 50%-uk fogyaszt valamilyen gyakorisággal energiaitalt. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rövid-, közép- és hosszú távú célokat is kitűzött. Szeretnék fenntartani, illetve bővíteni a közösségi tereket, folytatni a prevenciós munkát az iskolában, a szülők képzése is fontos lenne, illetve javítani kellene a nyíregyházi ifjúság egészségtudatos magatartásán és mentálhigiénés állapotán.