Szavazóköri beosztás a 2022. április hó 3. napjára kitűzött Országgyűlési Választásra és országos népszavazásra

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE A 2022. ÁPRILIS HÓ 3. NAPJÁRA KITŰZÖTT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁSSAL ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását 2022. április hó 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki, és a hazai választások történetében először, ugyanezen a napon lesz a kormány által kezdeményezett országos népszavazás is. 

Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével – csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következő érvényes igazolványok alkalmasak:

– A személyazonosság igazolására:

–  a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok (kártya formátumú igazolványok),

– a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolványok (a kemény borítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel),

–  a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány,

–  a magyar hatóság által kiállított vezetői engedély,

–  a magyar hatóság által kiállított útlevél és ideiglenes útlevél.

–  A személyi azonosító igazolására:

–  személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímigazolvány hátoldala),

– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jelről.

– A lakcím igazolására:

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lakcímkártya),

– a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény,

–  a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföl­dön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. 

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetőleg akik átjelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben (Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8. szám) szavazhatnak.

Az átjelentkezéssel szavazók nem az átjelentkezés helye szerinti jelöltekre, hanem lakóhelyük szerinti jelöltekre adhatják le szavazatukat.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet 2022. április 1-je (péntek) 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Választási Irodához még be lehet nyújtani a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig. Továbbá az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével szintén a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig. 

Az országgyűlési választás és a népszavazás lebonyolításánál egy, közös névjegyzék lesz, azonban azt két helyen, külön-külön kell aláírni azoknak, akik mind az országgyűlési választáson, mind a népszavazáson voksolni szeretnének.

Azok a választópolgárok, akik mindkét választáson részt vesznek, három szavazólapot kapnak. Két szavazólapot az országgyűlési választásra és egy szavazólapot az országos népszavazásra vonatkozóan.

Az országgyűlési választás vonatkozásában:

– A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár az egyik szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár az egyik szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon saját nemzetiségének listájára, ennek hiányában pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgá­rok levélben kizárólag pártlistára szavazhatnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre és egy pártlistára (vagy nemzetiségi listára) lehet a jelölt, illetve a lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

Az országos népszavazásra vonatkozóan egy szavazólapot kap minden választópolgár, amelyen négy kérdés szerepel.

Érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet, a válasz feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal, például (X) vagy (+).

Az országgyűlési és a népszavazási szavazólapot is egy, közös borítékba lehet tenni és ugyanabba az urnába kell bedobni. Belföldi szavazásnál a boríték használata nem kötelező, a szavazólapok közvetlenül is az urnába dobhatók.

Az átjelentkezéssel és külképviseleten szavazóknak viszont kötelező a boríték használata, nekik a szavazólapjaikat külön e célra rendszeresített zöld borítékba kell tenni, és azt lezárva kell az urnába dobni. Fontos, hogy az átjelentkezéssel és a külképviseleten szavazók szavazata csak zöld, lezárt borítékban az urnába dobva érvényes!

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2022. április 3-án a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt működik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/524-532-es telefonszámon,

– névjegyzékkel és mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk az 524-524-es telefonszámon, a 762-es és 767-es mellékeken kérhetők.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2022. április 3-án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

Dr. Szemán Sándor,

a Helyi Választási Iroda vezetője

 

 

SZAVAZÓKÖRI BEOSZTÁS A 2022. ÁPRILIS HÓ 3. NAPJÁRA KITŰZÖTT ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSRA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRA

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 1-ES SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth Lajos utca 1-től a páratlan házszámok, Körte utca, Nyírfa tér

Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, Körte u. 39.

 

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Dózsa György utca 22-től páros házszámok, Epreskert utca, Ferenc krt. 19-től páratlan házszámok, Nyár utca, Nyírfa utca, Ószőlő utca 2–34-ig páros házszámok, Ószőlő utca 1–61-ig páratlan házszá­mok, Pazonyi tér, Sarkantyú utca

Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert u. 64.

 

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Ferenc krt. 2–20-ig páros házszámok, Ferenc krt. 1–17/A-ig páratlan házszámok, Homok tér, Homok sor, Sóstói út 1–5/C-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Krúdy köz 2.

 

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Agyag utca, Belső körút, Géza utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, István utca, Jég utca, Kardvirág utca, Lajos utca, László utca, Margócsy József sétány, Mák utca, Mátyás utca, Nefelejcs utca

Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

 

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bocskai utca 2-től páros házszámok, Bujtos utca, Dózsa György utca 19-től páratlan házszámok, Inczédy sor 15-től páratlan házszá­mok, Juhász Gyula utca, Kálmán utca, Kossuth tér, Liliom utca, Liszt Ferenc utca, Selyem utca, Szabadság tér, Szegfű utca, Tavasz utca, Tóth Árpád utca, Véső utca, Zsombék utca

Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

 

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca 2–10-ig páros házszá­mok, Dózsa György utca 2–14/D-ig páros házszámok, Dózsa György utca 1/A-tól 15-ig páratlan házszámok, Egyház utca, Hősök tere, Iskola utca, Jókai tér, Kálvin tér, Mártírok tere, Nagy Imre tér, Országzászló tér, Rákóczi utca 1-1/B-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 4. szám, Szent Miklós tér, Széchenyi utca 1–3-ig páratlan házszámok, Vay Ádám körút, Zrínyi Ilona utca

Szavazóhelyiség címe: Jókai Mór Református Általános Iskola, Kálvin tér 13.

