Eskütétel – 14 bírósági ülnök tette le az esküjét
Fotó: Szarka Lajos

14 bírósági ülnök eskütétele történt meg kedd délután a Városháza Bencs Kálmán termében. Utoljára 2019-ben választottak ülnököket, mandátumuk 4 évre szólt. Magyarország köztársasági elnöke tűzte ki az idei ülnökválasztás időpontját. Megbízatásuk során részt vesznek a törvény által meghatározott ügyekben, melyek során a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése április 27-i ülésén a Nyíregyházi Törvényszékre 4 ülnököt, a Nyíregyházi Járásbíróságra 10 ülnököt választott az Országos Bírósági Hivatal ajánlása alapján. Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntötte a megválasztott ülnököket kedden, akik ezt követően megtették esküjüket.

Azonos jogok és kötelezettségek

A bírósági ülnökök Magyarország Alaptörvényébe foglaltak szerint részt vesznek a törvény által meghatározott ügyekben, melyek során a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak. Több kritériumnak szükséges megfelelnie egy ülnöknek, többek között a 30. életévét betöltött magyar állampolgárnak kell lennie, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nincs eltiltva a közügyektől. Dr. Kovács Ferenc beszédében kiemelte, munkájuk elengedhetetlen a demokratikus működéshez.

„A magyar törvények szerint a tanácsban járnak el meghatározott ügyekben a bíróságokon az ítélethozók. Az elnök mindig hivatásos bíró, de bírósági ülnökök is részt vesznek. 4 évre szól a mandátumuk. Köztársasági asszony tűzte ki az időpontot, áprilisban választott meg a közgyűlés 10 bírósági ülnököt a Nyíregyházi Járásbíróságra, 4 ülnököt pedig a Nyíregyházi Törvényszékre” – mondta el dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az eskütétel, illetve a megbízólevelek átvétele után Becserné dr. Szarka Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnökhelyettese elmondta, a 14 bírósági ülnök június elején a bíróságon részt vesz egy tájékoztatón, mely során részletes betekintést kapnak az ülnöki feladatkörükbe.

Kapcsolódó galéria

Bírósági ülnökök eskütétele