Újra járható a Tünde utca: közel hat hónapot vettek igénybe a munkálatok

Ez összességében 5 szakaszból áll és a jövő évre húzódik át az utolsó, még meg nem valósult része, a Virágfürt utca – kaptuk a tájékoztatást a városházáról.

A projekt keretében a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése valósult meg a meglévő régi beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével.

Nehéz munkakörülmények

A Tünde utcai csapadékcsatorna-kivitelezésnél – a kutatóárkok kiásása után – feladatot jelentett az utca meglévő közműveinek kikerülése, a csapadékcsatornát ugyanis a terepszinttől 3-4 méter mélyen kellett fektetni, a tőle magasabban – azaz a terepszinttől 1,5-2 méter mélyen – elhelyezett csövek és vezetékek között úgy, hogy közben folyamatosan védekezni kellett a földpartnak a jelentős járműforgalom dinamikus terhelése miatt gyorsabban bekövetkező roskadása ellen is.

Egyes kivitelezési szakaszokon a biztonságos munkavégzést – az életveszélyes munkakörülmények elkerülése érdekében – csak a forgalom elterelésével és az út lezárásával lehetett megoldani.

A kivitelezés során a Tünde utca egyes szakaszain szükséges volt az útpálya szerkezetének bontása, majd sávos és félpályás helyreállítása. A munkálatok közel 6 hónapot vettek igénybe. A fejlesztést végző önkormányzat ez esetben kiemelten köszöni a gépjárművezetők és a környéken lakók megértését és türelmét.

További útrekonstrukció

A fejlesztések tovább folytatódnak, a város által 2018-ban megvalósítani tervezett beruházások között szerepel a Tünde utca Debreceni út–Kállói út közötti szakaszának felújítása is, s ezzel együtt megvalósul a meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése is.

Gyalog-kerékpárutak, hosszan

Emellett a Debreceni út mentén a Kígyó utcától a Tünde utcáig, a Tünde utcán a Debreceni út és Kállói út között, illetve a Kállói úton az Inczédy sortól a Csárda utcáig gyalog-kerékpárutak épülnek ki, megteremtve ezzel a biztonságos kerékpáros közlekedés alapfeltételeit.

A Tünde utcai szakaszon az elválasztás nélküli közös gyalog- és kerékpárút a Debreceni úttól a Papírgyárig az északi oldalon, onnan a Lombkorona utcáig a déli oldalon, majd a Kállói útig ismét a déli oldalon halad tovább.


Tarczy Gyula