 

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Garibaldi utca páratlan házszámok, Kodály Zoltán utca, Krúdy Gyula utca, Ószőlő utca 36–106-ig páros házszámok, Ószőlő utca 63–77-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola, Krúdy köz 2.

 

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Garibaldi utca páros házszámok, Ifjúság u., Május 1. tér 1–8/A-ig folyamatos házszámok, Ószőlő utca 108-138-ig páros házszá­mok, Ószőlő utca 79–97/A-ig páratlan házszámok, Sóstói út 17–39-ig páratlan házszámok, Sóstói út 18/A–38/A-ig páros házszámok 

Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény, Etel köz 13.

 

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Etel köz 1–9. páratlan házszámok, Etel köz páros házszámok, Ószőlő utca 140–188/C-ig páros házszámok, Ószőlő utca 99–105-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Eötvös József Gyakorló Iskola és Gimnázium, Ungvár sétány 12.

 

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Botond utca, Csaló köz 1–15-ig páratlan házszámok, Csaló köz 2–8-ig páros házszámok, Honfoglalás köz, Honfoglalás utca, Kond utca, Ószőlő utca 190-től páros házszámok, Ószőlő utca 107-től páratlan házszámok, Sóstói út 40–62-ig páros házszámok, Sóstói út 41-től páratlan házszámok, Tas utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Gádor Béla köz, Korányi köz, Ungvár sétány 12-től páros házszámok, Ungvár sétány 21-től páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Ungvár sétány 2–10/A-ig páros házszámok, Ungvár sétány 3–19/B-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Szent Imre Gimnázium Általános Iskola és Kollégium, Ungvár sétány 19.

 

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Etel köz 11-től páratlan házszámok, Május 1. tér 10-től folyamatos házszámok, Ungvár sétány 1.

Szavazóhelyiség címe: Jósavárosi Művelődési Ház, Ungvár stny. 33.

 

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Eperjes utca, Gádor Béla utca 1–19-ig páratlan házszámok, Gádor Béla utca 2–14-ig páros házszámok, Lengyel utca 1–19-ig folyamatos házszámok, Schmidt Mihály utca, Tamási Áron utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alpár Ignác utca, Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Czóbel Minka utca, Fehér Gábor utca, Kandó Kálmán utca, Kéry József utca, Kiss Lajos utca, Lázár Károly utca, Sipkay Barna utca, Szent-Györgyi Albert utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca, 4-es Huszárok útja

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Csaló köz 17-től páratlan házszámok, Csaló köz 10-től páros házszámok, Déri Miksa utca, Gerlóczy Gábor utca, Gerlóczy Gábor köz, Korányi Frigyes utca 1–69-ig páratlan házszámok, Korányi Frigyes utca 60–98-ig páros házszámok, Lukács Ödön utca, Makay István utca, Mikecz Kálmán utca, Rády József utca, Újmajori út

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bencs László utca, Fábián Zoltán utca, Gádor Béla utca 16-tól páros házszámok, Gádor Béla utca 21-től páratlan házszámok, Geduly Henrik utca, Jósika Miklós utca, Korányi Frigyes utca 100-tól páros házszámok, Leffler Sámuel utca, Lengyel utca 20-tól folyamatos házszámok, Vietórisz József utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Kalevala sétány, Korányi Frigyes utca 71-től páratlan házszá­mok, Napvirág utca, Záporvirág köz, Záporvirág utca, Záporvirág zug

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

 

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Csillagvirág utca, Korányi Frigyes utca 4–58-ig páros házszá­mok, Kosbor u., Vadvirág utca

Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 

21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Északi körút páratlan házszámok, Északi körút 14-től páros házszámok, Tőke utca

Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Árok u. 17.

 

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Északi körút 2–12-ig páros házszámok, Őz köz, Őz utca, Újszőlő utca 11–49-ig páratlan házszámok, Vasvári Pál utca 4–64-ig páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola, Vasvári Pál u. 16.

 

24. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Árok utca 1–35-ig páratlan házszámok, Árok utca 2–42-ig páros házszámok, Búza tér 1–7/B-ig folyamatos házszámok, Búza utca 34-től folyamatos házszámok, Búza utca 27., Rákóczi utca 23–31-ig páratlan házszámok, Széna tér, Új utca 37-től páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Árok u. 17.

 

25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bethlen Gábor utca 1–63-ig páratlan házszámok, Búza tér 9-től folyamatos házszámok, Búza utca 28–32-ig folyamatos házszámok, Búza utca 1–26-ig folyamatos házszámok, Mező utca 1-től páratlan házszámok, Pacsirta utca, Rákóczi utca 3–21-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 35–51-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 8–54-ig páros házszámok, Síp utca, Új utca páros házszámok, Új utca 1–35/C-ig páratlan házszámok, Víz utca

Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda, Búza u. 7–17.

 

26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Ferenc krt. 22-től páros házszámok, Krúdy Gyula köz, Sóstói út 7–15-ig páratlan házszámok, Sóstói út 10–14/B-ig páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Zelk Zoltán Angol és Német Nyelvű Tagintézmény, Krúdy Gyula u. 29.

 

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Holló utca, Szent Flórián tér, Vasvári Pál utca 3–71-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Erdő sor 7.

