Figyelemfelhívó levelek az adóosztálytól az önkéntes teljesítés előmozdítása érdekében
Figyelemfelhívó levelek az adóosztálytól az önkéntes teljesítés előmozdítása érdekében

Mint a Nyíregyházi Napló friss számának hasábjain is megírtuk: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya a lejárt adótartozással rendelkező több mint 5000 ügyfelének külön fizetési felszólítást küld a napokban az önkéntes teljesítés előmozdítása érdekében, méltányolva a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet. A helyi adóhatóságnak ez ugyan nem kötelessége, de így az adózóknak lehetőségük nyílik a tartozás mielőbbi megfizetésére vagy fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtására még azelőtt, hogy az adóhatóság szigorúbb végrehajtási eszközökkel élne. Nyíregyháza helyi adóhatósága a járvány első hulláma alatt is méltányosan járt el ügyfeleivel. Az alábbiakban az adóosztály közlése alapján jönnek a részletek.

Nem nőttek az adók, de fizetni így is kell

2021. évben nem nőttek a helyi adók mértékei, nem szűkültek az adókedvezmények. Nem vezettek be új, helyi adónemet és települési adót sem, adót viszont idén is fizetni kell.

Jobb az önkéntes teljesítés

Az önkéntes teljesítés elmaradásával az adózók a végrehajtási eljárás megindítását kockáztatják. Az adótartozás végrehajtása, a hozzá kapcsolódó bonyolult eljárásokkal sokaknak okozhat kellemetlenséget, álmatlan éjszakákat. Az önkormányzati adóhatóság a lejárt esedékességű helyi adótartozásra – ideértve a késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot – indíthat végrehajtási eljárást.

Elektronikusan bármikor ellenőrizhető az egyenleg

A Polgármesteri Hivatal Adóosztályának cég- vagy ügyfélkapuval rendelkező ügyfelei az év bármely napján, napi 24 órában megtekinthetik adófolyószámlájukat elektronikusan az E- önkormányzat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) keresztül. Ezen a lehetőségen kívül évente két alkalommal küld az adóosztály külön értesítőt az adózóknak, amelyben nemcsak a március 15-én és szeptember 15-én esedékes fizetendő adókötelezettségek vannak feltüntetve, hanem az adózó minden lejárt esedékességű tartozása.

Nem kötelező az értesítés, de küld az adóosztály

A fentieken túl további eszköz a fizetési felszólítás kiküldése. Fontos tudni azonban, hogy a helyi adóhatóságnak nem kötelessége a végrehajtási eljárás megindítása előtt fizetési felszólítást küldeni, a végrehajtás külön értesítés, határozat meghozatala nélkül is megindítható. A koronavírus kedvezőtlen hatásától függetlenül az idén is teljesíteni kell az adókötelezettséget, azonban, méltányolva a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, az önkéntes teljesítés előmozdítása érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóosztálya a lejárt adótartozással rendelkező több mint 5000 ügyfelének külön fizetési felszólítást küld a napokban.

Lehetőség a megoldásra

Ezzel az adózóknak lehetőségük nyílik a tartozás mielőbbi megfizetésére vagy indokolt esetben fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtására még azelőtt, hogy az adóhatóság szigorúbb végrehajtási eszközökkel (inkasszó, letiltás, ingó- és ingatlan-végrehajtás stb.) élne.

Méltányos eljárás indokolt esetekben

Nyíregyháza helyi adóhatósága a járvány első hulláma alatt is méltányosan járt el ügyfeleivel, amennyiben azok a járványhelyzetre tekintettel fizetési kedvezményt kértek. A méltányosság gyakorlásának fontos feltétele, hogy az adózó igazolja, vagy legalább valószínűsítse, hogy késedelme, mulasztása, jogsértése vagy fizetési nehézsége a járvány miatt következett be és a tartozás megfizetése ellehetetlenítené gazdálkodási tevékenységét vagy súlyosan veszélyezteti az adózó megélhetését.

Részletfizetési lehetőség

A magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyt is – kérelmére automatikus részletfizetés engedélyezhető. Automatikus részletfizetésre azok az említett magánszemélyek jogosultak, akiknek az adótartozása nem haladja meg az 1.000.000 forintot. A vonatkozó kérelmek űrlapjai megtalálhatóak és benyújthatóak az E-önkormányzat Portálon vagy magánszemélyek esetén papír alapon is beküldhetők. Automatikus részletfizetést az önkormányzati adóhatóság naptári évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapos futamidőre, pótlékmentes részletfizetést engedélyezhet az adózó jövedelmi és vagyoni viszonyainak vizsgálata nélkül.

Hozzájárulnak a város működéséhez

Mint az adóosztály fogalmaz: „Köszönjük, hogy adójuk megfizetésével hozzájárulnak Nyíregyháza Megyei Jogú Város működéséhez, a szociális, egészségügyi, kulturális, városüzemeltetési, fejlesztési, befektetésösztönzési és hatósági feladatok ellátásához!”