Tájékoztatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kézbesítéséről
Fotó: Illusztráció

Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Köznevelési Osztályának tájékoztatása:

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, alapösszegű  (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján Önkormányzatunk a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2022. november 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történő folyósításáról.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldemények az Önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az Önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó pénzösszeg átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2022. november 01. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2022. november 30. napjáig nem kapták meg, azt legkésőbb 2022. december 02. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal 42/ 524-589-es telefonszámán.