Tervszerûen fejlesztett csapadékvíz-hálózat

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, amikor 2010 év végén Kistelekiszõlõ lakói a folyamatos esõzések kapcsán feltörõ talajvíz miatt csak gumicsizmában közelíthették meg otthonaikat. A városra lezúduló csapadékmennyiség és az azt követõ belvíz nem csak 2010-ben és az azt követõ év elején okozott milliós nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat. Azóta több ízben vonultak ki a katasztrófavédelem munkatársai, hogy átmenetileg orvosolják a problémát.

Koncepció mentén dolgoznak

Az eddig megvalósított és elõkészített projektek kapcsán Batizi Tamás, a hivatal kabinetvezetõje szerkesztõségünknek elmondta: az önkormányzat 2013-ban elkészíttette „Nyíregyháza Város Komplett belvíz- és csapadékvíz-elvezetési koncepcióját”.  – A koncepcióban megfogalmazottak szerint készülnek a tanulmánytervek, illetve vízjogi létesítési engedélyezési tervek a város csapadékhálózatának kiépítésére vonatkozóan. Az elkészült tervek megvalósításához az önkormányzat pályázatok útján elnyerhetõ támogatásokat kíván igénybe venni. A koncepció végrehajtása folyamatos, a teljes hálózat megvalósítása azonban több évig elhúzódó feladatot jelent – foglalta össze röviden a stratégiát.

RÖGTÖN KEZELNI KELLETT

Dr. Kovács Ferenc polgármester a téma kapcsán emlékeztetett: az új városvezetésnek rögtön egy ilyen komoly problémával kellett szembenéznie, nem sokkal a közgyûlés megalakulása után, 2010-11 fordulóján. Közel 400 ingatlan volt veszélyben a város különbözõ területein a súlyos belvízhelyzet miatt. – Ez a probléma rámutatott arra, tervszerûen kell megoldani az évtizedek óta elhanyagolt csapadékvíz-elvezetési gondokat, és rendszerszerûen kell azokat kezelni. A veszélyhelyzetek megszüntetése érdekében azonnal cselekedtünk: önkormányzati saját forrásból a Városüzemeltetés épített csatornát a lokális problémák kezelésére, illetve ilyen volt a 2010-2011-es belvízvédekezéssel összefüggésben – ugyancsak a NYÍRVV felügyelete alatt  – épített hálózat. Hogy a csapadék a jövõben ne okozzon hasonló gondot, a város a közlekedésfejlesztés mellett a csapadékvíz elvezetésére is fokozottan figyel, ezt a területet is átgondolt stratégia mentén, pályázati pénzek bevonásával folyamatosan fejlesztjük.

Bõvítés, építés 2014-ig

Ami az elmúlt idõszakot illeti: 2013 végére zárult le mûszaki szempontból az elsõ jelentõsebb fejlesztés, melyet 2014 januárjában adtak át rendeltetésének. A döntõen uniós pénzre alapozott, több mint 400 millió forintos beruházás a város öt pontját érintette. Bõvítették a városi 1-es csatorna medrét az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig, a kapacitás bõvítésére átereszeket építettek a Bujtosi parkban, továbbá a Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán, a Család utcánál. Emellett átereszek készültek a Stop Shop melletti szakaszon, valamint átépítették a sóstói városrészben az Igrice csatornán, a Berenát utcánál. A fentiek mellett megépítettek még egy 200 köbméter vasbeton és egy 2000 köbméter földmedrû záportározót, amellyel csökkent a Városi I. csatorna vízgyûjtõjén a visszaduzzadás és az elöntések veszélye. Ezek vízkészlete a városüzemeltetõ cég munkáját is segítheti. A fejlesztések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetõk a városi csapadékvíz-elvezetõ rendszer vízgyûjtõ területeirõl.

Új, 662 milliós nyertes pályázat

Ami pedig a közeljövõt jelenti: Batizi Tamás tájékoztatása szerint megkezdõdött a július végén aláírt vállalkozói szerzõdések alapján a munkaterület átadása két helyszínen. – Az önkormányzat ugyanis összesen 662 millió forintot nyert európai uniós pályázaton egy projekt megvalósítására, mely most augusztusban indul, s a beruházás eredményeként összesen négy ponton oldódnak meg problémák. A projekttel kapcsolatos támogatási szerzõdés megkötése folyamatban van, ilyen beszédes elnevezéssel: „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintõ csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” – mondta a kabinetvezetõ.

Tüzér utca, Malomkert – most

Ennek részeként a két kisebb költségvetésû, közel 100 és 70 millió forintos fejlesztés mûszaki tartalmai a következõk:
– A Tüzér utca területén a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a beton csõcsatornák megszüntetésével és 498 méter hosszan nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, az útpályaszerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
– A Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévõ csapadékátemelõ mellett 4 darab, összesen 329 köbméter térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztezõ vízvezeték kiváltásával, a parkoló útpályaszerkezet sávos bontásával, helyreállításával.

Borbánya, Tünde utca – nemsokára

A projektben szereplõ másik két területen, a hamarosan elinduló közbeszerzési eljárások lefolytatását követõen indul a munka. Jó esetben még ebben az évben megköthetik a kivitelezési szerzõdést, s ennek következményeként a következõ tartalmakkal valósulnak meg fejlesztések:

– A Lujza, Alma és Vércse utca területein a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a beton csõcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, útpálya-szerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
– A Tünde utca területén a meglévõ zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a beton csõcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetû mûanyag csõcsatornák építésével, az útpályaszerkezet sávos bontásával, helyreállításával.
Mint a kabinetvezetõ jelezte: a fejlesztés elsõ fele várhatóan õsz végére, a második, nagyobb értékû rész pedig jövõre fejezõdhet be, a munkálatok idejére a város vezetése a lakosság türelmét és megértését kéri.

(Szerző: Tarczy Gyula)