Felvételi 2019 – Melyik természettudományos tárgy számít bele a pontszámba?

Öt tantárgy utolsó két év végi osztályzatait kell összeadni, így maximum 100 pontot szerezhettek:

• magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga),
• történelem,
• matematika,
• legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
• egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy.

Természettudományos tantárgy a fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret és a természettudomány.

Mi történik, ha egyiket sem tanultátok két éven keresztül?

Ha egy diák egy természettudományos tárgyat sem tanult két tanéven keresztül (vagy két természettudományos tárgy, amelyet legalább egy tanéven keresztül tanult):

A középiskolának az Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.

– írja a felvételi tájékoztató.


Forrás: eduline.hu