Infrastrukturális fejlesztések finanszírozásáról is döntöttek a megyeházán

Infrastrukturális fejlesztések finanszírozásáról is döntöttek a megyeházán

A Megyei Közgyűlés rendkívüli ülésen 15 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélül döntött  két megyei TOP-os beruházás költségeiről. Az Apagyi Ipari Park, illetve a nagykállói infrastrukturális fejlesztések finanszírozása 250 milliónál is nagyobb összeget, 100%-os, vissza nem térítendő uniós támogatást jelent. Emellett televíziónk kérdésére válaszolt a következő 7 esztendő terveiről és lehetőségeiről is a megyei elnök.

Két megyei fejlesztés költségeinek finanszírozása volt a szerdai rendkívüli megyei közgyűlés témája. Oly mértékben emelkednek az építőanyag árak, hogy szeptemberig nem várhatnak a beruházás további támogatásával. Az 500 milliónál is magasabb apagyi, illetve a 200 milliós nagykállói fejlesztés 100 %-os, vissza nem térítendő uniós támogatást jelent az önkormányzatoknak.   

„Egy ipari parki fejlesztésről van szó Apagyon. Az apagyi önkormányzat beruházásában megvalósuló fejlesztés, melyben egy innovatív gyártási technológiával egy olyan mezőgazdasági alapanyag feldolgozás valósulna meg, mely nagyban segítene a nyírségi termelőknek az áruik elhelyezésében. A másik pedig Nagykállóban egy ugyancsak fontos közösségi fejlesztés. Előzetes hozzájárulását adta a közgyűlés a költségnövekmény igényhez. Eddig is ezt tettük, és a jövőben is meggyőződésem szerint ezt fogja tenni a közgyűlés.” - mondta Seszták Oszkár, a Megyei Közgyűlés elnöke.

Eddig egyetlen fejlesztésről sem kellett lemondani költségnövekmény miatt – nyilatkozta az elnök, és tájékoztatott a következő 7 esztendő támogatásairól, mely a megyeszékhelyet is érinti, az Európai Szociális, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alap összegéből.

„Másfajta elosztás szerint dolgoztunk ebben a 7 évben, mint a következő 7 évben. Ezután szorosabb kapcsolódási pontjaink lesznek Nyíregyházával. Még nem ismert pontosan az eljárásrend, hogy milyen együttdöntési eljárásban, vagy más módon fogunk ezekről dönteni, de természetesen eddigiekben is egyeztettünk Nyíregyházával több alkalommal, hiszen a stratégia megalkotásánál, illetve az ITP - integrált területi program - megalkotásának is szorosan együtt kellett működnünk a várossal. Ez az együttműködés jó volt és gyümölcsöző. Meggyőződésem szerint a programozási időszakban is így fog történni. 151 milliárd forint összességében ez a mostani indikatív forrás, amely Nyíregyházával együtt a rendelkezésünkre áll. Ez nagyjából az előző 7 évnek megfelelő indikatív összeg.” - tájékoztatott Seszták Oszkár.

A rendkívüli megyei közgyűlésen hangzott el, hogy a Megyenap szeptember 10-én Tiszavasváriban lesz, a következő közgyűlés pedig szintén szeptember hónapban.