Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S

 

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történő pénzbeli támogatás kézbesítéséről

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alapösszegű  (6.000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegű (6.500 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján Önkormányzatunk a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2022. augusztus 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történő folyósításáról.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési értesítőt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról, idejéről. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követő 10. munkanapig van módja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidő eredménytelen elteltét követően az át nem vett küldemények az Önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

 

Az Önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítő levélben tájékoztatjuk a részükre járó pénzbeli ellátás átvételének helyéről és az ügyfélfogadási időről.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2022. augusztus 01. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2022. augusztus 31. napjáig nem kapták meg, azt legkésőbb 2022. szeptember 03. napjáig jelezzék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centrumában, a 25‐ös ablaknál.

További információ a 42/524‐589-es telefonszámon kérhető.

 

Nyíregyháza, 2022. augusztus 8.                                                                               

 

Tóthné Csatlós Ildikó

                                                                                                                               osztályvezető