Költségvetés 2021 a városi frakciók szemével
Költségvetés 2021 a városi frakciók szemével

Közismert, hogy a pandémiás időszakban bevezetett rendkívüli jogrend idején a városi közgyűlés és annak bizottságai sem üléseznek. A polgármester hozza ezek hatásköré­ben a döntéseket, melyekről utólag, a veszélyhelyzet elmúltával beszámol a képviselő-testületnek. A törvényi határidő szerint elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2021-es költségvetése, melyről múltkor dr. Kovács Ferenc polgármestert kérdeztük a Napló hasábjain, aki a közgyűlést alkotó frakciókat is tájékoztatta a büdzséről. Ezúttal a városvezető FIDESZ-KDNP, valamint az ellenzéki Szövetségben Nyíregyházáért frakció vezetőinek véleményét adjuk közre írásos formában. (A Nyíregyházi Televízió pedig a Nyíregyháza Most című közéleti magazinban, valamint a Híradó című hírműsorban sugározta több ismétléssel a velük készült interjúkat, s a nyiregyhaza.hu városi webportálon is megtekinthetőek a vélemények.)

Halkóné dr. Rudolf Éva frakcióvezető, FIDESZ-KDNP

FIDESZ-KDNP:

Hangsúly a szociális biztonság mellett a munkahelyteremtésen

Nyíregyháza 2021. évi költségvetése átgondolt, körültekintően tervezett, ami kiemelt hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és gazdaságélénkítésre. Emellett részletezi az önkormányzati feladatellátás finanszírozását is. Megalkotása rendhagyó volt a járványhelyzettel összefüggő kötelező érvényű intézkedések miatt.

Az önkormányzat számára a legfontosabb feladat a védekezés és a szociális biztonság fenntartása. 2021-ben is biztosítja a költségvetés a pénzbeli és természetbeni támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás, ápolási díj, adósságkezelés). Több támogatás esetén a jövedelemhatár, valamint a támogatás összegének emelésével kívánja hatékonyabban segíteni a rászorulókat, ezért 30 millió forinttal növeli az előirányzatot, így 380 millió forint áll rendelkezésre. Igény esetén az önkormányzat növeli a keretet. A rendkívüli helyzetbe, krízishelyzetbe kerülőket támogatja a rendkívüli települési támogatás keretében. Az eseti támogatások között a helyi autóbusz-közlekedési támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, temetési segély, főiskolai/egyetemi hallgatók részére rendkívüli támogatás, kelengyetámogatás szintén igényelhetők. A rászoruló gyermekek számára a szünidei étkeztetést a korábbi évekhez hasonlóan házhoz szállítással biztosítja.

A korábbi években bevezetett juttatásokat – karácsonyi csomag a nyugdíjasoknak, tanszercsomag az alsó tagozatos tanulóknak – szintén biztosítani fogja, melyeknek összegét 500-500 forinttal emeli a költségvetés. A karácsonyi csomagé 3000 forintra, a tanszercsomagé 2000 forintra nő. Az önkormányzat változatlan színvonalon biztosítja továbbra is a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és köznevelési alapfeladatait. A feladatok ellátásához 1 milliárd 900 millió forint önerőt biztosít. Ez teszi lehetővé többek között azt, hogy a bölcsődei gondozásért továbbra sem kell térítési díjat fizetni, a bölcsődés és óvodás korú gyermekek 80 százaléka ezentúl is ingyen juthat az étkezéshez. 2021-ben tovább folytatódik a városrehabilitációs és a Közösen a kiútért program a legrosszabb életkörülmények között – szegregátumban – élők lakhatásának jelentős javítása, szociális és társadalmi integrációjának érdekében.