 

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Kótaji út 1–33-ig páratlan házszámok, Stadion utca, Stadion köz, Vasvári Pál utca 73-tól páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény, Stadion u. 32/A

 

30. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Dohány utca 4-től páros házszámok, Dohány utca 1-től páratlan házszámok, Erdő sor 4-től páros házszámok, Erdő sor 1-től páratlan házszámok, Sólyom köz, Sólyom utca, Sóstói út 2–8-ig páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4.

 

31. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bernstein Béla tér, Dob utca, Dohány utca 2-2/B-ig páros házszámok, Erdő sor 2. házszám, Kossuth L. utca 2-től páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4.

 

32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Állomás utca, Anna utca, Avar utca, Berenát utca, Borbála utca, Csiha Kálmán utca, Erdész utca, Erdőalja utca, Erika utca, Farkas utca, Harmat utca, Hattyú utca, Ilona utca,  János utca, Katalin utca, Krisztina utca, Lenke utca, Mackó utca, Magdolna utca, Mária utca, Márvány utca, Mihály utca, Mókus köz, Napfény utca, Opál köz, Orsolya utca, Páva köz, Pázsit utca, Péter utca, Szivárvány köz, Szivárvány utca 97-től páratlan házszámok, Szódaház utca, Tamás utca, Venyige utca, Vidra utca, Zsuzsanna utca

Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L. stny. 15.

 

33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Árnyas utca, Bárány utca, Betekints utca, Blaha Lujza sétány, Csónak utca, Fürdőház tér, Fürdő köz, Fürdő utca, Jupiter utca, Kemecsei út, Majális utca, MÁV 340. vasúti őrház, Merkúr utca, Skanzen utca, Sóstói út 66-tól páros házszámok, Szindbád sétány, Szivárvány u. 1–87-ig páratlan házszámok, Vénusz utca, Zápor utca, Zivatar utca, Zsák utca

Szavazóhelyiség címe: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség „Kálvineum” Idősek Otthona, Kemecsei út 28.

 

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Álmos utca, Attila utca, Bálint utca, Bea utca, Bíbic utca, Csaba utca, Fácán utca, Fejedelem utca, Gyula utca, Hont utca, Igrice utca, Igrice köz, Jácint köz, Kéve utca, Kolozs utca, Lenfonó utca, Matykó köz, Matykó utca, Szepes utca, Szilágy utca, Tarsoly utca, Tegez utca, Ugocsa tér, Zerge utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lőrinc Tagintézmény, Igrice u. 6.

 

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Asztalos utca, Áldás utca, Bojtorján utca, Boldogasszony köz, Boldogasszony sétány, Borsava utca, Borvető utca, Bozót utca, Bozót köz, Búzakalász sor, Búzakalász utca, Cseresznyés utca, Cseresznyés köz, Csillagfény utca, Csillagpázsit utca, Csiszár utca, Csizmadia utca, Erszény utca, Feketedűlő, Fenyves tanya, Gábor utca, Gábor köz, Gerencsér utca, Hadobás köz, Hadobás sor, Hadobás utca, Hármas tanya, Határ utca, Inda utca, Jácint utca, Jégbontó utca, Jenő utca, Kabar utca, Kékfestő utca, Kékfestő köz, Képíró utca, Kér utca, Keselyűs I. dűlő, Keselyűs II. dűlő, Keselyűs utca, Keselyűs zug, Keselyűs sor, Keszi utca, Kisasszony park, Korsó utca, Kozmahegy utca, Ködmön utca, Kulacs utca, Krizantém utca,  Kürtgyarmat utca, Latorca utca, Lepke utca, Lepke köz, Ligetalja köz, Ligetalja utca, Lugas utca, Malomrét utca, Megyer utca, Nagyerdő utca, Nagyhegy utca, Nyék utca, Pereces utca, Petrence utca, Posta utca, Rétköz utca, Ricsadűlő, Rókadűlő, Sártelek utca, Solymári köz, Solymári utca, Sövény utca, Süveg utca, Szajkó utca, Szomolyai utca, Tarján utca, Tarpéter utca, Temető utca, Temető köz, Téglavető utca, Tisztesfű utca, Új kenyér utca, Varjú utca, Vigadó utca, Vízöntő utca, Vöröscsillag tanya

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lőrinc Tagintézmény, Igrice u. 6.

 

36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Aranykalász sor, Inda köz, Jánoshegy lakópark, Muskotály utca, Muskotály köz, Nyírség utca, Nyírség köz

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lőrinc Tagintézmény, Igrice u. 6.

 

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Előd utca, Harkály utca, Huba utca, Küküllő utca, Szabó Lőrinc utca, Templom utca, Verőce utca

Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Jázmin u. 10.

 

38. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Bakcsó utca, Barka utca, Borostyánkő utca, Csalogány köz, Csalogány utca, Ezüstkalász utca, Fülemüle sor, Gulyás Pál utca, Gulyás Pál köz, Jázmin köz, Jázmin utca, Kertész utca, Kócsag utca, Mogyoró utca, Seregély utca, Sóstóhegyi út, Sóstóhegyi köz, Szárcsa utca, Szellő utca, Szerkő utca, Szikes utca, Tüskevár utca, Vadász utca

Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény, Jázmin u. 10.

 

44. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bessenyei tér, Bethlen Gábor utca 12-től páros házszámok, Malom köz, Malom utca, Petőfi tér, Szabolcs utca, Széchenyi utca páros házszámok, Széchenyi utca 5-től páratlan házszámok, Színház utca, Tűzoltó utca, Vasgyár utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca

Szavazóhelyiség címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Széchenyi u. 29–33.

