Érdekegyeztető fórum az Ifjúsági Kerekasztal
Érdekegyeztető fórum az Ifjúsági Kerekasztal

A fiatalok aktivitásának serkentése és megtartásának elősegítése egyaránt cél

Múlt héten is ülésezett az Ifjúsági Kerekasztal. A hét esztendeje működő érdekegyeztető fórumnak szakmai véleményezési és javaslattételi joga van a fiatalokkal kapcsolatos témakörökben. Az önkormányzat állandó delegáltja, dr. Ulrich Attila alpolgármester szerint azért is fontos a szakemberek és civilek által alkotott fórum, mert ez is egy terepe annak, ahol azért tehetnek, hogy az ifjúság kötődjön a városhoz és ne menjen el, vagy hazatérjen.

– Polgármester úr is gyakran hangoztatja, hogy a városvezetés egyik kiemelt célja a fiatalok megtartása, illetve hazacsábítása, amelyhez számos feltétel szükséges, ezek megteremtésén fáradozunk – hangsúlyozta a legutóbbi ülés után dr. Ulrich Attila (képünkön jobbról).

Személyesen kezdeményezte

– Személyes kezdeményezésre jött létre még 2015-ben az Ifjúsági Kerekasztal, hiszen a kulturális terület mellett az egyik fontos feladatom a fiatalokkal való kapcsolattartás. Egyébként ez egy élő, interaktív viszony, hiszen napi szintű az együttműködés a Mustárházzal és az ott működő Diákpolgármesteri Irodával, s igyekszünk őket bevonni az őket érintő döntésekbe. Például kikérjük a véleményüket a rendezvényeink vendégszereplőit illetően és javaslatokat várunk a programokra, melyeken törekszünk arra, hogy egyre aktívabbak legyenek – tette hozzá.

Kötődjenek a fiatalok a városhoz

Az alpolgármester szerint az a lényeg, hogy a fiatalok érezzék jól magukat a meghatározó éveikben, s kötődjenek annyira a városhoz, hogy szívesen maradjanak itthon, vagy térjenek vissza tanulmányaik befejeztével. – Természetesen kíváncsiak vagyunk arra is, hogy mit tartanak ők fontosnak, hogyan gondolkodnak Nyíregyházáról és a jövőjükről, ezért rendszeresen kutatásokat, felméréseket készítünk. Feltárjuk, hogy mi foglalkoztatja őket, mit látnak megoldandó feladatnak. Nem mindegy, hogy milyen környezetben telik a gyermekkor, s milyen benyomásokat kapnak itthon. Lényeges a további életük szempontjából, hogy olyan élményeket szerezzenek, amit magukkal visznek, és fontos, hogy legyen erős kapocs a hellyel, ahol felnőtté váltak.

A Talent Magnet is segíthet

A szervezetnek 28 tagja van, köztük olyan civil és egyházi szervezetek, önkormányzati és oktatási intézmények, családsegítő szakemberek, melyek foglalkoznak a fiatalokkal valamilyen módon – s természetesen a fiatalok képviselői is jelen vannak. Az elnökséget kétévente választják újra, az üléseket havi-kéthavi rendszerességgel tartják, a Covid időszak után újra. A legutóbbi ülésen például a Talent Magnet projektről nyújtott információkat Kézy Béla (képünkön balról), amely ugyanarra a kérdésre keresi a választ, mint a szakemberek és a vezetés: hogyan lehetne még élhetőbbé tenni a várost, s a fiatalokat nagyobb közösségi aktivitásra bírni. Ez egy nemzetközi projekt, sok külföldi várossal, így majd a jó gyakorlatokat is lehet adoptálni, május 30-ra pedig egy közösségi beszélgetést terveznek, melynek középpontjában a tehetségek megtartásának kérdése lesz.

Hogyan tartsuk itt őket?

A 2015-ben létrejött kerekasztal aktualitását az adja, hogy az önkormányzatnak van folyamatosan megújuló ifjúsági stratégiája. Célja, hogy a városhoz kötődő fiatalok társadalmi aktivitását segítse elő, hiszen a helyieken kívül is sokan tanulnak itt, a hosszú távú koncepció pedig felteszi a kérdést: hogyan tartsuk itt őket? Mi az, ami vonzóvá tesz egy várost? Ezt már Lengyelné Pogácsás Mária (képünkön középen) nyilatkozta kérdésünkre, aki a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, egyben a kerekasztal elnökségének tagja. – Az Ifjúsági Kerekasztal évi rendszerességgel konferenciát is szervez, a tavalyi témája az iskolán belüli bántalmazás – sajnos aktuális – kérdése volt. Emellett részt veszünk az esélyegyenlőségi terv rendszeres felülvizsgálatában, s együttműködünk például a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, valamint számos oktatási és szociális intézménnyel. Legújabban pedig arról adhatunk számot, hogy zajlik az újraélesztése a kortárs segítő hálózatnak. Az alap minden cselekvésnél ugyanaz: érezzék minél jobban magukat a fiatalok a városukban!