Lezárult a BETTER projekt
Fotó: Trifonov Éva

Május 23-án a Városháza dísztermében rendezték meg a projekt zárókonferenciáját, amelyen a résztvevő öt partnerváros képviselői gyűltek össze, hogy szakmai előadásokat hallgassanak meg és tapasztalatcserét folytassanak arról, hogy miként vettek át jó gyakorlatokat egymástól az e-közigazgatás területén.

Birmingham (Egyesült Királyság), Gävle (Svédország), Tartu (Észtország) és Nyíregyháza (Magyarország) 2019 óta dolgozik együtt Genova (Olaszország) vezetésével az Interreg Europe BETTER – A regionális innováció ösztönzése jobb e-kormányzati szolgáltatások révén című projektben. A kezdeményezés innovatív megközelítést kínál az EU egyik kulcsfontosságú prioritásához: segíti az önkormányzatokat egy olyan Regionális Innovációs Stratégia kidolgozásában, amellyel e-közigazgatási megoldásokra támaszkodva tudják ösztönözni a regionális innovációs láncok fejlődését (és közben javíthatnak a szolgáltatásaikon).

A városok, bár az innováció különböző területein rendelkeznek kimagasló szakértelemmel, közös bennük, hogy közszolgáltatásaik fejlesztése iránt mindenki elkötelezett.

A projekt első fázisában több mint húsz eseményt - köztük "Tematikus rendezvényeket", "Tanulmányutakat" és "Import workshopokat" – rendeztek a partnerek, hogy a megismerjék és átvegyék egymás jó gyakorlatait. Valamennyi partner intenzíven dolgozott azon, hogy tapasztalatait a saját "Regionális cselekvési tervébe" foglalja, melynek tevékenységei az egymástól tanult jó gyakorlatokon alapulnak. A Regionális cselekvési tervek a projekt stratégiai dokumentumai, melyek tartalmazzák a partnerek elképzeléseit és lépéseit arra vonatkozóan, hogyan fogják ösztönözni innovációs láncaikat. Ezek a tervek a projekt első szakaszának elsődleges eredményei.

A második fázisban, a partnerek megkezdték a cselekvési terveik megvalósítását. Ennek eredményeként innovatív módszerek és e-közigazgatási megoldások épülnek a helyi szakpolitikákba.

„Jó gyakorlatok”

Nyíregyháza Megyei Jogú Városa kiváló gyakorlatokat ismert meg a partnerektől.

A megismert gyakorlatokból néhány példa:

Genova Önkormányzata:

A ”KKV-k and StartUpok Regisztere”, egy online platform, amely összegyűjti a kis - és közepes vállalkozásokkal és startupokkal kapcsolatos helyi eseményeket, híreket, információkat és támogatásokat, illetve összeköti őket a helyi közigazgatással.

Tartu Önkormányzata:

”SPOKU” – Kérelmek benyújtására és feldolgozására alkalmas e-szolgáltatás, amely lehetővé teszi a polgárok és vállalkozások számára, hogy különböző ügyekben (pl.: támogatások, földügyek, fakivágási engedélyek stb.) ügyeiket intézzék. A rendszer önkiszolgáló környezetként működik, ahol a felhasználók könnyen követhetik kérelmeik elbírálásának folyamatát.

Gävle Önkormányzata:

“E-szolgáltatás fejlesztési csoport”: önkormányzaton belüli szakértői csapat, amely támogatja az önkormányzati szervezeti egységeket az e-szolgáltatások fejlesztésében és bevezetésében, valamint a meglévők felülvizsgálatában.

Birmingham Városi Tanácsa:

“West Midlands 5G (WM5G)”: egy szervezet, amelyet azért hoztak létre, hogy felgyorsítsa az 5G internet lefedettség elterjedését a régióban, ezzel versenyelőnyhöz juttassa a térség vállalkozásait.

A fenti jó gyakorlatok és számos más megismert módszer inspirációt nyújtott Nyíregyháza Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának megalkotásához és különösen annak: Digitális Átállás Menetrendjéhez.