 

45. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Csipke köz, Csipke utca, Kereszt utca, Kígyó utca, Kürt utca, Szarvas utca 2–46-ig páros házszámok, Szarvas utca 3–43-ig páratlan házszámok, Virág köz, Virág utca 2–46/B-ig páros házszámok, Virág utca 1–39-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt utca 8.

 

46. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Árpád utca 1–71-ig páratlan házszámok, Árpád utca 2–50/D-ig páros házszámok, Toldi utca 2–28/A-ig páros házszámok, Toldi utca 1–31/B-ig páratlan házszámok, Vécsey utca 50-től páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách utca 13.

 

47. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Benczúr Gyula tér, Deák Ferenc út 24–46-ig páros házszá­mok, Deák Ferenc út 21–41-ig páratlan házszámok, Ér utca, Jósa András utca 6–14-ig páros házszámok, Jósa András utca 1-től páratlan házszámok, Kiss Ernő utca 1–22-ig folyamatos házszámok, Kiss Ernő utca 24. házszám, Kölcsey Ferenc utca

Szavazóhelyiség címe: Vasvári Pál Gimnázium, Kiss Ernő u. 8.

 

48. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Állomás tér, Arany János utca 28-tól páros házszámok, Arany János utca 1-től páratlan házszámok, Báthori utca, Deák Ferenc út 1–19-ig páratlan házszámok, Deák Ferenc út 2–22-ig páros házszámok, Kiss Ernő utca 23. házszám, Kiss Ernő utca 25. folyamatos házszámok, Madách Imre utca, Népkert utca, Petőfi utca

Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách utca 13.

 

49. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Toldi utca 56–62-ig páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká­roly Tagintézmény, Vécsey köz 27.

 

50. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Toldi utca 30–54/A-ig páros házszámok, Toldi utca 35–83-ig páratlan házszámok, Vécsey utca 24–48-ig páros házszámok, Vécsey utca 17-től páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény, Árpád u. 52–58.

 

51. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Árpád utca 52-től páros házszámok, Árpád utca 73-tól páratlan házszámok, Damjanich utca, Huszársor, Lehel utca, Móricz Zsigmond utca 2-től páros házszámok, Simai út 1–9-ig folyamatos házszá­mok, Toldi utca 85-től páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény, Árpád u. 52–58.

 

52. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Arany János utca 2–26-ig páros házszámok, Deák Ferenc út 43-tól páratlan házszámok, Deák Ferenc út 48-tól páros házszámok, Jósa András utca 16-tól páros házszámok, Szarvas utca 51-től páratlan házszámok, Toldi utca 90-től páros házszámok, Vécsey köz, Vécsey utca 2–22-ig páros házszámok, Vécsey utca 1–15/B-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.

 

53. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Móricz Zsigmond utca 25-től páratlan házszámok, Toldi utca 64–84-ig páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká­roly Tagintézmény, Vécsey köz 27.

 

54. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Akácfa tér, Akácfa utca, Gólya utca, Gólya zug, Móricz Zsigmond utca 1–23-ig páratlan házszámok, Salétrom köz, Szarvas utca 48-tól páros házszámok, Tompa Mihály utca, Virág utca 48-tól páros házszámok, Virág utca 41-től páratlan házszámok, Zöldfa utca

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.

 

55. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: András utca, Béla utca, Bocskai utca 1-től páratlan házszá­mok, Eötvös utca, Forgó utca, Gimnázium köz, Inczédy sor 2-től páros házszámok, Inczédy sor 1–13-ig páratlan házszámok, Közép utca, Luther tér, Luther köz, Luther utca, Sas utca, Szent István utca

Szavazóhelyiség címe: Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Szent István u. 17.

 

56. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Csillag köz, Csillag utca, Debreceni út 2–98-ig páros házszá­mok, Debreceni út 1–93-ig páratlan házszámok, Hatzel tér, Hatház utca, Katona köz, Katona utca, Rózsa utca, Szilfa utca

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt u. 8.

 

57. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bartók Béla utca, Kert utca, Váci Mihály utca

Szavazóhelyiség címe: Alvégesi Művelődési Ház, Honvéd u. 41.

 

58. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Alkotmány utca, Honvéd utca, Kéz utca, Laktanya tér, Maláta utca, Nádor utca, Róka utca, Róka köz, Róka zug, Serház utca

Szavazóhelyiség címe: Alvégesi Művelődési Ház, Honvéd u. 41.

 

59. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Erzsébet tér, Kert köz, Martinovics tér, Szántó Kovács János utca, Vég utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

 

60. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Ady Endre utca, Áchim András utca, Budai Nagy Antal utca, Csáktornya utca, Esze Tamás utca, Tarpai Márton utca, Táncsics Mihály utca, Tükör utca, Zenta utca, Zimony utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

 

61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Család utca 2–100-ig páros házszámok, Család utca 1–51/A-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Család u. 11.        

 

62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Béri Balogh Ádám utca, Család utca 104-től páros házszá­mok, Család utca 53-tól páratlan házszámok, Czelder Orbán utca, Dobos András utca, Futó utca, Futó köz, Gábor Áron utca, Gál Ambrus utca, Gárdonyi Géza utca, Hajdú utca, Hengersor, Ilonatanya, Jávorka Ádám utca, Kantár utca, Kengyel utca  (Kőlapos), Korhány dűlő, Mányoki Ádám utca, Mérleg utca, Mikes Kelemen utca, Nád utca, Pazonyi út, Ráday Pál utca, Szentháromság tér, Than Mór utca, Thököly Imre utca, Újerő utca (Kőlapos), Viktória köz, Viktória utca

Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Faipari Tanműhely, Henger sor 8.

