A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány pályázati felhívása
Fotó: Illusztráció

A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír ki egyszeri vissza nem térítendő támogatás elnyerésére, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére.

 

FELTÉTELEK:

  • legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
  • első diploma megszerzésére vonatkozó felsőoktatási aktív hallgatói jogviszony (BSC, MSC, osztatlan képzés);
  • jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
  • a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj négyszeresét, azaz 400 %-át, azaz 114.000 Ft-ot.

A pályázathoz kérik benyújtani:

1.) adatlap, (letölthető a www.nyiregyhaza.hu weboldalról, személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán);

2.) iskolalátogatási igazolást, (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató gyermek esetén);

3.) a felsőfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az előző félév kumulált tanulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát, (legutóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másolata mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolása;

5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlő igazolása;

5.) az egy főre jutó családi jövedelem igazolása (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoztató esetén NAV és a könyvelő által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pótlék, árvasági ellátás igazolása, nyilatkozatok, stb.)

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy Okmány Iroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:

2022. november 18.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ: RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni látogatás során ellenőrizze. A Kuratórium döntését követően írásban értesítik a pályázókat az eredményről.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítást a Szociális és Köznevelési Osztályon (Hegedüsné Nyirkos Mária tel.: 42/524-585) kérhető.

A pályázati adatlap a www.nyiregyhaza.hu weboldalon érhető el a Városháza/Pályázatok menüpont alatt, vagy ide kattintva tölthető le.