eaop-4.1.1./2/2f-2f-2009-0003


A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási épületének rekonstrukciója és bővítése, 5 szükségtanterem kiváltása, szülői fogadó, könyvtár és tornaterem létesítése, az épület teljes akadálymentesítése – ÉAOP-4.1.1./2/2F-2f-2009-0003 

A projekt regisztrációs száma és címe: ÉAOP-4.1.1./2/2F-2f-2009-0003
„A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium oktatási épületének rekonstrukciója és bővítése, 5 szükségtanterem kiváltása, szülői fogadó, könyvtár és tornaterem létesítése, az épület teljes akadálymentesítése” 

A konstrukció száma és címe: ÉAOP-2007-4.1.1./2F
„4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése”

A projekt összköltsége: 531.322.545 Ft

Támogatási intenzitás: 89,93%

A támogatás összege: 477.808.044 Ft

Saját erő: 53.514.501 Ft

Kedvezményezett nevezése és elérhetősége:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. (Halköz üzletház 1. emelet)

A megvalósítás időszaka: 2009. február 25–2010. augusztus 31.
Projektmenedzsment tagjai: Gurbánné Papp Mária (projektmenedzser)
Patóné Nagy Magdolna (pénzügyi szakértő)
Farkas László (műszaki szakértő)

A projektmenedzser elérhetőségei / információ kérése: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
E-mail: gpm@wesselenyi-nyh.sulinet.hu 
Telefon: 06-42/342-422

A projekt rövid bemutatása: Az oktatási épületben megszűnik a kisméretű tornaterem, a tornaterem helyének belső átalakításával, illetve a legfelső szinten történő bővítéssel összesen 5 tanterem és 2 csoportszoba + kiszolgáló helyiségek jönnek létre. Megvalósul az épület teljes akadálymentesítése, személylift beépítésével + szintenként 1-1 mozgáskorlátozott WC-vel. Az átalakítás miatt megszűnő tornaterem visszapótlására új „D” típusú tornaterem épül az iskola udvarán. 

A projekt részletes bemutatása: A Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium több mint 40 éves múltra tekint vissza. Az intézmény többcélú, összetett iskola, amely négy feladatellátási területen végez oktató-nevelő munkát. Szakközépiskolai képzésben 9-12. évfolyamon pályaorientáció, szakmai előkészítés és érettségire való felkészítés folyik. A 13-14. évfolyamon érettségihez kötött szakképzés, technikusi képzés, felsőfokú szakképzés valósul meg. A szakiskola 9-10. évfolyamán közismereti képzés és pályaorientáció, a 11-13. évfolyamon szakképzés folyik. A felnőttek gimnáziumában érettségire felkészítő évfolyamok indulnak nappali és esti tanrenddel. A kollégiumi ellátás 158 fő részére biztosított. Ennek megfelelően az iskola oktató-nevelő, illetve szakképző tevékenysége kiterjed az általános műveltséget megalapozó szakaszra, szakiskolában és szakközépiskolában a könnyűipari, elektrotechnika-elektronikai, faipari, informatikai, gépész, egyéb szolgáltatások és művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportokra.

Mindezek mellett az intézmény fő tevékenységi köréhez tartozik a felsorolt szakmacsoportokhoz tartozó szakképzés. A cél olyan képzési rendszer működtetése, melynek során a beiratkozó fiatalokat és felnőtteket felkészítik a sikeres szakmai, illetve érettségi vizsgákra és lehetőséget biztosítanak arra, hogy az intézmény keretén belül további új szakmát sajátíthassanak el a szakmunkástól a technikus és felsőfokú szakképesítő végzettségig. A szabványnak való megfelelés (ISO 9001:2000), a partnerközpontú szemlélet (COMENIUS 2000), valamint az intézmény hosszú távú elveit és a megvalósítást szolgáló elképzeléseket tartalmazó IMIP egyaránt a színvonalas munka biztosítását szolgálja. Legújabb innováció, hogy az iskola a TISZK partnerintézményeként működik, valamint bekapcsolódott az SZFP II.-be. Az SZFP II. programban lehetőség van a tanulók esélyeinek javítására, a szakképzés jó irányú megújulására. A szakmaszerkezet a tanulók egyéni boldogulása, továbbhaladása érdekében került átalakításra. Két szakmában (villanyszerelő, finommechanikai műszerész) már ebben a tanévben az új OKJ előírásainak megfelelően a moduláris képzés került bevezetésre. A többi oktatott szakmában a képzési szerkezetet a moduláris képzésnek megfelelően tervezték. Az iskola képzési kínálatát bővíti az érettségire felkészítő felnőttoktatás, a szakmai át- és továbbképzés, a felsőfokú szakképzés, mestervizsgára való felkészítés. Jelenlegi tervek között az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési akkreditáció fontos helyet foglal el. Összességében elmondható, hogy a tanulók 14 éves kortól – attól függően, hogy milyen képzési lehetőséget választanak 23 éves korig járhatnak nappali rendszerben az iskolába. Több szakirányú végzettséggel, érettségivel, technikus vagy felsőfokú szakképesítő oklevéllel távozhatnak, részt vehetnek felnőttoktatásban, felnőttképzésben. A nyíregyházi Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium nemcsak a város, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező iskolája. Az iskola nemcsak a helyben lakókat szolgálja ki, a tanulók jelentős része a megye egész területéről, sőt esetenként más térségekből érkezik. Az utóbbi években felértékelődött a szakképző iskolákkal szemben az az igény, hogy piacképes képzési kínálatot nyújtsanak. Ezt az elvárást a képzési kínálat bővítésével és magasabb képzési szintek bekapcsolásával igyekezett az iskola kielégíteni. Az intézmény a megye egyik legsokoldalúbb, legszerteágazóbb képzési rendszerével rendelkezik. 

Jelentősebb mérföldkövek:

  • 2008. október 25. – A pályázat benyújtása
  • 2009. november 26. – Támogatás megítélésének napja
  • 2009. október 14. – Első feltételes közbeszerzési eljárás indítása
  • 2009. december 15. – Második feltételes közbeszerzési eljárás indítása
  • 2010. január 29. – Támogatási szerződés megkötése
  • 2010. február 15. – Kivitelezés megkezdése
  • Műszaki átadás: 2010. augusztus 31-szeptember 13.
  • Ünnepélyes átadás: 2010. szeptember 24.

További információk: http://wmk.hu/honlap/index.php

Városi cégeink