Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése:

Gazdasági ügyintéző – Vagyongazdálkodási Osztály

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan időre szóló jogviszony (6 hónap próbaidővel)

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatok:

 • Kapcsolatot tart az önkormányzati alapítású, illetve tulajdonú gazdasági társaságokkal.
 • Figyelemmel kíséri, elemzi a társaságok vagyoni, pénzügyi, likviditási, jövedelmezőségi mutatóit, melyek alapján javaslatot tesz a tulajdonosi beavatkozásra.
 • Döntésre előkészíti a Közgyűlés, valamint a közgyűlési bizottságok elé kerülő gazdasági társaságokkal kapcsolatos előterjesztéseket.
 • Döntésre előkészíti a gazdasági társaságok – polgármester elé terjesztendő – éves beszámolóit, üzleti terveit, azok évközi módosításait.
 • Segíti a gazdasági társaságokban lévő részesedésekkel, valamint egyéb közhasznú szervezetekben lévő vagyonnal való hatékony gazdálkodást.
 • Javaslattal él az egyéb pénzügyi befektetések, részesedések hasznosítására (üzletrészek, részvények, vagyoni bevételek, egyéb értékpapírok).
 • Részt vehet a gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ülésein, az ügyvezetéstől, könyvvizsgálótól felvilágosítást kérhet.
 • Részt vesz az önkormányzat költségvetési előirányzata tervezésében, a támogatási igények és lehetőségek egyeztetésében.
 • Előkészíti az önkormányzati cégekkel kapcsolatos üzemeltetési, vagyonkezelési, közszolgáltatási szerződéseket.
 • Ellenőrzi és nyomon követi a vagyonkezelési szerződésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási, beszámolási és nyilvántartási kötelezettségek teljesítését.
 • Kapcsolatot tart a vagyonkezelést végző szervezetekkel.
 • A társaságok évközben felmerült forrásigényei alapján előkészíti a hitelfelvétellel kapcsolatos elvi döntéseket.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati részesedések alakulását.
 • A költségvetési gazdálkodást érintő kiadmányozási rend szabályozása alapján gyakorolja a szakmai teljesítések igazolását.
 • Ellátja a vis maior támogatás igénylésével, felhasználásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat.
 • A feladatkörébe tartozó ügyekben kapcsolatot tart a társosztályokkal.
 • Előkészíti és kezeli az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezető tisztségviselőivel kapcsolatos személyügyi anyagokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Közgazdász végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szervező és problémamegoldó képesség,
 • Jó kommunikációs képesség,
 • Megfelelő teherbírás, csapatszellem, lojalitás.

Előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat.
 • Gazdasági társaságoknál szerzett pénzügyi, gazdasági vonalon szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkába állás időpontja:

A munkakör betölthető legkorábban 2023. 05.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 04.11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erőforrás menedzsment nyújt (06-42/524-524/103-as és 567. mellék)

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

 • Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erőforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
 • Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail címre, szkennelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 04.26.