 

63. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 1–4-ig folyamatos házszámok, Semmelweis utca páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

 

64. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 5–10-ig folyamatos házszámok

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény, Fazekas János tér 14.  

 

65. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 11–15-ig folyamatos házszámok, Jelvény utca, Lobogó utca

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

 

66. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 23-tól folyamatos házszámok, Törzs utca 58-tól páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

 

67. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Angyal utca, Besztercei utca, Duránci utca, Fazekas János tér 21., Fazekas János tér 22-ig folyamatos házszámok, Gömöri utca, Mirabella utca, Penyigei utca, Ringló utca, Szilvavölgy sétány, Törzs utca 2–56-ig páros házszámok, Törzs utca páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Család u. 11.

 

68. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Sarló utca, Szalag utca

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

 

69. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 16–20-ig folyamatos házszámok

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

 

78. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bimbó utca, Bogyó utca, Csáki István utca, Gerliczki Mihály utca, Gomba utca, Gyűrű utca, Háromszék utca, Huszka Jenő utca, Keleti Márton utca, Kosztolányi Dezső utca, Lehár Ferenc utca, Orosi út, Puszpáng utca, Semmelweis utca páratlan házszámok, Sport utca, Tarcsai István utca, Thököly Imre tér, Titel utca, Tüzér köz, Tüzér utca, Vandlik Márton utca, Vértanúk útja

Szavazóhelyiség címe: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft., Tüzér u. 2–4.

 

79. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Alvég utca, Csemete köz, Csemete utca, Csikós utca, Debreceni út 100–200-ig páros házszámok, Debreceni út 95–183/A-ig páratlan házszámok, Délibáb utca, Építő utca, Hegedű utca, Kéményseprő utca, Kéményseprő köz, Kilátó utca, Kilátó zug, Kulcsár utca, Lapály utca, Mohács utca, Nyereg utca, Ostor utca, Patkó utca, Póni utca, Szerén utca, Tábor utca, Tallér utca, Tallér köz, Tünde utca 2–18-ig páros házszámok, Tünde utca 1–11/B-ig páratlan házszámok

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény, Tünde u. 2.

 

80. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Alsópázsit utca, Bor utca, Fillér utca, Gálya utca, Kocsis utca, Korong utca, Meggyfa utca, Palánta utca, Szánkó utca

Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Koszorú u. 10.

 

81. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Debreceni út 202-től páros házszámok, Debreceni út 185-től páratlan házszámok, Fény utca, Folyóka utca, Füredi utca, Gömb utca, Gyík utca, Kisdiófa utca, Kistelekibokori út, Szalma utca, Szüret utca, Tövis utca, Vaskapu utca

Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Koszorú u. 10.

 

82. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Domb utca, Héja utca, Josta köz, Josta utca, Kerecsen utca, Koszorú utca, Lejtő utca, Lombkorona utca, Lombkorona köz, Lovag utca, Matróz utca, Rétisas utca, Százados utca, Szeder köz, Szeder utca, Szőlőszem utca, Tégla utca, Vércse utca, Vincellér utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely, Koszorú u. 10.

 

87. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bazsalikom utca, Bazsalikom köz, Bodza utca, Bóbita utca, Fonó utca, Kökény utca, Margaretta utca

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

 

88. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Nárcisz utca, Nárcisz köz, Pipacs utca, Pitypang utca, Szíjgyártó utca, Szűrszabó utca

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

 

89. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Alma utca, Bognár utca, Gesztenye utca, Haladás utca, Ipari utca, Kerékgyártó utca, Kőműves utca, Lajtos utca, Mandula utca, Málna utca, Molnár utca, Takács utca, Tímár utca

Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

 

90. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Borivó utca, Csárda utca, Hajó utca, Harangozó utca, Kacagó utca, Kalapos utca, Lakatos utca, Lakatos köz, Mazsola utca, Ököritói tanya, Őszirózsa köz, Őszirózsa utca, Őszirózsa zug, Puttony utca, Szászkút tanya, Szőlő utca, Szőlő zug

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény, Kállói út 109/A

 

91. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Áfonya utca, Béke utca, Erdőhegyi utca, Felleg utca, Gombkötő utca, Gombódás köz, Gombódás utca, Gyergyó utca, Gyimes utca, Hargita utca, Házhely I. utca, Kállói út 16-tól páros házszámok, Kállói út 73-tól páratlan házszámok, Kalota utca, Kamilla utca, Lászlócsere dűlő, Maros utca, Míves utca, Pitvarkert utca, Pásztor utca, Pásztor köz, Rezeda köz, Rezeda utca, Rezeda zug, Számadó utca, Számadó köz, Szérűskert utca, Szitakötő utca, Temes utca, Tünde köz, Tündérfa utca, Zöldmező utca, Zsálya utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény, Kállói út 109/A

                                 

92. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Agár utca, Apadó utca, Arató utca, Bársony utca, Bernáthegyi utca, Borsos utca, Boxer utca, Bögre utca, Cirbolya utca, Dalmata utca, Dióliget utca, Dobermann utca, Foxi utca, Füttyös utca, Gilice utca, Gondos utca, Hamvas utca, Hold utca, Jó utca, Karéj utca, Kanász utca, Kies utca, Komondor utca, Kopó utca, Kuvasz utca, Könyves utca, Labrador utca, Labrador köz, Ladánydűlő, Legelő utca, Madár utca, Majoranna utca, Mérő köz, Mérő utca, Mocsár utca, Nyírjes utca, Pince utca, Prés utca, Puli utca, Puli köz, Spániel utca, Sétány utca, Szetter utca, Tacskó utca, Tátika utca, Terrier utca, Toboz utca, Uszkár utca, Vadritka köz, Vadritkatanya, Vizsla utca

Szavazóhelyiség címe: Nagyszállási Közösségi Ház, Arató u. 4.

