Nyíregyháza hazavárja a fiataljait: tavaly 30 millió forintot különített el az önkormányzat az első lakáshoz jutók támogatására

A népszámlálási adatok alapján Nyíregyháza lakosságának közel negyede (24,6%-a) gyermek vagy fiatal felnőtt. Az önkormányzat már csak a számarány miatt is kiemelt figyelmet fordít rájuk, de legalább ennyire fontos az is, hogy a város jövőjét ők jelentik. Ösztöndíjak, első lakáshoz jutók támogatása, kelengyetámogatás és bölcsődei ellátás – csak néhány a fiataloknak szánt támogatások közül. Ezekről beszélgettünk dr. Kovács Ferenc polgármesterrel az egymásra épülő beruházások összefüggéseit bemutató sorozat keretében.

 

– Nyíregyháza középfokú oktatási intézményeiben és egyetemein évről évre tehetséges diákok százai végeznek, közülük azonban sokan döntenek úgy, hogy máshol folytatják tanulmányaikat, vagy kezdik el karrierjüket.

Éppen ezért fontosnak tartjuk a korábbi évtizedek elvándorlási tendenciájának megállítását, szeretnénk, hogy közülük minél többen visszatérjenek és itt telepedjenek le, vagy eleve el se menjenek

– kezdte a beszélgetést a polgármester. Ma már elmondhatjuk, hogy Nyíregyháza évről évre dinamikusan fejlődik, folyamatosan bővülnek a munkahelyek is, így minden adott ahhoz, hogy városunk itthon tartsa a fiataljait.

 

Támogatjuk a családok otthonteremtését

– Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy helyi szinten támogassuk a fiatalok, a fiatal családok otthonteremtését. 2019. május óta létezik a fiatalokat vissza nem térítendő támogatás formájában segítő első lakáshoz jutók támogatása.

A rendelet 2023-ban módosult, így emelkedett az egy főre jutó havi jövedelemhatár és a lakás maximális vételárának összege. A támogatás összege 450–650 ezer forint, attól függően, hány gyermeket nevelnek az igénylők. Tavaly 30 millió forintot irányoztunk elő erre a célra. A támogatandó lakás vételára a korábbi 35-ről 45 millió forintra emelkedett, s az adminisztrációs teher is csökkent az illetékmentes eljárásnál. Idén már közel 2 millió forint összegben utaltunk ki támogatást.

Az első lakáshoz jutók támogatása is része a Nyíregyháza Hazavár programnak

Akár 70 ezer forintot is kaphatnak fejenként

– A felsőoktatási hallgatókat segíti a Bursa Hungarica Ösztöndíj (ez havonkénti támogatást jelent egy év időtartamra) és a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány (évente két alkalommal hirdetik meg a pályázatot) egyszeri támogatása is.

– Bursa Hungarica Ösztöndíjjal évente 70–80 hallgatót támogat az önkormányzat, a támogatás összege 4000–13 000 Ft/fő havonta.

– A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány évente két alkalommal jelenteti meg felhívását. Az idei tavaszi pályázati határidő épp a napokban járt le. A pályázók átlagos létszáma 30–40 fő, akik 25 000–70 000 Ft összegű támogatásban részesülnek.

 

Meghallgatjuk javaslataikat

– 2015 óta működik az önkormányzat mellett a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal, mint szakmai véleményeztető és javaslattételi joggal rendelkező ernyőszervezet. Ez az önkormányzat ifjúságpolitikai céljainak elérését segíti. Emellett 2017 óta évente megszervezik a Nyíregyházi Ifjúságkonferenciát, és a Városi Diákparlament is azóta ülésezik. De van Kábítószerügyi Egyeztető Fórumunk is (NYÍRKEF), ami 2001 óta működik és 2015-ben újjáalakult erőforrás-közösség, 2017-ben létrehoztuk a Köznevelési Tanácsot, a Diák-polgármesteri Irodának is helyet adó Mustárházat 2018-ban felújítottuk, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása jegyében pedig létrehoztuk az Ifjúsági Alapot. 2018 óta összesen 48 támogatási szerződést kötöttünk meg.

