Katonai tiszteletadással temették újra vitéz Elekes Gábor huszárezredes hamvait

Katonai tiszteletadással temették újra vitéz Elekes Gábor huszárezredes hamvait az Északi temető huszár sírkertjében. Emléktábláját pedig az egykori Petőfi utcai lakóházának helyén avatták fel. Elekes Gábor egykor a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének megyei elnöke volt.

Vitéz szentkatolnai primor Elekes Gábor huszárezredes előkelő, régi székely nemesi családból származott. A primorok a székelyek legmagasabb rangú, főnemesnek megfelelő, katonáskodó rétege volt, akik Erdély keleti határvidékén láttak el fontos feladatokat, védték a határt a betörő hordák ellen.

Komoly eszmei érték

A huszárezredes 1941-ben hunyt el, Nyíregyháza városa díszsírhelyet adományozott az ezredesnek, emlékét jegyzőkönyvben is megörökítették. Komoly eszmei értéket képviselt az a szobor, amely sírját díszítette egykor. Mivel a sírboltot Elekes Gábor menye eladta, a földi maradványokat elhamvasztották, az urna átkerült a főbejárati ravatalozóba. A 10 éves bérlés után a hamvak kikerültek onnan és a temető egyik raktárába, arra várva, hogy azokat bemossák. A Magyar Honvédség parancsnoka elfogadva a Megyei Hadisírgondozó Részleg felterjesztését, méltányosságból engedélyezte a katonai tiszteletadással történő újratemetést.

Emléktáblát is avattak

Vitéz Elekes Gábor huszárezredes egykori Petőfi utcai lakóházának helyén emléktáblát is avattak. Kertész József százados, megyei hadisírgondozásért, hadisírkutatásért felelős szaktiszt beszédében hangsúlyozta, Elekes Gábor a családi hagyományt követve a katonai pályára lépett. A legmagyarabb fegyvernemnél, a huszároknál szolgált. Első szolgálati helye hadnagyként Miskolc volt, majd főhadnagyként került Nyíregyházára, a híres 14-es „vörös ördögökhöz”, innen szólította a frontra az I. világháború kitörése immár századosként. A nagy háborút őrnagyként fejezte be szép kitüntetéssorral. Nyíregyházára visszatérve a híres huszárvirtust a háború áldozataiért kamatoztatta. A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Szabolcs megyei elnöke és országos társelnöke lett. Kitűnő szónok, de még jobb szervező volt.

Rengetegen érkeztek, hogy tiszteletüket tegyék

1941. november 4-én érkeztek haza a nyíregyházi huszárok a keleti frontról, akiket a régi 14-esek nevében Elekes Gábor köszöntött a feldíszített közeli vasútállomáson. Ezért keltett mély megdöbbenést az egész városban, hogy az erős fizikumú, kemény katonatiszt november 6-án agyvérzésben elhunyt. Frontharcosok díszszázada kísérte az Északi temetőbe a nagy halottat, akinek halálát családján kívül sokan megsiratták.