 

93. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Babér utca, Barzó utca, Borsószer utca, Borostyán utca, Cédrus utca, Díszes utca, Ékes utca, Füzes utca, Hanga utca, Kincskereső utca, Móra Ferenc utca, Móra Ferenc köz, Napsugár utca, Pető utca, Petőtanya, Platán utca, Platán köz, Pompás köz, Pompás út, Ribiszke utca, Szép köz, Szép utca, Tömörkény István utca, Tujafa utca, Tujafa köz, Vackor utca, Verőfény utca, Világos utca, Virágfürt utca

Szavazóhelyiség címe: 3G Autó Használtautó Kereskedés, Orosi út 41.

 

94. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bükkfa utca, Cserfa utca, Égerfa utca, Ezüstfenyő utca, Felhő köz, Felhő utca, Harsona utca, Holdfény utca, Lengő utca, Lengő köz, Mályva utca, Mezsgye utca, Moha utca, Napkelte utca, Napkorong utca, Naspolya köz, Naspolya utca, Nyíregyházi út 8-tól páros házszámok, Nyíregyházi út 19/B-től páratlan házszámok, Pirkadat utca, Szamóca utca, Szamóca köz, Szamóca zug, Telihold utca, Tiszafa utca, Trombita utca, Tuba utca, Vásárosnaményi út, Zsurló utca

Szavazóhelyiség címe: Trans-Vidia Kft., Nyíregyházi út 19.

 

95. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Cifrafasor, Diák utca 34/A-tól páros házszámok, Diák utca 23-tól 75-ig páratlan házszámok, Élet utca, Fényes utca, Kamra utca, Leveleki utca, Leveleki köz, Meggyes utca, Mosoly utca, Nyíregyházi út 2–6/A-ig páros házszámok, Nyíregyházi út 1–19/A-ig páratlan házszámok, Szarkaláb köz, Szarkaláb utca, Szerény utca, Szív utca, Vidor utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény, Oros telephely, Élet utca 30.

 

96. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Csengő utca, Csermely köz, Csermely utca, Derűs utca, Diós utca, Folyócska utca, Forrás utca, Föveny utca, Friss utca, Kezdő köz, Kezdő utca, Kis utca, Méhész utca, Pántlika utca, Szatmári utca, Színes utca, Tornácos utca, Varázs utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény, Oros telephely, Élet utca 30.

 

97. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Búcsú utca, Csengő köz, Csonkás utca, Deák Ferenc utca, Diák utca 2–34-ig páros házszámig, Diák utca 1–21/H-ig páratlan házszámok, Diák utca 21/E-F páratlan házszámok, Forgácstanya, Garas utca, Kecskés dűlő, Kétház utca, Kismező köz, Kismezőtanya, Korona utca, Lévai tanya, Magyarvég utca, Malomhegyi út, Pengő utca, Perem utca, Szállási utca, Táltos utca, Vezér utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény, Deák F. u. 2.

 

98. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Aranyhomok köz, Aranyhomok utca, Bokor utca, Csillám utca, Csurgó utca, Ferde utca, Fő utca 2–34/I-ig páros házszámok, Fő utca 1–41-ig páratlan házszámok, Magyar utca, Rozsnyai utca, Szigetköz utca, Takarék köz, Tároló utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény, Deák F. u. 2.

 

99. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Álmos vezér utca, Bodrogi utca, Csap utca, Dinnyés utca, Emlék utca, Fő utca 43-tól  páratlan házszámok, Fő utca 36-tól páros házszámok, Magtár utca, Mogyorós utca, Ragyogó utca, Vidám utca

Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény, Fő utca 60.

 

101. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Czuczor Gergely utca, Dandár utca, Kállói út 1–71/B-ig páratlan házszámok, Kállói út 2–14/C-ig páros házszámok, Kapitány utca, Káplár utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Lujza utca, Mikszáth Kálmán utca, Mozsár utca, Nagyvárad utca, Őrmester utca, Tünde utca 13-tól páratlan házszámok végig, Tünde utca 18-tól páros házszámok végig, Zászlós utca

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, Czuczor Gergely utca 2.

 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 2-ES SZÁMÚ ORSZÁGGYŰLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

 

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Árok utca 46-tól páros házszámok, Bethlen Gábor utca 65-től páratlan házszámok, Bukarest utca, József Attila utca, Kárpátalja utca, Mező utca páros házszámok, Moszkva utca, Munkácsy Mihály tér, Munkácsy Mihály utca, Rákóczi utca 56-tól páros házszámok, Rákóczi utca 53-tól páratlan házszámok, Simonyi Óbester utca, Szófia utca, Varsó utca, Zágráb utca

Szavazóhelyiség címe: Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Árok u. 53.

