Térinformatikai terepgyakorlat Kemecsén

Térinformatikai terepgyakorlat Kemecsén

A foglalkozás célja az volt, hogy széles körben megismerjék, hogy éles helyzetben milyen terepi adatgyűjtési feladatok merülhetnek fel és azokat hogyan lehet a rendelkezésre álló eszközökkel végrehajtani.

A gyakorlat helyszínének Kemecse külterületén található töltéssel körbevett 60 hektáros nádas adott helyet, melynek kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy minél kevesebb tájékozódási pont legyen adott, ezzel is rákényszerítve a résztvevőket, hogy eszközeikre hagyatkozzanak.

Közel ötvenen vettek részt, köztük hatósági szakemberek, katasztrófavédelmi megbízottak, katasztrófavédelmi mobil labor, katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, tűzoltóságok beosztott állománya, valamint megfigyelőként a BM OKF fejlesztési osztálya, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Hajdú-Bihar megyei informatikai osztály képviselői.

A reggeli regisztrációt követően munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást, valamint az eszközökkel kapcsolatos elméleti és felhasználói képzést kaptak a résztvevők. A felkészítés a koordinátapont meghatározási módszerek gyakorlására, nyomvonalrögzítési, valamint területmérési feladatokra irányult.

A meghatározott feladatokat három-, illetve négyfős csoportokban hajtották végre a korábban beszerzett Dakota Garmin 20 GPS terepi eszközökkel, valamint papír alapú térképekkel. A részfeladatok megkezdését és végrehajtását EDR rádión jelentették a csoportok. A feladatok között helyszínek, kijelölt pontok koordinátájának meghatározása, így töltésátszakadás, buzgárok pontos helyének bemérése volt. Nyomvonalak rögzítése, területmérések például, leégett nádas vagy belvizes terület mérése hektárban. Mindemellett a résztvevők oktatást kaptak arra vonatkozóan, hogy az összegyűjtött digitális adatokat hogyan tudják lementeni, illetve eljuttatni az igazgatóság térinformatikusának.

Ezúttal újdonságként került bemutatásra a közelmúltban európai uniós Echo pályázat keretein belül beszerzett két darab Parrot Bebop pilóta nélküli légijármű, vagyis drón. Az eszközökkel nagy magasságból történő felderítés vált lehetővé, mint például a tűz helyzetének pontos meghatározása, leégett terület behatárolása, károk felmérése, eltűnt személyek keresése.

A gyakorlat végrehajtása sikeres volt, a résztvevők minden feladatot eredményesen elvégeztek. A részt vevő állománytól kapott visszajelzések alapján a végrehajtandó feladatok hasznosak és hiánypótlóak voltak, főleg a gyakorlati végrehajtás tekintetében.