Novemberben folytatódik a nyíregyházi címfelülvizsgálat

Novemberben folytatódik a nyíregyházi címfelülvizsgálat

A címfelülvizsgálatra a 2015. január 1. napjától bevezetett, úgynevezett Központi Címregiszter (KCR) szolgáltatott okot, melynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartá¬sokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek. A KCR rendszer teljes körű működése esetén, a megfelelő adatokkal történő feltöltését követően megvalósulhat, hogy egy ingatlan címadata vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartás, a lakcímnyilvántartás és a jegyző által az illetékességi területén meghatározott házszámok nyilvántartása e rendszerben összeérve ugyanazt az adatot fogja tartalmazni.

100 000 érintett ingatlan

– Mint arról korábban már tájékoztattuk a lakosságot, a fentiek miatt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalból a város teljes területét érintő címfelülvizsgálati eljárást indított, melynek keretében a város teljes területét érintően megtörténik valamennyi utca összes ingatlanának beazonosítása, címének megállapítása, valamint a címeknek a Központi Címregiszterbe történő felvezetése. Az érintett ingatlanok száma megközelíti a százezret – tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Kása Brigitta aljegyző.

Már nincs nevenincs

A feladatot közel egyéves előkészítő munka előzte meg, mely során megtörtént annak felmérése, hogy melyek azok a korábbi és jelen felmérés alapján létező házszámok, melyek a címregiszterben nem szerepelnek, majd kb. 25 000 címet rögzítettek vagy javítottak a központi rendszerben. – A címrendezési eljárás következő szakaszában megtörtént a város közterületeinek helyrajzi szám szerinti összeírása, mely során feltárta az Igazgatási Osztály a még el nem nevezett közterületeket, majd azokat több részletben a város közgyűlése elé terjesztette elnevezésre, illetve a bizonytalan kiterjedésű utcák határainak megerősítésére – tette hozzá dr. Grósz Péter igazgatási osztályvezető.

A Naplóban tették közzé

A városlakók közvetlenül a Napló hasábjain keresztül a munka harmadik szakaszával találkozhattak, mely során egy tudatos szisztéma szerint, városrészenként elkezdődött az utcák házszámainak határozati megállapítása. Ennek keretében hetente kb. 500 ingatlan címének megállapítása történt meg házszám-megállapító határozat formájában. Az érintetteket a megállapított házszámokról a jogszabályban előírt, és a hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján elhelyezett közhírré tétel mellett a Nyíregyházi Naplóban történő megjelentetés útján is értesítették.

A város egy része kész

Ha az eredményeket konkretizáljuk, az elmúlt fél évben megtörtént Nyírszőlős, Felsőpázsit, az úgynevezett északi Kertváros, a Tiszavasvári úttól északra található bokrok, valamint a Tiszavasvári úttól délre található bokrok valamennyi utcája házszámának megállapítása, közlése, valamint ezek egy tekintélyes részének a Központi Címregiszterben történő átvezetése. Az átvezetéshez szükséges ingatlan-nyilvántartási azonosítókat, térgeometriai koordinátákat a járási hivatal földhivatala folyamatosan bocsátja rendelkezésre, így a címek átvezetésére azok megérkezését követően van lehetőség.

A lakosság is aktív volt

– A lakossági fogadtatást illetően elmondhatjuk, hogy néhány esetben érkezett jobbító szándékú észrevétel, javaslat, amelyeket lehetőség szerint figyelembe vettünk. Előfordult olyan eset is, amikor maguk a lakók jelezték, kérték a felülvizsgálatot az utcában kialakult házszámhasználat, főképp a házszámok duplikáltsága miatt. Az építési tevékenyég fellendülése következtében sok korábban beépítetlen, üres telek lelt gazdára és beépítésre, ezért szükségessé vált az eddig utcanévvel nem rendelkező közterületek elnevezése, illetve az ott található ingatlanok házszámainak megállapítása. Arra is volt példa, hogy az utcanévvel nem rendelkező közterület elnevezésére maguk az ott lakók tettek javaslatot – jegyezte meg az osztályvezető.

Többéves problémák oldódtak meg

Néhány utca vonatkozásában korábban már létező, de logikátlanul szerteágazó utcák egy-egy „ágacskáját” terjesztették a közgyűlés elé elnevezésre. Mivel ezekben az esetekben a korábbi házszámok ismertek voltak, automatikus címmegfeleltetéssel rögzítették az új utcák új házszámait a címnyilvántartásba. Az ott lakóknak a járási hivatal értesítése alapján már csak a kész lakcímkártyájukat kellett átvenniük. Számos esetben érkezett pozitív visszajelzés a már rendezett területekről a sokszor többéves problémák megoldására.

Családi és társasházak

A felülvizsgálat nemcsak a családi házas övezeteket érintette, hanem a társasházak házszámainak felülvizsgálata is zajlott. Ezekről a társasház képviseletét ellátó közös képviselők értesültek, amellett a Napló hasábjain is közzétették azokat.

12 000 ingatlan rendezve

Az eddigi munka eredményeképpen mintegy 12 000 ingatlan házszámának megállapítása, rendezése történt meg az elmúlt fél évben, továbbá számos, eddig névtelen közterület új utcanevet kapott. – A teljes rendezésen átesett területen található ingatlanok tulajdonosai észlelhetik, hogy az ingatlanjaik földhivatali tulajdoni lapjain a megállapított helyes címek jelennek meg automatikusan, illetve a lakóingatlanok a kormányablakok ügyfélszolgálatain bejelentkezhetővé válnak – összegzett az osztályvezető.

Szünet a választások miatt

2019-ben tavasszal európai parlamenti választásokat, ősszel helyhatósági választásokat tartanak hazánkban. – Esetünkben ezen időszakok jellegzetessége, hogy a választás időpontjának kihirdetésével egyidejűleg a Központi Címregiszter funkciói korlátozottá válnak, így várhatóan január végétől október közepe-végéig új közterületek elnevezésére, új házszámok megállapítására és azok fel-, illetve átvezetésére nincs lehetőség. Emiatt novemberig az újabb területek lakosságot érintő címfelülvizsgálata szünetelni fog. A hivatali munka azonban nem áll meg, a háttérben előkészülünk a soron következő területek felmérésére, ahol szükséges, helyszíni bejárással kiegészítve. Nem búcsúzunk tehát végleg, egy átmeneti szünet után folytatódik majd a címfelülvizsgálat, mindaddig, amíg minden nyíregyházi utca minden ingatlana házszámozása meg nem történik – tette hozzá az aljegyző.

Legközelebb ősszel

A szakemberek az összegzést követően a Napló segítségével megköszönték a városlakók türelmét, pozitív hozzáállását, hozzátéve azon reménybeli szándékukat, hogy e nagy volumenű munka minden városlakó megelégedését szolgálja majd. Novemberben folytatják!

(Szerző: Tarczy Gyula)