 

22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Árok utca 43-tól páratlan házszámok, Herman Ottó utca, Irinyi János köz, Irinyi János utca, Kórház köz, Kórház utca, Újszőlő utca páros házszámok, Újszőlő utca 71-től páratlan házszámok, Városmajor utca, Vasvári Pál utca 68-tól páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor u. 4.

 

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Fecske utca, Fürj utca, Galamb utca, Gém utca, Hímes utca, Kótaji út 2–76-ig páros házszámok, Rigó utca, Szalonka utca

Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor u. 4.

 

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Árvácska utca, Felsőpázsit köz, Felsőpázsit utca, Jurta utca, Kapor utca, Kavics utca, Kopogó utca, Levendula utca, Nemez utca, Repülőtér út, Rozmaring utca, Sátor utca, Tokaji út páros házszámok

Szavazóhelyiség címe: Tréner Kft., Repülőtér út 1.

 

40. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Aranyvessző utca, Árnika utca, Berek utca, Borsikafű utca, Buji út, Ciklámen köz,  Ciklámen utca, Cserje utca, Csernyikbokor, Csutorás utca, Dolmány utca, Gerbera utca, Gólyahír köz, Gólyahír utca, Gyöngyike utca,  Illés utca, Kard utca, Katáng utca, Kikerics utca, Kincs köz, Kincs utca, Koronafürt utca, Kótaji út 78-tól páros házszámok, Kótaji út 35-től páratlan házszámok, Májusfa utca, Mátyásbokor, Pajzsikafű utca, Pipitér utca, Százszorszép utca, Szegély köz, Szegély utca, Szél utca, Sziget utca, Vadalma utca, Vasút utca, Westsik Vilmos utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Tagintézmény, Kollégium u. 54.

 

41. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Csobolyó utca, Egres köz, Ezerjó utca, Kollégium utca, Pannónia utca, Sugár utca, Szőlőskert utca, Üstökös utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Tagintézmény, Kollégium u. 54.

 

42. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Aranyalma utca, Atléta utca, Boglárka utca, Csabagyöngye utca, Csősz utca, Delicsesz köz, Furmint utca, Izabella köz, Izabella utca, Jonathán utca, Kocsány utca, Nyírszőlősi út, Rizling utca

Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Tagintézmény, Kollégium u. 54.

 

43. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Csatorna utca, Csongor köz, Csongor lakópark, Csongor utca, Csongor zug, Csongorliget utca, Daru utca, Felsőbadur utca, Gomolya utca, Gyopár utca, Kakukkfű utca, Kecsege köz, Kecsege utca, Kökörcsin utca, Kraszna utca, Pajta utca, Patak utca, Sikló utca, Sikló köz, Szamos utca, Szekér utca, Tölgyes utca, Tölgyes sor, Vadrózsa utca

Szavazóhelyiség címe: Szivárvány Idősek Otthona, Tölgyes utca 11.

 

70. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alkotás utca, Árboc utca, Hársfa utca, Kőris utca, Labda utca, Levél utca, Levél köz, Munkás utca, Nyitra utca, Pihenő utca, Rozsnyó utca, Szikla utca, Szirom utca, Szittya utca, Tagló utca, Tiszavasvári út, Torok utca

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A

 

71. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Ív utca, Játszó utca, Könyök utca, Legyező utca 25-től páratlan házszámok, Óvoda utca, Újház sor

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A

 

72. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Akácvirág utca, Aranyeső utca, Bedőbokor, Benkőbokor, Bojtár utca, Cinke utca, Csendes utca, Csóka utca, Csűr utca, Debrőbokor, Ereszalja utca, Ereszalja köz, Gémeskút utca, Gerhátbokor, Gerle utca, Istvánbokor, Jászol utca, Kaptár utca, Kancsó utca, Kazárbokor, Kemence utca, Kovácsbokor, Kupa utca, Lego utca, Mohosbokor, Napraforgó utca, Nádasbokor, Patics utca, Padka utca, Pitvar utca, Rokka utca, Rókabokor, Rókabokori út, Salamonbokor, Sonkoly utca, Sulyánbokor, Szarka utca, Szelesbokor, Szilke utca, Tábla utca, Vajdabokor, Vályog utca, Zsindely utca

Szavazóhelyiség címe: Vajdabokori Művelődési Ház, Csendes u. 2.

 

73. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alkony utca, Bónis Sámuel utca, Fészek utca, Kralovánszky András utca, Legyező utca 2-től páros házszámok, Legyező utca 1–21/6-ig a páratlan házszámok, Lőcse utca, Naplemente utca, Patay István utca, Rakovszky Sámuel utca, Répásy Mihály utca

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A

 

74. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Búvár utca, Delelő utca, Esthajnal utca, Fokos utca, Gerely utca, Hajnal utca, Hajnalcsillag utca, Horgony utca, Íjász utca, Írisz utca, Játék utca, Liget utca, Nyíl utca, Pillangó utca, Rövid utca, Soltész István utca, Soltész István köz, Suba utca, Szélsőbokori út, Szélsőbokori köz, Tagló köz, Tambura utca, Tárogató utca, Teke utca, Tenisz utca, Vasutas utca, Vitorlás utca, Zenit utca

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény,Könyök u. 1/A

 

75. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Bártfa utca, Bólyai tér, Bottyán János utca, Csalitos utca, Derkovits utca, Derű utca, Dobó István u., Dobsina utca, Dugonics köz, Dugonics utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András utca, Galánta utca, Hadik András utca, Hegyi utca, Igló utca, Kassa köz, Kassa utca, Kazinczy Ferenc utca, Kinizsi Pál utca, Meskó Pál utca, Petrikovics utca, Prága utca, Verecke utca

Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Dugonics u. 10–12.

