A tanácsköztársaság helyi áldozata, vitéz Kovács István emlékére avattak emléktáblát
Fotó: Szarka Lajos

Régi adósságot törleszt Nyíregyháza azzal, hogy elkészült és leleplezték vitéz Kovács István, a tanácsköztársaság mártírja emléktábláját a börtön falán. Azon a helyen, ahol 1919-ben kivégezték.

 

Kovács István a Nyíregyházán 1918-19-ben megszervezett nemzetőrség parancsnoka volt, főhadnagy, akit 1919. április 22-én a vörös terror idején kivégeztek a börtön udvarán. Komiszár Dénes történész javaslatára kezdte szervezni a centenárium évére az emlékezést a város és a Trianon Társaság Nyíregyházi Szervezete. Ebben támogatta őket a büntetés-végrehajtási intézet is. Tavaly nem sikerült elhelyezni a táblát, idén pedig a pandémia miatt maradt el a tavaszi ünnepség. 

Nemcsak verset írtak emlékére, iskolát neveztek el róla, de egykoron egész alakos szobra állt a városban, a Luther utcán, melyet ’45-ben eltávolítottak, és Petőfi-szobrot öntöttek anyagából.

1924-ben Bajtársi Egyesület alakult emléke méltó megőrzésére, és obeliszket állítottak a családi sírhelynél. Ahogyan a történész fogalmaz, politikai gyilkosság áldozata lett.

„Szálka volt az akkori tanácsköztársaság némely vezetőjének a szemében. Éppen ezért, amikor a II. Direktórium megalakult Nyíregyházán, ’19 áprilisában, rövid úton statáriális bíróság elé állították, és ellenforradalmi tevékenység miatt kivégezték. De őt nagyon szerették a városban, és nagyon nagy kultusza volt a két háború között, úgyhogy volt bajtársai és az akkori polgármester, Szohor Pál – aki maga is tüzér volt, mint Kovács István – kezdeményezte a kormányzónál, hogy halála után – posztumusz – mindenképpen avassák vitézzé, ami 1936-ban meg is történt” – fogalmazott dr. Bene János címzetes múzeumigazgató.

A II. világháború végéig ápolták az emlékét, valóságos népünnepély keretében, de a kommunista hatalom feledésbe kényszerítette alakját. A rendszerváltás után támadt fel ismét kultusza, most pedig emléktáblát kapott városában, hogy személyét megismerje az utókort is. És mindenkinek ez jár, aki szolgálta a nemzetet, szolgálta városát, közösségét.

„Minden olyan személynek az emlékét megörökítjük, aki valamilyen módon kötődött Nyíregyházához. Nem ez az első emléktáblánk, hiszen a Trianon Társaság is állíttatta gróf Aponyi Albert, gróf Eszterházy János, a Székely Hadosztály, illetve vitéz Vén Zoltán emléktábláját. Tehát igyekszünk megfelelni a feladatunknak, ébren tartani ezeknek a személyiségeknek az emlékét, akik kötődtek a városhoz, vagy valamilyen módon szolgálatot tettek a nemzetnek” – nyilatkozta Dalmay Árpád, a Trianon Társaság Nyíregyházi szervezetének alapító elnöke.

Az utóbbi 30 évben hol gyógyulnak, hol kiújulnak a sebek – fogalmazott az egyik szónok. Ez történt vitéz Kovács István emléktáblájánál is, melyet a történelmi egyházak képviseletében Laborczi Géza evangélikus lelkész áldott meg.

Kapcsolódó galéria

Emlékezés 1956-ra 2020