Óriási segítség a jelenlétük – Munkaértekezletet tartott a Jósavárosi Polgárőr Egyesület
Óriási segítség a jelenlétük – Munkaértekezletet tartott a Jósavárosi Polgárőr Egyesület

2021. február 4-én délután munkaértekezletet tartott a Jósavárosi Polgárőr Egyesület. Az értekezlet a járványügyi szabályok betartásával történt, 9 fő jelenlétével, és az egyesület életében először lehetett hozzá online csatlakozni. Így a digitális világ előnyeit kihasználva a tagok a világháló segítségével aktívan végigkísérték az elhangzottakat és lehetőségük volt észrevételeiknek hangot adni, kérdéseiket feltenni – tájékoztatta szerkesztőségünket Nagy Szabina, a városrész önkormányzati képviselője.

A munkaértekezleten Márton Sándor és Kelemen András körzeti megbízott rendőr urak, Bordás Béla, a Közbiztonsági Kuratórium elnöke, Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő, a Közbiztonsági Kuratórium titkára is részt vett. A munkaértekezletre nagy szükség volt, hiszen a 2020-as év sikereit, nehézségeit át kellett tekinteni és számba venni a 2021-es év által kínált lehetőségeket, illetve ki kellett tűzni a célokat az idei évre.

Gördülékeny együttműködés a rendőrséggel

– Jósaváros önkormányzati képviselőjeként rendszeres kapcsolatban vagyok a Jósavárosi Polgárőr Egyesülettel. Az egyesület elnökével és valamennyi tagjával arra az álláspontra jutottunk, hogy február hónapban mindenképpen szükséges egy munkaértekezlet, ahol a tavalyi évet kívánjuk összegezni, valamint a 2021-es év kapcsolódási pontjait átbeszélni, megvitatni, hogyan tud a Jósavárosi Polgárőrség és a rendőrség továbbra is gördülékenyen, sikeresen együttműködni, továbbá egyéb, a munkaértekezleten felmerülő kérdéseket egymásnak megválaszolni, információkat megosztani – fogalmazott Nagy Szabina képviselő.

Pótolhatatlan veszteségek

A munkaértekezleten elhangzott, hogy az elmúlt év két óriási veszteséget is okozott az egyesület számára, melyből talpra kellett állni. 2 kiváló embertől kellett búcsút venni a tagoknak. Sajnos a korábbi elnököt a 2020-as év elején vesztette el az egyesület, így az új elnökre, Szabó Gergő korábbi polgárőrre hárulnak az egyesület feladatai. Az egyesület alelnökét pedig november végén búcsúztatták.

Rendezvényeket is biztosítottak

Az egyesület a tavalyi évben a vírushelyzet miatt a 7. hónaptól tudott ismét aktívan szolgálatot vállalni, és akkor olyan színvonalas rendezvényeket biztosítottak a városrész szolgálatai mellett, mint pl. a Jósavárosi Napok, a Decathlon Élménypróba, a Bringaváros, a Séta a mellrák ellen, vagy a V4 Juniors Kerékpárverseny.

5 ifjú polgárőr a 25 aktívból

2020 októberében 13 polgárőr vizsgázott, akik készek a városrész közbiztonságát szolgálni, így az egyesületnek 25 aktív polgárőre van, ebből 5 ifjú polgárőr, akik tanulmányaik mellett vállalják ezt az önkéntes tevékenységet.

Rádiókkal gazdagodtak

Év végén az Országos Polgárőr Szövetségtől 3 EDR rádióval gazdagodott az egyesület egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

Tancsik Róbert kitüntetése

Tancsik Róbert alelnök urat az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság kitüntetésben részesítette a pandémia alatt tanúsított önzetlen magatartása miatt.

11 milliót fordított az önkormányzat a polgárőrségre

Ágoston Ildikó, a Közbiztonsági Kuratórium titkára, önkormányzati képviselő az értekezleten elmondta: – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a polgárőrségek hatékony működését, így ahol csak tudja, támogatja a Nyíregyházán működő aktív polgárőr egyesületeket. Az elmúlt évi költségvetésből közel 11 millió forintot fordított a város a polgárőrség hatékony működésére.

Pályázati forrásokból

A Jósavárosi Polgárőr Egyesület mindennapi működése pályázati forrásból valósul meg, mely pályázati lehetőségeket egyrészről a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Kuratóriuma, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbiztonsági alapja, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség és a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. biztosított az elmúlt évben.

Óriási segítség a polgárőrök jelenléte

A jövőbe tekintve a rendőrséggel való együttműködés továbbra is megalapozott. A munkaértekezleten Márton Sándor körzeti megbízott úr köszönetét fejezte ki, hogy mind a járvány adta nehézségek, mind pedig az egyesületet ért személyi veszteségek miatt ilyen hatékonyan és rendszeres szolgálatot teljesítve működött és működik az egyesület. Kiemelte, hogy óriási segítség számukra a polgárőrök jelenléte mind az utcákon, a környező intézmények közelében, hiszen hatékonyan így lehet együtt dolgozni. Mivel nincs kapacitásuk mindennap a város minden pontján megjelenni, így nagyon hatékony és hasznos a polgárőri szolgálat. Folyamatos kommunikáció van a két szerv között, így még hatékonyabban tudják garantálni az állampolgárok és a lakosság biztonságát, közbiztonságát.

Köszönet a munkájukért

A munkaértekezlet zárásaként köszönetet mondtak a megjelent szakemberek és érintettek a Jósavárosi Polgárőrség munkájának, valamint külön kiemelték azokat a háttérszereplőket és munkájukat, akik az adminisztratív munkát segítik és összehangolják az egyesületben folyó munkát. Egy sikeres munkaértekezletet tudhat maga mögött az újult erővel, óriási lendülettel működő Jósavárosi Polgárőr Egyesület, melynek eredményes munkáját a városrészen élő lakosok heti szinten több alkalommal, bizalommal élvezhetik.