Szociális munka világnapja – Köszönet az áldozatért!
Fotó: Trifonov Éva

A társadalom megbecsülésének gesztusa a szociális munka világnapján a köszönet azok felé, akik a betegek, idősek, elesettek támogatásáért, gondozásában dolgoznak. Nyíregyháza önkormányzata évente 3,5–4 milliárd forintot fordít a szociális intézmények működtetésére. A bölcsődéktől a családok átmeneti otthonáig. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Őz utcai Nappali Ellátó intézményében köszöntötték a szférában dolgozókat.   

Negyedszer ünnepelték a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a szociális munka világnapját. Az igazgató háláját fogalmazta meg az ünnepségen munkatársai előtt, akik ezt a sokrétű feladatot végzik. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi ellátás, a nappali és támogató foglalkozás, a pszichiátriai betegek és fogyatékossággal élők nappali és bentlakásos ellátása is ebbe a körbe tartozik.

„Időseket ellátunk otthonukban. Abban segítünk, amire ők már nem képesek. Amit tudnak, azt megcsinálják önállóan, amit nem, azt mi csináljuk. Ebbe beletartozik a mentális támogatás, higiénés ellátás, mozgatás, sétáltatás, orvoshoz kísérés, gyógyszeradagolás, vérnyomás- és vércukormérés. Sok minden. Nagyon szép feladat, nagyon hálásak az idős emberek, meghálálják egy mosollyal, egy simogatással viszonozzák nekünk” – fogalmazott az egyik kitüntetett, Katona Lászlóné gondozó.

E rendkívül nehéz és embert próbáló feladatban valóban vannak, akik hivatásuknak tekintik a szakmájukat a szociális területen. Cselekvő ember támogat segítségre szorulót.

„Ez alkalom arra, hogy megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának mindennapi áldozatkész munkáját, illetve kifejezzem tiszteletemet és megbecsülésemet. A mai nap apropójaként 12 munkatársunk fog kitüntetésben részesülni. Teljesen meglepetés lesz számukra. 210 munkatárssal dolgozunk, 9 szakmai egységben végezzük a napi feladatokat. Alap- és szakosított ellátásokat” – tájékoztatott a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója, Nagyné Hermányos Zsuzsanna.

Az alpolgármester is fejet hajtott azok előtt, akik a vállukon viszik a szociális munka mindennapi feladatait. A nyíregyházi ellátórendszer megfelelő, bár folytonos kihívások előtt áll a terület. Akár a fogyatékos, akár az idős emberek ellátására gondolunk, mindig van hiány és tennivaló.

Az Őz utcai Nappali Ellátó szomszédságában nemrégiben nyitottak bentlakásos intézményt fogyatékos emberek ápolására.

„Egy kiterjedt településtámogatási rendszert működtetünk, mely önkormányzati feladat, de jóval túlterjeszkedünk azon, ami kötelezően elő van írva. Ehhez kapcsolódnak, a települési támogatáshoz az intézményrendszereink. A Szociális Gondozási Központ, a Gyermekjóléti és Alapellátási intézmény és a Családsegítő Központ, így az önkormányzat szociális osztályával a három intézmény képezi Nyíregyházán a szociális ellátásnak a gerincét” – nyilatkozta az ünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester.

Nem állami forrást oszt újjá az önkormányzat, hiszen évi 3,5–4 milliárd forintot fordít a teljes szociális hálózat működtetésére, emellett kiterjedt településtámogatási, vagyis segélyrendszert tart fenn. A szociális intézményekben bezárásra nem készülnek, csupán összevonás, bizonyos észszerűsítések várhatóak a következő hónapokban.

Kapcsolódó galéria

A Szociális Munka Világnapja - városi ünnepség