Az Intézményi Kapacitások Javítása és a Többszintű Kormányzás Megerősítése a Duna-régióban a Tehetséges Fiatalok Vonzása és Megtartása Érdekében


 

 

 

 

Projekt megnevezése: TalentMagnet

Projekt teljes címe: Az Intézményi Kapacitások Javítása és a Többszintű Kormányzás Megerősítése a Duna-régióban a Tehetséges Fiatalok Vonzása és Megtartása Érdekében

Program: Duna Transznacionális Program (DTP)

A projekt hossza: 2020.07. 01­ – 2022.12. 31.

Résztvevő országok: Szlovénia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Németország, Csehország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Bulgária, Ukrajna

A TalentMagnet azokkal a fő társadalmi (demográfiai és munkaerőpiaci) kihívásokkal foglalkozik, amelyeket a magasan képzett fiatalok kivándorlása okoz, elsősorban a Duna-régió kis- és közepes méretű városaiban. Projektünk célja ezeknek a kihívásoknak a legyőzése a többszintű kormányzás javítása, célzott politikai eszközök és gyakorlati eszközök révén a tehetségek vonzása és megtartása érdekében – az önkormányzatok speciális igényeihez igazítva. Ezek a kihívások DTP-specifikusak: az OECD-UNDESA „A világvándorlás számokban” statisztikái szerint a Duna-régióban növekszik legnagyobb mértékben az elvándorlási arány. Ennek súlyos demográfiai és munkaerő-piaci következményei vannak: ezekben az országokban hiány van a magasan képzett munkaerőből.

A korlátozott intézményi kapacitások, közigazgatási szervek és egyéb intézmények tapasztalatlansága (különösen a kisebb városokban) nehezíti az elvándorlás elleni hatékony küzdelmet. A TalentMagnet fő célja a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása a tehetséges fiatal munkaerő elvándorlásának csökkentése érdekében. A TalentMagnet fő eredménye a tehetségek vonzására és megtartására irányuló megalapozott új, többszintű és transznacionális kormányzási modell/eszközök/tervek létrehozása lesz, a Duna-régión belüli hatékonyabb, szélesebb és mélyebb transznacionális együttműködés révén.

Partnerségünket transznacionális, ágazatközi és többszintű együttműködés jellemzi, amely egy Quadruple Helix modellt alkotva összekapcsolja a tudományos élet, az üzleti élet, a politika és a civil társadalom szereplőit egy közös tanulási folyamatban. Az ERFA/IPA/ENI által támogatott partnerek, valamint a Kapcsolt Partnerek 12 országból érkeznek. A TalentMagnet segíti az intézményi szereplőket és a Duna-régió többi szereplőjét az akadályok felismerésében, az ezek leküzdésére szolgáló terv kidolgozásában és végrehajtásában. Partnerségünk fejleszteni fogja az intézményi kapacitásokat, 13 stratégiát fog tervezni, eszközkészletet fog kidolgozni, 13 kísérleti intézkedést fog végrehajtani, szakpolitikai javaslatokat fog kidolgozni, miközben új többszintű kormányzási modellt hoz létre.

 A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt facebook: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Projekt weboldal: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet

Városi cégeink