Intermodális Csomópont – Megkezdődik a tervezése a 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közötti szakasz 2x2 sávosításának
Fotó: Szarka Lajos

Március 29-én dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere, valamint dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző, Nyíregyháza országgyűlési képviselői közös sajtótájékoztatón jelentették be, megkezdődik a 4-es számú főút Nyíregyháza-Debrecen közötti szakaszának tervezése, napokon belül indul a nyíregyházi Intermodális Csomópont közbeszerzési eljárása, a 2. ütemmel folytatódik az ötmilliárdos kormányzati támogatásból megvalósuló útépítési program, és megkezdődnek a Széchenyi, Szarvas és Szent István utcák felújítási munkálatai.

Megkezdődik a tervezése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított 4-es számú főút Debrecen-Nyíregyháza közötti szakasz 2x2 sávosításának

A közbeszerzési eljárás eredményét a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tette közzé. A fejlesztéssel érintett 30,5 km-es szakasz a 354. sz. főút - tervezett Debrecen Keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút - M3 autópálya csomópontjáig tart, tervezetten 5 db csomóponttal, a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően. Az előkészítés első lépéseként a nyomvonalra tanulmányterv, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése szükséges.

Intermodális Csomópont

Elkészültek a nyíregyházi intermodális csomópont engedélyes tervdokumentációi. A NIF Zrt. tájékoztatása szerint napokon belül elindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

Az intermodális csomópont kialakításának célja, hogy a jelenleg egymást elkerülő, közúti (személygépkocsi, autóbusz, kerékpár) és vasúti közösségi közlekedési szolgáltatás fizikailag összekapcsolódjon. A nyíregyházi intermodális csomópont létrehozásával megvalósul a vasútállomás teljes körű átalakítása. Megújul az állomás épülete, ahol jelenleg a kormányablak működik, és a postahivatalnak is új helyet alakítanak ki. A pályaudvaron az akadálymentes felés leszállás érdekében a vasúti peronokat megemelik. A peronaluljárót átépítik. A peronokra való akadálymentes feljutást liftek, az állomásépültebe történő feljutást mozgólépcső segíti. A Volánbusz pályaudvar a vasútállomás épülete mellett épül fel, fedett peronokkal.

A projekt keretén megépül egy több, mint 200 parkolóállású mélygarázs, valamint több K+R parkoló és taxi állás. A mélygarázs az aluljáróknak, lifteknek és lépcsőházaknak köszönhetően közvetlen kapcsolatban áll majd az állomás épületével és az autóbusz-pályaudvarral.

A közlekedési módok közötti váltás ösztönzése érdekében épül meg 130 db B+R kerékpártároló. Az állomás környezetében új kerékpárutak épülnek és kerékpáros nyomok lesznek kialakítva. A projekt során megújul mintegy 3000 m2 gyalogos felület és zöldterület. Az érintett útszakaszok és csomópontok komplex felújításon és átépítésen esnek át.

Ötmilliárdos útfejlesztési csomag

A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata 5.000.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az önkormányzat a kormányzati támogatást teljes egészében útfejlesztésre fordítja.

Ennek köszönhetően 2021-ben kilenc városrészt érintően 18 utcában épült aszfaltos út (Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca, Hegedűs utca-Tallér köz, Hatház, Szamóca, Thököly-Törzs, Hadobás, Szamos, Ereszalja, Szarka, Hajlás-Főzde- Fenyő). Az ötmilliárdos útfejlesztési program következő ütemeiben 2022-ben további 27 utcában kezdődhet meg az útépítés. Ezek közül – sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként – három utcában, Felsőpázsiton a Sátor utcában, valamint Kistelekiszőlőben a Meggyfa és Gömb utcákban épülhet meg hamarosan a szilárd burkolatú aszfaltos út. A három utcában összesen 2,74 km hosszan valósulhat meg a fejlesztés.

Az önkormányzat további, már kész tervekkel rendelkező utca kivitelezésére tervez közbeszerzési eljárást indítani a közeljövőben.

Mindemellett az önkormányzat további húsz lakóutca tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást és kötött szerződést 2021. októberében. Az utóbbiak kivitelezésére a kész tervek alapján 2022. tavaszán indulhat a közbeszerzési eljárás, amely tervezetten az alábbi utcákat érinti: Muskotály köz, Füredi u. - Gömb u. összekötő, Csongor utca, Tölgyes szélesítés, Seregély utca I.-II. ütem, Kacagó, Hadobás utca, Gyűrű utca I. -II. ütem, Futó köz, Csabagyöngye, Hadik András utca, Bólyai tér, Jó utca, Tiszalöki út (Varga bokor), Acél, Apadó, Bor utca, Levél köz.

Teljeskörű felújítás a Szent István, Szarvas és Széchenyi utcákon

A „Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása” című pályázat keretében két nagyon jelentős útszakasz teljes felújítása valósul meg. A Szent István utca felújítása az András utca és a Nagykörút közötti szakaszon, valamint a Szarvas utca felújítása a Széchényi utca és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon napokon belül elkezdődik.

A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 1100 méter hosszan újul meg az útburkolat, valamint 1400 méter hosszan létesül bel-és csapadékvízvédelmi létesítmény.

A Szent István utcán a burkolatfelújítás mellett megtörténik a Nádor utca csomópontjában lévő mini körforgalom és a Forgó utcai csomópont átépítése. Megújulnak a járdák és a gyalog-kerékpárutak, megvalósul a meglévő parkolók szabványosítása. A Béla utcai csomópontban SafeCross okos zebra gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. A kivitelezés várható befejezése: 2022. augusztusa.

A Szarvas utcán az útburkolat felújítása mellett megújul a 155 db meglévő parkolóhely, átépítik az autóbuszmegállókat. Megújulnak a gyalogos átkelőhelyek és a járdaburkolatok. A Kereszt utcai kereszteződésében okos zebra létesül. Megvalósul geometriai korrekciója a Szarvas utca-Országzászló tér jelzőlámpás csomópontnak. A kivitelezés várható befejezése: 2022. októbere.

Megújul a Széchenyi utca a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján” című projekt keretében

A projekt részeként 2019. októberéig az alábbi útszakaszok újultak meg:

- Debreceni utca: a Kígyó utca Móricz Zs. u. között

- Vasvári Pál utca: a Rákóczi utcától a Stadion utcáig

- Rákóczi utca: a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig

- Bethlen Gábor utca: a Búza utcától a Bessenyei térig

- Blaha Lujza sétány

A projekt keretében a maradványösszeg felhasználásának lehetőségével újulhat meg a Széchenyi utca a Szarvas u. és Nagykörút közötti szakasza.

A burkolatfelújítás mellett megújul 4 db autóbuszöböl, kiépülnek a hiányzó járdaszakaszok. Kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, köztük egy SafeCross okos zebra, és biztonságos kerékpáros átvezetések épülnek. A beruházás során parkolóhely és a zöldfelület rekonstrukció is megvalósul. Mintegy 785 méter hosszan újul meg az útburkolat, valamint 350 méter hosszan létesül bel-és csapadékvízvédelmi létesítmény.

A kivitelezés várható befejezése: 2022. októbere

Kapcsolódó galéria

Útépítési, útfelújítási programok - sajtótájékoztató