Konferencia a gyermekközpontú igazságszolgáltatás érdekében

Konferencia a gyermekközpontú igazságszolgáltatás érdekében
Konferencia a gyermekközpontú igazságszolgáltatás érdekében

A gyermekek jogainak tiszteletben tartása, az eljárások során megfelelő bánásmód biztosítása céljából rendeztek konferenciát a Nyíregyházi Törvényszéken 2019. május 31-én. A Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoport szervezésében megvalósult rendezvényen neves szakemberek tartottak előadást a fiatalkorúak ügyeit tárgyaló bírák számára.

A program koordinátora, dr. Svedáné dr. Marcsek Anikó megnyitó beszédét követően Gulácsiné dr. Torda Gabriella, törvényszéki tanácselnök és dr. Murvayné dr. Márkus Katalin törvényszéki bíró a kiskorúak veszélyeztetéséről tartott előadást. E bűncselekmény a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények közül az egyik legsúlyosabb, melyben igen magas a látencia, s a felfedezett esetekben is gyakran akadályba ütközik a bizonyítás. Éppen emiatt van nagy jelentősége a tanúvallomásoknak, és a szakértői véleményeknek.

Az ELTE Közigazgatási Jogi Tanszékének doktorandusz hallgatója, dr. Szatmári Andrea a gyermekszegénység és a gyermeki jogok érvényesülése kapcsán előadásában feltárta, hogy a gyermekek szociális biztonságához, megfelelő életszínvonalához való jogának érvényesülését mennyiben segíti elő a hazai családtámogatási rendszer.

A gyermekek büntetőeljárásban történő részvételéről, illetve a Barnahus-modellről dr. Horváth Georgina, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének tanársegédje tájékoztatta a konferencián részt vevő szakembereket. Az előadás felhívta a figyelmet a gyermekek megfelelő körülmények között történő meghallgatásának biztosítására, amellyel a másodlagos kiszolgáltatottság elkerülhető. Bemutatta az izlandi típusú Barnahus modellt, amely a szexuálisan zaklatott vagy bántalmazott gyermekek speciális segítő intézménye, melyet az országban elsőként Szombathelyen vezettek be. Az előadásokat követően a szakembereknek lehetőségük nyílt a gyermekek érdekeinek biztosítását szolgáló konzultációra is.