 

76. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Dália utca, Huszár tér, Viola utca

Szavazóhelyiség címe: Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Huszár tér 5.

 

77. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Akácos köz, Akácos utca, Bokréta utca, Földi utca, Görgey Artúr utca páros  házszámok, Görgey Artúr utca 1–15/B-ig  páratlan házszámok, Gyöngy köz, Gyöngy utca, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Lőtér utca páros házszámok, Lőtér utca 27/A-tól páratlan házszámok, Muskátli köz, Muskátli utca, Orgona köz, Orgona utca, Pálma utca, Rét utca, Sás utca, Simai út 10-től folyamatos házszámok, Tó utca

Szavazóhelyiség címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Bokréta utca 22.

 

83. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)

Területe: Barázda utca, Benehalom utca, Benehalom dűlő, Birtok utca, Boglya utca, Cimbalom utca, Citera utca, Darázs utca, Darázs dűlő, Eke utca, Farm utca, Furulya utca, Gazda utca, Hárfa utca, Hosszúháti út, Karám utca, Kasza utca, Kazal utca, Kikelet utca, Lomb utca, Lomb köz, Lovas utca, Magvető utca, Major utca, Mezőbíró utca, Pejkó utca, Polyákbokor, Puszta utca, Róna utca, Samóka utca, Sertéstelep utca, Simai tér, Sörte utca, Tarló utca, Tüske utca, Verescsárda utca, Verescsárda dűlő

Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephely, Hosszúháti út 59.

 

84. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Batár utca, Cséplő utca, Fenyő utca, Főzde utca, Görgey Artúr utca 21-től páratlan házszámok, Hajlás utca, Hintó utca, Homok utca, Kerítés utca, Kerülő utca, Köles utca, Lőtér utca 1–25/B-ig páratlan házszámok, Mezővég utca, Ösvény utca, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II., Rozsrétszőlő, Rozsrétbokori út, Rozsrétbokori zug, Rozstelek utca, Szabadság utca, Tulipán utca, Tulipán köz, Vonat utca

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény, Rozsrétbokor 17.

 

85. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alsóbadur utca, Alsóbadurbokor, Árpa utca, Bálintbokor, Bem József utca, Berkenye utca, Botoló utca, Cirmos köz, Cirmos utca, Fedics Mihály utca, Gyertyán utca, Jegenye utca, Jegenye sor, Jegenye köz, Juhar utca, Kalászos utca, Karikás utca, Kerektánc utca, Kisbíró utca, Kordovánbokor, Lóczibokor, Luby Margit utca, Mandabokor I., Mandabokor II., Mandabokor III., Mandabokori út, Paripa utca, Szélsőbokor, Taliga utca, Tarka utca, Telek utca, Újtelekbokor, Verbunk utca

Szavazóhelyiség címe: Mandabokor Művelődési Ház, Jegenye u. 19.

 

86. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Alispán tanya, Aranyfürt köz, Aranyfürt utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Benkő István utca, Berkenye köz, Berkenye sor, Bodnár Bálint utca, Bodobács utca, Bogáncs utca, Borostyános utca, Boróka utca, Borostyános út, Butykai út, Butykasor, Butykatelep, Búzavirág utca, Császárszállási út, Csillagfürt utca, Északi 1. utca, Fagyöngy utca, Fátyolka utca, Fertály utca, Füzes part, Gagna dűlő, Gyékényes part, Gyöngyperje utca, Harangvirág utca, Horgásztanya utca, Horog utca, Kabay János utca, Kállairét, Kankalin utca, Kárász utca, Katica utca, Keleti 1. utca, Keleti 2. utca, Ladik utca, Lászlótanya, Madarász utca, Mécsvirág utca, Mécsvirág köz, Mester utca, Nádas part, Nyíritanya, Nyugati 1. utca, Nyugati 2. utca, Oláhréti út, Páfrány köz, Páfrány utca, Pávaszem utca, Pikkely köz, Pikkely utca, Pikkely zug, Pille utca, Ponty utca, Repkény utca, Sáfrány utca, Sügér utca, Suták Sámuel utca, Süllő köz, Szöcske utca, Tengely utca, Tavirózsa utca, Tiszavirág utca, Törökrózsa utca, Turi Sándor utca, Tücsök utca, Újsortanya, Vadastanya, Vay Ádám utca, Véka utca

Szavazóhelyiség címe: Butykai Közösségi Ház és Szabadidő Központ, Benkő I. u. 1.

 

100. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)

Területe: Acél utca, Antalbokor, Antalbokori út, Bajnok utca, Barát utca, Bekecs utca, Cserepes köz, Cserepes utca, Cserepes zug, Dobogó utca, Fabula utca, Főkötő utca, Füzesbokor, Jánosbokor, Kagyló utca, Kerék utca, Kötény utca, Párta utca, Rokolya utca, Serleg utca, Sirály utca, Szabadságbokor, Tiszalöki út, Tokaji út 1-től páratlan házszámok, Vargabokor, Verseny utca, Zomboribokor, Zomboribokori út

Szavazóhelyiség címe: Bencs László Szakiskola és Általános Iskola, Tiszavasvári út 12.