Maradó aggodalmak és részbeni egyetértés a Zöld Akciócsoportnál

Maradó aggodalmak és részbeni egyetértés a Zöld Akciócsoportnál
Fotó: Illusztráció

Egy korábban megjelent cikk kapcsán kérte véleményének részletes megjelentetését a Zöld Akciócsoport, melynek eleget teszünk.

A „Sérült, kiszáradt fát vágnak ki Sóstón” cikkekkel kapcsolatban szeretnénk mi, a Zöld Akciócsoport nyilatkozni arról, hogy 2021. július 22-ére meghívást kaptunk Sóstóra, fák szemlézésére a városvezetés részéről. Fontosnak érezzük, hogy a fenntarthatóság, Sóstó értékvédelme témájában megfelelő párbeszéd alakuljon ki a város vezetői, a zöld civilek, a lakosság között. Ezért is tartottuk kötelességünknek, hogy az egyeztetésre elmenjünk. A sóstói szökőkút-projekttel kapcsolatban több lépésben is, többféle módon is jeleztük álláspontunkat, kifogásainkat. Az új szökőkút építését, a szökőkutak összekötését értékes zöldfelületek csökkenésének, hatalmas veszteségnek éljük meg továbbra is. A projekttel kapcsolatos 53 fáról szóló döntési folyamatba lettünk bevonva, mely lépést pozitív elmozdulásnak tekintettünk a párbeszéd szempontjából. Tizenegy kiszáradt fa sorsáról voltunk azonos véleményen a szakemberekkel. A pótlás és a zöldfelület rekonstrukciója iránti aggodalmunkat nem sikerült eloszlatni. Úgy érezzük, városunkban a fák kiszáradásának megelőzésére több képzett gyakorlati szakemberre lenne szükség, ehhez megfelelő anyagi háttér, figyelem, szakmai csoport biztosítására a fenntartók részéről. Túl sok burkolt felület miatt száradhat ki ennyi fa, sokkal rendszeresebb és következetesebb faápolásra lenne szükség. Az aszfalt, a térkő, ha túl közel vannak a fák törzséhez, a nyári meleget megsokszorozva adják vissza, szinte körbe burkolják azokat, a megfelelő csapadék bejutását, a fák jó állapotban maradását gátolják.

A fenntartható értéket a zöldfelületek közkincsének védelme, növelése jelenti számunkra.