Hasznos tudnivalók a gyermektartásdíjról - A Nyíregyházi Törvényszék közleménye

Hasznos tudnivalók a gyermektartásdíjról - A Nyíregyházi Törvényszék közleménye
Hasznos tudnivalók a gyermektartásdíjról - A Nyíregyházi Törvényszék közleménye

A gyermektartásdíj célja, hogy az a szülő, aki a gyermekről nem a háztartásában, vagyis nem természetben gondoskodik, pénzben, tartásdíj formájában havonta járuljon hozzá a gyermeke megélhetéséhez.  

A tartásdíj mértéke

A kiindulópont mindig a gyermek indokolt szükséglete. Ide tartozik a megélhetéshez, neveléshez, taníttatáshoz, egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások összessége, továbbá a számítógép, internet használat, mobiltelefon valamint a különórák, nyári táborok költsége is. Számolni kell az iskolába járáshoz szükséges bérlettel, a különórák, tankönyvek, egyéb iskolai felszerelések, osztálypénz, az étkezés, ruházkodás költségével.   Az így feltárt költségek összegéből azután levonható családi pótlék és családi adókedvezmény összege. Mindig mérlegelni kell a szülők jövedelmét, vagyoni helyzetét is.  A szűkös anyagi körülmények nem mentesítik a szülőt a kiskorú gyermekkel szembeni tartási kötelezettség alól. E körben leggyakrabban a munkanélküliségre hivatkoznak. Gyakran okoz problémát az eltitkolt jövedelem is. A bíróság részletesen vizsgálja a szülők életkörülményeit, például, hogy hol lakik, a lakás rezsijét miből fizeti, milyen autót használ, szokott-e járni nyaralni, sportol-e, van- e bármiféle hobbija és ezek milyen költséggel járnak. A világháló adatai, a közösségi oldalakon tett bejegyzések, fényképek is sok mindenről árulkodnak, utalok itt a luxusnyaralásról feltett fényképekre.

A tartásdíjat a kérelem benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőleg lehet igényelni. Abban az esetben, ha a jogosult igazolja, hogy a követelés érvényesítésével alapos ok miatt késlekedett, 3 évre visszamenőleg lehet követelni a meg nem fizetett tartásdíjat.

A tartásdíj fizetése

Készpénzben is fizethető, de utalni is lehet, illetve lehet kérni, hogy a bíróság a tartásdíj meghatározásakor rendelkezzen letiltásról. Ilyenkor ezt a munkáltatónak jelzi a bíróság, aki levonja a tartásdíj összegét a kötelezett fizetéséből. Ha a kötelezett nem fizet, a jogosult végrehajtási eljárást is indíthat.

Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

 

Ha a bíróság már megállapította jogerősen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem fizet, a gyámhivatalnál lehet kérni a tartásdíj megelőlegezését feltéve, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, ez az összeg jelenleg 57.000 Ft.

Az állam legfeljebb 3 évig folyósítja a tartádíjat, és kérelemre 1 alkalommal legfeljebb 3 évre meg lehet hosszabbítani. A megelőlegezett tartásdíjat a kötelezettnek az állam részére vissza kell fizetnie, kamattal együtt.

Tapasztalat

A perekben a bírák igyekeznek elősegíteni a felek közötti egyezséget és a közvetítői eljárás is sokszor eredményes. Az egyezség azért előnyös, mert a kiskorú gyermek helyzete előbb rendeződik, és a döntés a felek egyetértésén alapul.  Ha nincs egyezség, akkor a helyzet bonyolultabb és részletes bizonyítási eljárás indul.

Sterné dr. Deák Andrea
sajtószóvivő