A kulturális ágazat az egyik nagy vesztese a 2020-as pandémiás helyzetnek. Az intézményrendszer ideiglenes bezárása ellenére sikerült minden álláshelyet megvédeni. Az önkormányzat számít a nyitásra, így a költségvetésben van innovatív mozgástér, amely a programok szervezéséhez és megrendezéséhez nyújt segítséget. A költségvetés tartalmazza a kulturális intézmények 6 százalékos bérrendezését is. A tavalyi, 2020. január 1-tõl adható jövedelem egyszeri bérkiegészítésként jelenik meg, ezután következik a dolgozók átsorolása és bérük rendezése. Az önkormányzat tervezi a nagyrendezvények megtartását a pandémiás helyzettől függően a Városnaptól a Néptánc- és a Tirpák Fesztiválon át az adventi időszakig, nem feledkezve meg a kiállításokról, egyéb eseményekről.

E nehéz időszakban sem engedi el a város a sport területén sokat bizonyított helyi sportszervezetek, valamint a sport területén aktív civil szervezetek és eredményes sportolók kezét. A sport célfeladatok által biztosított támogatások továbbra is segítik a működési, versenyzési és rendezvényszervezési kiadásokat mind a versenysport és utánpótlás-nevelés, mind a szabadidő-, para- és diáksport terén, több tízezer nyíregyházinak biztosítva a sportélményekben gazdag esztendőt. A megszokott kiemelt figyelem jele, hogy mindez a 2021. évi kiadások 5,5 százalékát teszi ki. A város által szervezett-támogatott, hagyománnyá vált események – mint pl. a Mozdulj Nyíregyháza! vagy a Bringaváros – finanszírozási háttere is biztosított, de az első alkalommal megrendezni kívánt új sporteseményekre (pl. I. Nyíregyházi Futófesztivál és a Városrészek közötti Bajnokság) és nemzetközi nagyrendezvényekre (pl. Rally Hungary) is fedezetet biztosít.

10 éve tűzte ki a városvezetés az új városi sportkoncepció alapelveit és kiemelt feladatként határozta meg a sportinfrastruktúra fejlesztését. Az elmúlt évek tudatos fejlesztéseinek köszönhetően számos sportlétesítmény újult és épült meg, valamint több évtizedes álmok váltak valóra (Városi Jégpálya, Városi Uszoda), melyekben modern körülmények között sportolhatnak a nyíregyháziak, és mindezek fenntartására külön sorok nyújtanak biztos fedezetet a költségvetésben. A fejlesztések pedig nem állnak meg, hiszen mint a költségvetésből is látható, idén megnyitja kapuit az Atlétikai Centrum, illetve energetikai fejlesztés keretében napelemrendszer kerül a Con­tinental Arénára, valamint további szabadtéri beruházások fejeződnek be (sportparkok, futókörök épülnek, intézményi sportudvarok és termek újulnak meg), melyek előkészítéséhez és megvalósításához szükséges forrásokat a város szintén önerőből biztosítja.

 

Jeszenszki András frakcióvezető, Szövetségben Nyíregyházáért

Szövetségben Nyíregyházáért:

Szükséges lesz az újratárgyalás és módosítás

A COVID-19 nevű koronavírustörzs megjelenése óta az ellene való mindennapos küzdelem, valamint honfitársaink életének, egészségének megóvása az elsődleges feladatunk. Ezért a Szövetségben Nyíregyházáért frakció tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításaikor, majd a 2021. évi költségvetésének az összeállításakor az egyeztetések alatt is úgy tettek javaslatokat, hogy a vírus elleni védekezés a lehető leghatékonyabb legyen városunkban, és amikor a vírushelyzet elmúltával a normál élet visszatér a városunkba, akkor a lehető legtöbb munkát tudja elindítani városunk, annak érdekében, hogy a gazdaságunk mielőbb helyreálljon. Ezen alapvető célok alapfelté­teleinek megteremtésében a városvezetés és az ellenzék is egyetértett, és a járvány időszaka alatt többszöri egyeztetéseken sikerült kialakítani közös álláspontokat, mert a jelenlegi helyzetben az életek megóvása közös gondolkodást is kíván.

A városvezetés és ellenzék közös nyomásgyakorlásának következtében évtizedes problémák oldódhatnak meg 2021-ben, amelyhez hosszú idő után végre a kormány is pénzügyi forrásokat rendelt. Közel 5 milliárd forintból épülhetnek új utak, és végre a Tiszavasvári úti felüljáró felújítása és bővítése is elindulhat, amelyre évek óta folyamatosan, több kommunikációs csatornán hívtuk fel a figyelmet, jelezve közben a műtárgy potenciális veszélyességét is.

