30 éves a Szent Imre gimnázium – „István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával!”

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli ebben az évben a Szent Imre katolikus gimnázium. Jelenleg már óvodás kortól egészen az érettségiig tudják kísérni a fiatalokat, akiket modern sportlétesítménnyel, kápolnával, modern, jól felszerelt tantermekkel várják a diákokat.

Gyermekközpontú oktatás, kiemelkedő színvonalú képzés, vidám és felkészült tantestület – ezek mind jellemzik a Szent Imre katolikus gimnázium, általános iskola, kollégium és óvodát. A vallásosság nem jelenti a világtól való elszakadást, ezt tudják az intézmény pedagógusai és diákjai is. A tanulók már három évtizede választhatják ezt az intézményt. A 30. évforduló alkalmából a diákok ünnepi műsorral is készültek.

Az elsők között

1990 jelentős év volt, hiszen a rendszerváltozás után nyílt lehetőség a katolikus iskolák újra indítására. Az országban elsők között történt meg Nyíregyházán is az egyházi vagyon visszaadása és kezdhette meg működését egy katolikus közoktatási intézmény. A Szent Imre Katolikus Gimnázium 1992-ben nyitotta meg kapuit.

Óriási fejlődés

Ma, 2022-ben a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola összetett intézményében élünk, tanulunk, dolgozunk. Vannak régi és új épületrészeink, modern sportlétesítményünk, saját kápolnánk, sportpályánk, kertünk, udvarunk és persze rengeteg tantermünk, szaktantermünk. Egy kisebb városban élünk több mint ezren, nap mint nap” – mondta köszöntőjében az intézmény vezetője, Tormássiné Kapitány Ágotha.

Egy ilyen mértékű fejlődést látva, nehéz elképzelni, hogy harminc évvel ezelőtt az intézmény nulláról kezdte az építkezést. Az iskola alapítói csak abban voltak biztosak, hogy a városi és környékbeli gyerekeknek milyen oktatást-nevelést képzelnek el, a tervek megvalósításához pedig volt bennük hit és kitartás – tette hozzá az intézményvezető.

Oktatás óvodától az érettségiig

Egy-egy jeles évforduló alkalmat ad arra, hogy számot vessünk és hálát adjunk, az intézmény nagyon sok gyümölcsöt termett és kinőtte magát, ma már óvodás kortól kezdve egészen az érettségiig tudják kísérni a fiatalokat – így fogalmazott a 30 éves ünnepségen Palánki Ferenc megyés püspök.

Az egyház azért tart fönn iskolát, mert az a célja, hogy megerősítse a hitében az embereket, hogy hirdesse az evangéliumot. Az iskola számunkra eszköz arra, hogy hirdessük Isten igéjét. Jézus, aki megtestesült Isten fia, Isten szeretetét hozta el erre a világra és az iskola egy nagyon alkalmas eszköz arra, hogy egészen a kicsiktől a felnövekedésen keresztül, a felnőtté váláson keresztül elkísérjük a diákokat és átadjuk a hitet, átadjuk a szeretetet, átadjuk a jövő reménységét” – nyilatkozta Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök.

Büszkeség a városnak, a megyének

A Szent Imre gimnázium nemcsak a városnak, hanem az egész megyének, illetve egyházmegyének is a büszkesége. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata is elismerte az iskolaalapítók munkáját.

Valamennyien tagjai lettünk a szentimrések családjának és az elmúlt harminc esztendő alatt ez több tízezres, – ha nagyszülőket is beleveszem – százezres családnak a tagjai lettünk. Erre igazán büszkék vagyunk, erőt és tartást, valamint hátteret is ad a jövőre vonatkozóan. Engedjék meg azonban, hogy kiemeljem Tormássi Géza, jelenleg is aktív önkormányzati képviselő és dr. Szilassy Géza főorvos úr, akkori országgyűlési képviselő, majd később önkormányzati képviselő pótolhatatlan segítségét, közreműködését az intézmény megalapításában, hiszen az önkormányzati és állami intézményeknek, hatóságoknak jelentős szerepe volt az alapításban. Ezek alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése megbecsülése és tisztelete jeléül 2022-ben az iskola alapításának 30. évfordulóján Nyíregyháza város díszpolgára kitüntető címet adományozta Kiss István atya részére” – mondta Jászai Menyhért alpolgármester a jubileumi ünnepségen.

Széles képzési kínálat

A gyereket már óvodás kortól várják a Szent Imrébe, valamint általános iskolában, nyolcosztályos vagy négyosztályos gimnáziumba. Matematika, biológia és/vagy kémia, valamint angol nyelvi tagozatra vagy általános képzésre jelentkezhetnek a négyosztályos gimnáziumba. Az intézmény rengeteg lehetőséget kínál a diákok számára, ilyen például a nyelvvizsga-előkészítő, a Talentumok Tehetséggondozó Program, zeneórák, Lego matek, néptánc, médiaszakkör, robotika és Rákóczi Szövetség tagság.

Elismerések

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 14 szentimrés pedagógust is díjazott a jubileumi ünnepségen, ők 25 éves közoktatásért végzett munkájuk elismeréseként kaptak emléklapot.

Kapcsolódó galéria

Harminc éves jubileum a Szent Imrében