Élményközpont Nyíregyházán


                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve:
Nyíregyházi Főiskola Tanulási Kompetenciák Alapítvány

Konzorciumi partnerek:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyíregyházi Egyetem

A projekt címe:
„MTMI Élményközpont Nyíregyházán”

A projekt azonosítószáma:
EFOP-3.3.6-17-2017-00016

A szerződött támogatás összege:
499.9 millió forint

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020.10.31.

A projekt tartalmának bemutatása:
Nyíregyháza térségében magas igény mutatkozik a szakképzett természettudományos végzettségű munkaerő iránt, melyet jelenleg a munkaerőpiac nem tud kielégíteni. Társadalmi érdek, hogy a rátermett fiatalok számára a műszaki és természettudományos pályák vonzóbbá tétele megvalósuljon, melyhez azonban elengedhetetlen a modern, gyakorlatias természettudományos oktatás.

A projekt keretében Élményközpont kialakítása valósul meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon a köznevelési intézmények alap program kínálatán és infrastrukturális feltételein túlmutató, minőségi oktatási program és környezet kialakításához, élményszerű tanulás keretében segítve a természettudományi ismeretek oktatásának hatékonyságát.

Az Élményközpontban megvalósuló élménypedagógiai programok programterve a pályázatban meghatározott keretek között került kidolgozásra. Öt tudományterületre (matematika, fizika, műszaki, kémia és biológia) külön-külön, biztosítanak témákat az 5-8. évfolyam és a 9-12. évfolyam tanulói számára. Az egyes ismeretkörök részletezésénél kiemelt szempontot kapott a hatályos NAT-hoz való kapcsolódá. A diszciplínák összefüggését számos résztéma és a „Leonardo nyomában” elnevezésű tematikus foglalkozássorozat biztosítja. A programok 8 foglalkoztatási forma keretében valósulnak meg. (havi szakkör, foglalkozássorozat, kihelyezett természettudományos óra, témanap, kiscsoportos foglalkozás, műhely- és klubfoglalkozás, verseny és nyári tábor)

A projekt keretén belül folyó foglalkozások megszervezéséhez és zökkenőmentes lebonyolításához, továbbá az eredményes együttműködéshez és kapcsolattartáshoz Koordinációs Iroda kialakítása, valamint a résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítása és folyamatos működtetése tervezett a projekt teljes időtartama alatt.

Jelen fejlesztés keretében a modern technológiával felszerelt, a természettudományos és műszaki tárgyak élményközpontú oktatását segítő központ kialakításával és az együttműködő közoktatási intézmények bevonásával fokozottan érvényesül a jobb hozzáférhetőség a modern, korszerű természettudományos és műszaki képzéshez. Az oktatás eredményességét és hatékonyságát javítja és biztosít a résztvevő diákok számára széles körének is használható és európai szinten is versenyképes tudást.
 

Városi cégeink