Mesterek és mestereik

Hat képzőművész kiállítása a Városi Galériában

2022. szeptember 8–30.

H. Németh Katalin írása

 

„A művészet örök, a népet túléli a szobor” – mondja a költő. Ennek folytonosságáról beszél a művészettörténész. Mondja ezt oly korban, amikor a klasszikus irányzatok összemosódnak a társadalmi-ideológiai változásokhoz igazodva.

Példák sora igazolja ezt, mégis a közízlés megmarad egy állandósult, kiegyensúlyozott ízlés magasságában.

„Művészet az, amit az emberek annak tartanak” – egy felfogás szerint. Ezért tájékozódunk a ma művészetéről, a korosztályok gondolkodásáról, a műfajokról, egyszóval a változásokról.

Négy festőművész – akik a nyolcvanas években voltak hallgatói a Nyíregyházi Főiskolának – határozta el, hogy jelentkeznek újra Nyíregyházán.

Úgy gondolták, illő együtt kiállítaniuk volt tanáraikkal, mestereikkel, Horváth Jánossal és H. Németh Katalinnal.

Buka László színes vonalsávok markáns vibrálásával jellemez tájakat, érzéseket – határtalan festői szabadságban.

Homonna György képeinek hívószava a jelen idejű létige – kódjelzésekkel jellemezve az egyéb képelemeket.

Rácz Imre tájai áttűnő figurái főszereplője a fény – léleklélegzetek ezek.

Regős Ágnes ősiséget idéző autentikus üzenetei egy verseskötethez kapcsolódnak.

Horváth János: a válogatás egy gondolkodásvonulat dokumentuma, ahol a színek és a finom rezignált érzések a jellemzők.

H. Németh Katalin: kissé több természeti forma jelenik meg ezekben a grafikákban, karakteres redukciókban.

Érdekes a kiállítás a sokféleség, az elektronikus jelen megjelenítése szempontjából.

Egy értékes képi üzeneteket közvetítő kiállítást láthatnak a kiállításlátogatók.