Beosztás átadás-átvétel – Új ezredparancsnok a vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezrednél

Ezredparancsnoki beosztás átadás-átvétel történt a vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezrednél. A parancsnoki teendők ellátását Polyák András ezredestől Vantal Zsolt ezredes vette át. A távozó ezredparancsnok a budapesti ezredparancsnokságon folytatja szolgálatát középirányítói szinten, melynek keretében az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztési főnökséget fogja vezetni.

2017-ben indult a területvédelmi tartalékos rendszer kialakulása, mely idő alatt számos eredményeket értek el az ezredek, majd 2019-ben került Nyíregyházára a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred. Polyák András korábbi ezredparancsnok az ezredparancsnoki beosztás átadás-átvétele alkalmából elmondta:

Megtisztelő, felemelő érzés, egyben nagy felelősséggel járó feladat volt, hogy majdnem a kezdetektől ennek az ezrednek a parancsnoka lehettem. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi minden történt, milyen sok mindent értünk el. A kiképzések mellett tartalékos katonáink folyamatosan közreműködtek az állami és nemzeti ünnepeken, települési rendezvényeken, valamint részt vesznek a katonai hagyományok, hadi sírok ápolásában is. Az ezred felelősségi területén működő 9 zászlóalj napi szinten bizonyítja elkötelezettségét honvédelmi feladatai ellátásában, valamint a tartalékos rendszer fejlesztésében.”

Az ezred állományában mára már több mint 4000 katona van, tette hozzá az ezredes, aki elmondta, az önkéntes tartalékosok száma is egyre növekszik Nyíregyházán is. Vantal Zsolt ezredes beszédében elmondta, örömmel tölti el, hogy ott lehetett a tartalékos rendszer kialakulásakor, és most úgy látja, nagyon nehéz feladat előtt áll, hiszen a léc magasan van, amelyet még magasabbra kell helyezniük, hiszen a környezetünkben látható események ezt kívánják tőlünk. A MH rendszerében pedig óriási szerepe van a tartalékos rendszernek.

Tudom, hogy Nyíregyháza mit vár katonáitól, tudom, hogy milyen jó kapcsolatunk van a régió polgáraival, célom ennek ápolása és továbbfejlesztése, melyhez kérem a további támogatásukat. Az ezred parancsnokállományától kérem és elvárom, hogy 5 követelmény szerint vezessék állományukat. Ezek a példamutatás, a következetesség, a követelménytámasztás, szigorúan és emberségesen.”

Az ezredes a beszéde végén gratulációját fejezte ki Polyák András ezredes új beosztásához, és kijelentette, ő maga pedig meg fog felelni az új feladatának.