A gépjárműadó-bevétel és az iparűzési adó jelentős részének kormányzati rekvirálása miatt ettől az évtől már nem a várost illetik meg ezek a jelentős összegek, illetve az ingyenes parkolás bevezetése és tartós fenntartása miatt is jelentős bevételektől esett el városunk. Ezeket a kieséseket csak fokozza a kormány által a napokban elfogadott bérletidíj-mentesség, amely segítséget nyújt a vendéglátóipari vállalkozóknak, de még nehezebb helyzetbe hozza az önkormányzatokat, mert normatív alapú, kormányzati kompenzációs döntés ezen a területen sem született az önkormányzatok számára.

A költségvetést áttanulmányozva három dologra mindenképpen szeretnénk kiemelten felhívni a figyelmet:

1. Mivel a járványhelyzet okozta gazdasági válság nagyon sokak életét teszi egyre nehezebbé, vagy lehetetleníti el teljesen, ezért egyre nagyobb szükség van a szociális ágazat hatékonyabb működésére. Nyíregyháza költségvetését vizsgálva az ágazatra szánt összegek arányát nem tartjuk elfogadhatónak (9%), főleg annak a tükrébe nem, hogy például még a turizmusra szánt összegek százalékos aránya is meghaladja ezt (9,6%). Ez nem kellő mértékű szociális érzékenységről tanúskodik.

2. Városunk költségvetése a megismert számok alapján, a jelentős kormányzati elvonások, sarcok ellenére is stabilnak látszik. De azt fontos megjegyeznünk, hogy csak azért, mert egyszeri, eseti visszatérítésekkel, juttatásokkal pótlódnak bizonyos elvonások. De ezek valóban egyszeriek, nem normatívak, nem rendszerszerű bevételek. Teljes egészében a kormányzat kénye-kedve szerint dőlnek el, míg az elvont, többmilliárdos bevételek korábban állandóak, tervezhetőek, kiszámíthatóak voltak.

3. Az Európai Unió 2021–2027. fejlesztési időszakában és így a 2019–2024. évi önkormányzati ciklusban az egyik legfontosabb feladat a gazdaságfejlesztés, azaz újabb munkahelyek teremtése. A másik fontos terület pedig olyan fejlesztések megvalósítása az uniós forrásokból, amelyek költséghatékonnyá, fenntarthatóvá teszik városunkat és minőségibb életkörülményeket biztosíthatnak az itt élőknek. Továbbra is jelentős arányúak városunkban tehát a fejlesztések, amelyek azonban nem jöhetnének létre, nem valósulhatnának meg az uniós tagságunk, az EU óriási anyagi támogatásai nélkül.

A város meglévő hiteleinek törlesztési ütemezése szerint 2030-ra tudjuk kifizetni jelenlegi adósságainkat, ha ezt nem veszélyezteti majd újabb központi kormányzati elvonás. Ebben ugyanakkor nincsenek benne a városi tulajdonú cégek rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei és folyószámlahitelei.

Jelen helyzetben, a rendkívüli jogrend érvényessége miatt a költségvetés érdemi, közgyűlési vitájára, módosító javaslatok benyújtására nincs lehetőségünk. Ugyanakkor a rendkívüli jogrend elmúltával, amikor helyi politikai működés is helyreáll a közgyűlés működésével, mindenképpen szükség lesz a költségvetés részletes újratárgyalására és annak a módosítására, az aktuális gazdasági helyzet és állapot miatt és alapján. Frakciónk a szokásának megfelelően ekkor részletes elemzést készít majd, valamint módosító indítványok benyújtásával fogja elősegíteni városunk hatékony és a városlakókat támogató működését. Mindezt azért, mert a jelen költségvetés számadatai alapján a működés biztosítható, de annak belső arányaival, prioritásaival és súlypontjaival sok esetben nem tudunk egyetérteni.