 

Ifjúsági adatbázis

– A fiatalok helyben tartása, életkezdésének és életpályájának támogatása, az életfeltételeik javítása, a tehetség és képességek kibontakozásának segítése a város célkitűzései között szerepelnek. Ezért készítettük el a város Tehetségvonzási és Megtartási Stratégiáját, és ezért fejlesztettünk egy olyan ifjúsági adatbázist, amelynek célja, hogy a város akkor is folyamatos kapcsolatban maradhasson tehetséges fiataljaival, amikor azok éppen máshol tanulnak vagy dolgoznak. Bízunk benne, egyre többen döntenek úgy, hogy érdemes ide visszatérni. Előnyös rá regisztrálni a nyiregyhazahazavar.hu oldalon.

 

A kelengyetámogatástól az üdültetési támogatásig

– Az önkormányzat a fentieken túlmenően a közszolgáltatások biztosításával is támogatja a fiatal családokat, segíti életkezdésüket. 2015-ben például bevezettük – akkor még rászorultságtól függő alapon – a kelengyetámogatást, amit ez évtől már minden nyíregyházi család alanyi jogon igénybe vehet gyermek születése esetén.

 

770 férőhely a bölcsődékben

Két új önkormányzati bölcsőde is segíti a szülők munkaerőpiacra való visszatérését, ahol nincs gondozási díj

– A gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó bölcsődei ellátás ma 11 intézményben 770 férőhelyen biztosított és 2 új bölcsődét is építettünk – Szőlőszem Bölcsőde Nyírszőlősön és a Kisvakond Bölcsőde a Honvéd utcán – pályázati forrás segítségével. Az önkormányzati bölcsődékben csak a gyermekétkeztetésért kell térítési díjat fizetni, gondozási díjat nem állapított meg az önkormányzat.

 

Tanszercsomagok iskolásoknak

– Természetbeni formában már több éve segíti a város iskolakezdéskor az általános iskola 1–4. osztályos nyíregyházi diákjait – évente 4000–4500 gyermek részesül benne – tanszercsomag formájában. Ez évtől pedig rászorultságtól függő ellátásként bevezettük az iskolakezdési támogatást az 5–8. osztályos tanulók körében. Ennek keretében a nyíregyházi székhelyű általános iskolába beiratkozott, állandó nyíregyházi lakcímmel rendelkező felső tagozatos általános iskolai tanuló (5–8. évfolyam) 7000 Ft összegű támogatásra jogosult, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114 000 Ft-ot, egyedülálló esetén a 119 700 Ft-ot, és kérelmet nyújtanak be augusztus 1. – október 31. között.

A tanszercsomagok az alsósok után a felsősöknek is járnak

Nyári táborok önkormányzati támogatással

– Mindezek mellett ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az önkormányzat évek óta biztosítja a város általános iskoláiba járó gyermekek számára, hogy nyári napközis táborban vehessenek részt. A júniustól augusztusig tartó táborok több turnusban és helyszínen indulnak. A táborok alapesetben ingyenesek, csak az étkezésért kell fizetni, de minden év közben járó étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehet venni. A támogatottak köre kiterjed minden nyíregyházi bejelentett lakcímmel rendelkező, nyíregyházi általános iskolába járó gyermekre.  Nyári szünetben a rászorult gyermekeket üdültetési támogatással segítjük. Évente 200–300 tanuló részesül ebben, 10 000 Ft-tal támogatjuk őket a szigligeti táborban történő részvételben.

 

Munkahelyteremtés a biztonságos jövőért

– Nyíregyháza évről évre dinamikusan fejlődik, a minőségi élet legfontosabb feltételei adottak, a munkalehetőségek folyamatosan bővülnek, ezért is fogadtuk el a Befektetésösztönzési Stratégiát és fejlesztjük a Déli Ipari Parkot. Ahhoz, hogy Nyíregyháza egyre jobb hellyé váljon, elengedhetetlen a tehetséges fiatalok megtartása, ehhez pedig minőségi munkahelyek szükségesek.