Orientációs terem, orientációs osztály – Rugalmas tanulási utak és programok a Bencsben

Egyedülálló pályaorientációs termet adtak át a Bencs László Szakképző Iskolában. Itt oktatják azokat, akik egy tanéven keresztül a különböző szakmákkal ismerkednek az általános iskola befejezése után. A szakképzési változások fontos célja, hogy csökkentsék a magyarországi iskolaelhagyást, ennek érdekében jött létre az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola.

Az egyik első emeleti tanterem novemberben még üresen állt, most a felújítás után pedig egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy szakképző iskola egyik helyisége. Ez is volt a célja a Nyíregyházi Szakképzési Centrumnak és a Bencs László Szakképző Iskolának, egy különleges, pályaorientációs termet alakítottak ki.

Mentorok a pedagógusok

A tanárok itt az orientációs osztályba járó diákokkal foglalkoznak, akiknek egyben mentoruk is, pedagógiai támogatást nyújtanak az általános iskolát kompetenciahiányokkal befejező, sokszor magatartási zavarral és tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára.

Különleges kapcsolat fűzi a bencses diákokat az itt dolgozó pedagógusokhoz. A tanárok hihetetlen türelemmel, elhivatottsággal és megbecsüléssel fordulnak a diákokhoz és segítik a tanulók személyiségének kibontakozását, képességeik, készségeik felszínre hozását” – mondta Nagy Szabina önkormányzati képviselő köszöntőjében.

Orientációs évfolyam

Az elmúlt években sokat változott a szakképzés, az átalakítások fontos része volt, hogy új képzési formákat és alternatívákat kínálnak a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Ennek része az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola is. Itt, a Bencsben 2021 szeptemberében indult először az orientációs évfolyam, ide azok jelentkezhetnek, akik befejezték a nyolcadik osztályt.

Az orientációs évfolyam és segítség, egy lehetőség azok számára, akik bizonytalanok a pályaválasztásban. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum nagy energiát fektet a pályaorientációs, a pályaválasztási tevékenység színvonalas végzésére és mi már óvodás korban elkezdjük az Alkotóműhelyben orientálni a gyerekeket. Mégis vannak olyanok, akik még nehezen tudják eldönteni, hogy milyen szakmát, milyen ágazatot válasszanak” – tette hozzá Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója a pályaorientációs terem átadóján.

Ismerkedés a szakmákkal

Számukra megfelelő választás az orientációs évfolyam, itt, a Bencs László Szakképző Iskolában jelenleg közel húsz fő tanul a programban. A diákok egy éven át minimális óraszámban tanulnak magyart, matematikát, történelmet, idegen nyelvet, természettudományos tárgyat és informatikát, nagyobb hangsúlyt kap a szakmák bemutatása és a pályaorientáció. Erre az évfolyamra is a rendes felvételi eljárás keretében jelentkezhetnek az általános iskolások, de az első középiskolai évben lemorzsolódó tanulókat a tanév közben is felveszik az osztályba.

Mi minden ágazatot megpróbálunk megismertetni, élményalapú projektoktatás keretében, ami azt jelenti, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrumon belül jellemzően oktatott ágazatokat mutatjuk be projektenként, emellett job shadowingra, tehát vállalati üzemlátogatásra visszük a gyerekeket, az adott projekthez, ágazathoz kapcsolódóan, ahol megismerhetik az adott szakmát munkakörülmények között, beszélgetést folytathatnak cégvezetőkkel, dolgozókkal” – nyilatkozta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképző Iskola intézményvezetője, Kallós Angéla.

Rugalmas tanulási utak

A dobbantó programban azok vehetnek részt, akik nem fejezték be az általános iskolát, de valamilyen szakmát szeretnének tanulni, 16. életévüket betöltött fiatalokat és felnőtteket egyaránt fogadnak. Ők a programban az egyéni haladásuk és fejlődésük alapján 6 és 24 hónap közötti időszakot töltenek, alapkompetenciákat fejlesztenek. Ezután kerülhetnek át a Műhelyiskolába, ahol szintén 6 és 24 hónap alatt egy részszakmát sajátíthatnak el, itt, a Bencsben lehetnek pincérsegédek, szakácssegédek, bolti előkészítők vagy szobafestők.

Amikor elindultunk egy úton néhány évvel ezelőtt és megszületett a Szakképzés 4.0 stratégiai program és abban kiemelt feladatként került meghatározásra azoknak az új alternatív tanulási utaknak a kidolgozása, amely lehetőséget kínál arra, hogy csökkentsük a lemorzsolódást és azokat a tanulókat, akik részben kompetenciahiány, részben nehéz családi háttér, nehéz körülményekben történő nevelkedés hatására veszélyeztetettek abban, hogy nem tudják céljaikat elérni, nem tudnak szakmához jutni, nekik tudjunk segíteni” – mondta Nyíregyházán a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szakmai elnökhelyettese, Hudacsek Lászlóné.

Ennek érdekében született meg a három rugalmas tanulási út, az alternatív tanulási program: az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola – tette hozzá a szakmai elnökhelyettes. A Bencs László Szakképző Iskolában jelenleg nagyjából száz diák tanul, őket kis létszámú csoportokban oktatják. A végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen sokat tesz az intézmény, a tanárok munkáját pedig szociál-, gyógy- és fejlesztőpedagógus, valamint iskolapszichológus is segíti.

Kapcsolódó galéria

Terem átadó a Bencs iskolában