Mit is jelent a kapcsolati erőszak? A Nyíregyházi Törvényszék közleménye pontosan leírja.

Mit is jelent a kapcsolati erőszak? A Nyíregyházi Törvényszék közleménye pontosan leírja.
Fotó: Illusztráció

A Nyíregyházi Törvényszék közleménye – kapcsolati erőszak bűncselekmény.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 212/A. §-a új tényállásként állapítja a kapcsolati erőszak bűncselekményét a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépés eszközeként.

A Nyíregyházi Törvényszék illetékessége alá tartozó járásbíróságok a törvény 2013. július 1-i hatályba lépésétől közel 100 ügyben jártak el kapcsolati erőszak bűncselekményének elkövetése miatt.

A „családon belüli erőszak” fogalomkörébe vonható cselekmények elég széles skálán mozognak.

A kapcsolati erőszak bűncselekményének önálló tényállásként történő megfogalmazásának jelentősége egyrészt abban áll, hogy a törvényben már korábban is megfogalmazott cselekmények elkövetése az általánosnál szigorúbb büntetéseket vonhat maga után, abban az esetben, ha azokat rendszeresen, családon belül követik el.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a testi sértést, a becsületsértést, a személyi szabadság megsértését és a kényszerítést olyan hozzátartozó vagy rokon sérelmére követik el, akivel az elkövető az elkövetéskor együtt él vagy élt, az általánosnál súlyosabb büntetés kiszabására van lehetőség.

A törvényi szabályozás másik jelentősége, hogy az új tényállással immár a testi sértés szintjét el nem érő, de a sértett emberi méltóságát súlyosan sértő erőszakos magatartásokat, és a gazdasági ellehetetlenítést is büntetni rendeli.

Így tehát felelősségre vonható az a személy, aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, vagy a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki.

Speciális tehát az elkövetői kör, mivel a bűncselekmény elkövetői és sértettjei között egy szorosabb kapcsolat áll vagy állt fenn. Az együttélés ténye az eljárás során a lakcímnyilvántartóból visszakereshető vagy tanúvallomások alapján bizonyítható.

A büntetőjogi felelősség megállapításához a törvény feltételként írja elő továbbá, hogy a jogsértések elkövetése rendszeresen történjen. Nem számszerűsíthető azonban, hogy mit tekinthetünk „rendszeres” elkövetésnek, de az mindenképpen kettőnél több, nagyobb számú elkövetési alkalmat jelent.

A szorosabb hozzátartozói kapcsolat és a rendszeres elkövetés eredményezi azt, hogy a kapcsolati erőszak bűncselekményének elkövetői akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetőek.

Fontos azonban tudni, hogy a kapcsolatai erőszak alapesetében a hatóság csak magánindítvány előterjesztése esetén léphet fel, azaz csak abban az esetben indulhat eljárás, ha a konfliktusban érintett sértett ezt kéri. A magánindítvány előterjesztésére nem fogalmaz meg a törvény szigorú formai követelményeket, ugyanis a sértettnek bármely olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben az elkövető felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni. Érdemes figyelni azonban arra, hogy magánindítvány előterjesztésére a cselekmény elkövetésétől számított 1 hónapon belül van lehetőség.

Ezen túl viszont, a külvilág számára is egyértelműen észlelhető, a fizikai bántalmazás szintjét elérő, az új tényállás minősített eseteit jelentő elkövetési magatartások esetében, már nem feltétele a büntetőeljárás megindításának a magánindítvány megtétele.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék