Az elhunyt képviselőtől, Lövei Csabától búcsúzik a Szövetségben Nyíregyházáért frakció

Mint írtuk, tragikus hirtelenséggel, 58 esztendős korában elhunyt Lövei Csaba önkormányzati képviselő, akit az önkormányzat saját halottjának tekint. A Szövetségben Nyíregyházáért ellenzéki frakció – melynek tagja volt – az alábbi sorokkal búcsúzik képviselőtársuktól.

 

Amikor Lövei Csabával beszélgetett az ember, akkor Bella Istvánnak egy évtizedekkel ezelőtt írt híres verse juthatott az eszébe:

Csak, aki olyan fiatal,

hogy testétől meggyullad inge,

tetteinek is szárnya van,

és tüzes nyílként elrepülne…

Már fiatalon is szilárd, kiérlelt hittel rendelkezett. Bízott abban, hogy az a párt, amelyikhez partnerként szegődött, képes az országot szívós küzdelemmel kiemelni abból a kátyúból, amelyben jelenleg van.

Lövei Csaba ugyan Miskolcon született 1963-ban, de azért édesanyja családja révén vannak mély megyebeli kötődései. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon, a nagyhírű kollégiumban végezte. Itt sajátította el a közösségi szemlélet alapjait, és bár még csak kisebb mértékben, de már módja volt arra, hogy a demokratikus megoldásokat is kipróbálja.

Nyíregyházára 1983-ban került, a Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem–népművelés szakára. Elsősorban a történelem vonzotta. Nemcsak azért, mert a népművelés ezekben az években már elérte a leszálló pályát, hanem azért is, mert nagyapja elbeszéléseiből – aki rendkívüli műveltségével, átfogó történelmi ismereteivel mindig lenyűgözte – sok olyan dolgot tudott meg, amiről nem írtak a történelemkönyvek. Vagy ha igen, egészen más felfogásban...

A kettős nevelés időszakának is lehetne ezeket az éveket nevezni. Humánus, józan beállítottsága miatt mindig megtalálta a helyes utat az írott, tanított és a valós események értékelésekor, valamint a sárospataki középiskolában is találkozott rendkívül nyitott tanárokkal, akikben megvolt a kellő bátorság ahhoz, hogy eltérjenek a hivatalos történelemfelfogástól. Mindezek alapvető hatással voltak elkötelezett és kérlelhetetlen demokratizmusának kialakulására.

A főiskola elvégzése után egy évig Szolnokon dolgozott egy középiskolai kollégiumban, majd visszatért, ahogy Ő érezte, hazatért Nyíregyházára. Innen járt ki Hajdúhadházra történelmet tanítani két évig.

Az aktív politikai évei 1990-től kezdődtek. Ennek az évnek a júniusától az SZDSZ megyei irodájának főállású munkatársa lett. Az SZDSZ-hez való kötődése több elemből tevődött össze. A szellemi elkötelezettség mellett közrejátszottak benne a személyes, baráti kapcsolatok is, például Gulyás József országgyűlési képviselővel, aki egykor főiskolai csoporttársa volt. Emellett azonban az is szimpatikussá tette számára a pártot, hogy 1989-ben megszületett A rendszerváltás programja című kiadvány, amely nagyon világosan, markáns módon fogalmazta meg a következő évek teendőit.

Úgy érezte, hogy ez a program nagyon közel áll hozzá, mert a lényegről beszél, s az elképzeléseket világos nyelven adja elő. Valamint fontosak voltak Lövei Csaba számára azok az elkötelezett és tettre kész személyiségek is, akik a párt felső vezetését reprezentálták.

Aki politikai pályára lép, szembesülnie kell azzal, hogy életének jelentős részét majd az tölti ki. S nem feltétlenül a helyi politizálás, mert az nagyon gyakran konkrétabb, egyszerűbb, világosabb célokért folyik. Mert helyben esetenként könnyebb a konszenzus megteremtése, mint a felsőbb szinteken. A vállalt kormányzati felelősség nehéz időszak egy párt életében. Lövei Csaba mindig úgy gondolta, hogy a népszerűség csökkenésének a veszélyét is fel kellett vállalniuk annak az érdekében, hogy valódi előremozdulás történjen az ország sorsában. A bukás is lehetséges, de a pártja úgy gondolkodott, hogy nem kerülhette ki a történelmi felelősséget, mert az ország több évtizedre szóló fejlődése, vagy stagnálása volt a tét. Ezt az álláspontot, rendíthetetlen hitet Lövei Csaba is mindvégig képviselte politikai pályáján. És még valami nagyon fontosat. Az erkölcsi alapú, törvényességi keretekkel alátámasztott és arra felépülő becsületességet és kérlelhetetlenséget, amiért mindvégig elszántan küzdött.

A nyíregyházi képviselő-testületbe 1994-ben került be. Ekkor az Oktatási Bizottság elnöke és Kulturális Bizottság tagja volt, valamint az SZDSZ közgyűlési frakcióvezetője. Majd néhány ciklusnyi szünet következett a képviselői munkájában, de közben is aktív közéleti szereplő maradt: 1998–2002 között a Kulturális Bizottság; 2002–2006 között a Városüzemeltetési Bizottság; majd 20062010 között a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság külsős tagja volt. Ezek után a Nyíregyházán megszületett 2014-es részellenzéki összefogás csapatának tagjaként lett újra listás önkormányzati képviselő. Kérlelhetetlenségét, becsületességét, harcosságát a különböző helyi testületekben is folyamatosan bizonyította. Ezután 2019-ben egyéni győzelmet aratott választókerületében, már a teljes szövetségben elinduló összellenzék jelöltjeként. Egyéni képviselőként szívén viselte választókerülete sorsát, gondjait. Elkötelezett tenni akarásával segítette választóit a legnagyobb ügyeikben, de a legkisebb problémáik megoldását is mindig céltudatosan megkereste.

 

Kedves Csaba! Mindannyiunknak hiányozni fog erkölcsösséged, kérlelhetetlenséged, becsületességed, éles logikád! Igazságérzetedet, töretlen tenni akarásodat soha sem felejtjük el, szívünkben, lelkünkben követendő példaként örökké megőrizzük...

 

Nyugodj békében!

 

Szövetségben Nyíregyházáért frakció