Időközi önkormányzati választás – Szavazással kapcsolatos tudnivalók és szavazóköri beosztás
Fotó: Illusztráció

A Nyíregyházi Helyi Választási Iroda közleménye Nyíregyháza 01. és 03. számú önkormányzati egyéni választókerületében a 2022. június hó 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati választással kapcsolatos fontosabb tudnivalókról.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága 1/2022. (IV.11.) számú határozatával Nyíregyháza 01. és 03. számú önkormányzati egyéni választókerületeiben 2022. június hó 26. napjára (vasárnapra) időközi önkormányzati választást tűzött ki.

A 01. és 03. számú önkormányzati egyéni választókerülethez tartozó közterületeket a mellékelt szavazóköri beosztás tartalmazza.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelyének, vagy – ha a választópolgár a legutóbbi önkormányzati általános választáson a jelenleg is érvényes bejelentett tartózkodási helye szerinti választókerületben szerepelt a névjegyzékben – bejelentett tartózkodási helyének szavazóköre szerinti szavazóhelyiségben lehet reggel 600 órától este 1900 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint  lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:

  • A személyazonosság igazolására:
  • a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (kártya formátumú)
  • a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel)
  • a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
  • más uniós tagállam által kiállított személyi igazolvány (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)
  • a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély
  • a magyar hatóság által kiállított útlevél és ideiglenes útlevél.
  • más uniós tagállam által kiállított útlevél (nem magyar állampolgárságú választópolgár esetén)

      -    A személyi azonosító igazolására:

      -     személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala)

      -     hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről

       -    A lakcím igazolására:

       -  lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lakcímkártya)

       -  a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény

        -  a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet 2022. június 24-e (péntek) 1600 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Választási Irodához még be lehet nyújtani a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig. Továbbá az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével szintén a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig.  

Az időközi önkormányzati választáson minden választópolgár egy szavazólapot kap, amelyen egyéni önkormányzati képviselőjelöltekre lehet szavazni.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2022. június 26-án a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt működik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

  • a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/524-532-es telefonszámon,
  • névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk a 42/524-524-es telefonszámon, a 762-es és 767-es mellékeken kérhetők.

Önkormányzati választókerületi beosztás a 2022. június hó 26. napjára kitűzött időközi önkormányzati választásra

1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth Lajos utca 1-től páratlan házszámok, Körte utca, Nyírfa tér

Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, Körte u. 39.

 

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Dózsa György utca 22-től páros házszámok, Epreskert utca, Ferenc krt. 19-től páratlan házszámok, Nyár utca, Nyírfa utca, Ószőlő utca 2-34-ig páros házszámok, Ószőlő utca 1-61-ig  páratlan házszámok, Pazonyi tér, Sarkantyú utca

Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert u. 64.

 

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Ferenc krt. 2-20-ig páros házszámok, Ferenc krt. 1-17/A.-ig páratlan házszámok, Homok tér, Homok sor, Sóstói út 1-5/C-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Krúdy köz 2.

 

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Agyag utca, Belső körút, Géza utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, István utca, Jég utca, Kardvirág utca, Lajos utca, László utca, Margócsy József sétány, Mák utca, Mátyás utca, Nefelejcs utca

Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

 

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bocskai utca 2-től páros házszámok, Bujtos utca, Dózsa György utca 19-től páratlan házszámok, Inczédy sor 15-től páratlan házszámok, Juhász Gyula utca, Kálmán utca, Kossuth tér, Liliom utca, Liszt Ferenc utca, Selyem utca, Szabadság tér, Szegfű utca, Tavasz utca, Tóth Árpád utca, Véső utca, Zsombék utca

Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

 

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca 2-10-ig páros házszámok, Dózsa György utca 2-14/D.-ig páros házszámok, Dózsa György utca 1/A-tól -15-ig páratlan házszámok, Egyház utca, Hősök tere, Iskola utca, Jókai tér, Kálvin tér, Mártírok tere, Nagy Imre tér, Országzászló tér, Rákóczi utca 1-1/B.-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 4. szám, Szent Miklós tér, Széchenyi utca 1-3-ig páratlan házszámok, Vay Ádám körút, Zrínyi Ilona utca

Szavazóhelyiség címe: Jókai Mór Református Általános Iskola, Kálvin tér 13.

 

61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Család utca 2-100-ig páros házszámok, Család utca 1-51/A-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Család u. 11.         

 

3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Eperjes utca, Gádor Béla utca 1-19-ig páratlan házszámok, Gádor Béla utca 2-14-ig  páros házszámok, Lengyel utca 1-19-ig folyamatos házszámok, Schmidt Mihály utca, Tamási Áron utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alpár Ignác utca, Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Czóbel Minka utca, Fehér Gábor utca, Kandó Kálmán utca, Kéry József utca, Kiss Lajos utca, Lázár Károly utca,  Sipkay Barna utca, Szent-Györgyi Albert utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca, 4-es Huszárok útja

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Csaló köz 17-től páratlan házszámok, Csaló köz 10-től páros házszámok, Déri Miksa utca, Gerlóczy Gábor utca, Gerlóczy Gábor köz, Korányi Frigyes utca 1-69-ig páratlan házszámok, Korányi Frigyes utca 60-98-ig páros házszámok, Lukács Ödön utca, Makay István utca, Mikecz Kálmán utca, Rády József utca, Újmajori út

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bencs László utca, Fábián Zoltán utca, Gádor Béla utca 16-tól páros házszámok, Gádor Béla utca 21-től páratlan házszámok, Geduly Henrik utca, Jósika Miklós utca, Korányi Frigyes utca 100-tól páros házszámok, Leffler Sámuel utca, Lengyel u. 20-tól folyamatos házszámok, Vietórisz József utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Kalevala sétány, Korányi Frigyes utca 71-től páratlan házszámok, Napvirág utca, Záporvirág köz, Záporvirág utca, Záporvirág zug

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Csillagvirág utca, Korányi Frigyes utca 4-58-ig páros házszámok, Kosbor utca, Vadvirág utca

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Béri Balogh Ádám utca, Család utca 104-től páros házszámok, Család utca 53-tól páratlan házszámok, Czelder Orbán utca, Dobos András utca, Futó utca, Futó köz, Gábor Áron utca, Gál Ambrus utca, Gárdonyi Géza utca, Hajdú utca, Hengersor, Ilona tanya, Jávorka Ádám utca, Kantár utca, Kengyel utca  (Kőlapos), Korhány dűlő, Mányoki Ádám utca, Mérleg utca, Mikes Kelemen utca, Nád utca, Pazonyi út, Ráday Pál utca, Szentháromság tér, Than Mór utca, Thököly Imre utca, Újerő utca (Kőlapos), Viktória köz, Viktória utca

Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Faipari Tanműhely, Henger sor 8.

 

Kapcsolódó tartalmak:

Közlemény

► Időközi önkormányzati választás június 26-án

► Két jelölt az egyes, három a hármas választókerületben – Június 26-án, vasárnap időközi önkormányzati választást tartanak Nyíregyházán