Lakossági figyelemfelhívás: legyünk körültekintőek ingatlanvásárlás előtt!

Lakossági figyelemfelhívás: legyünk körültekintőek ingatlanvásárlás előtt!
Lakossági figyelemfelhívás: legyünk körültekintőek ingatlanvásárlás előtt!

Nagyon sok építkezés folyik városunkban. Sokan szeretnék kihasználni a családtámogatási, otthonteremtési, otthonfelújítási programok adta lehetőségeket. Az építésügy 2020 márciusában átkerült a kormányhivatalhoz, ezzel együtt az építési engedélyezéssel, egyszerű bejelentéssel kapcsolatos ügyek is. Azonban az építési engedélyezést megelőző településképi véleményezési eljárás, a rendeltetésmód megváltoztatása, a nem emberi tartózkodásra szolgáló 100 légköbméter alatti épületek építése, a reklámok, cégfeliratok elhelyezése, vendéglátó-teraszok létesítése, szobrok, emlékművek, síremlékek kihelyezése esetében a településképi bejelentési eljárás lefolytatása, telekosztások szakhatósági véleményezése a Nyíregyháza MJV Főépítészi Osztályának feladata maradt.

Ezen ügyek kapcsán nap mint nap találkoznak az osztályon olyan problémákkal, amelyek kis körültekintéssel, utánajárással elkerülhetőek lennének. Ezekre szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét az alábbi, Kovács Rita városi főépítész által küldött részletgazdag írással. Egyben arra, hogy ingatlanvásárlás előtt minél körültekintőbben járjanak el!

Ellenőrizzük a tulajdoni lapot!

Az adás-vételt megelőzően minden esetben ellenőrizzék a földhivatali tulajdoni lapot, valamint a térképmásolatot és győződjenek meg arról, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Sok esetben a földhivatali alaptérképen feltüntetett, illetve a helyszínen fellelhető épületek befoglaló mérete, darabszáma, rendeltetése nem egyezik meg, melyek jogszerűségének tisztázása mindenképpen szükséges, hiszen addig építési tevékenység nem végezhető, a rendeltetése nem változtatható meg.

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Olyan esetben, ha nem egyeznek az adatok, esetleg építési engedély vagy bejelentés nélkül épült épületek találhatók az ingatlanon, fennmaradási engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályánál lehet kezdeményezni. Arra felhívnánk a figyelmet, hogy a fennmaradás nem minden esetben adható meg. Amennyiben az épület vagy építmény az építési előírásoknak nem felel meg, nem kaphat fennmaradási engedélyt, valamint büntetés kiszabásával járhat a szabálytalan építés, amelynek megfizetése az akkori tulajdonosra hárul.

Beépíthetőség, területfelhasználás

Tájékozódjanak az adott ingatlan beépíthetőségéről, terület felhasználásáról, egyéb, a területet érintő szabályozási elemekről. A tájékoztatás során tisztázást nyer, hogy az adott jogszabályok lehetőséget nyújtanak-e az elképzelésük megvalósításához. Pl. gazdasági épület átminősíthető-e lakóépületté, lakóépületből kialakítható-e iroda; lakóövezetben létesíthető-e műhely, üzlet. A vásárló mellett az eladó is jó, ha tisztában van a telket érintő szabályozással. Nyíregyháza MJV Főépítészi Osztályán kérhetnek írásos tájékoztatást az ingatlan területfelhasz­nálásáról. A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, elektronikusan e-papíron, vállalkozás, cég esetében cégkapun keresztül, valamint főépítészi konzultációra is lehetőség van.

Figyelembe kell venni az előírásokat

Építési engedély nélkül folytatható, bejelentéshez kötött építési tevékenységek során is figyelembe kell venni a hatályos településrendezési előírásokat (beépítési mód, építési hely, építménymagasság, beépítési százalék, zöldfelületi mutató és egyéb előírások). Előkertben, oldalkertben épület, építmény nem állhat! Ilyenek a garázsok elé épített fedett, nyitott tárolók, filagóriák, gépjárműtárolók stb.

Amikor elég a bejelentés

Lakóépületek esetén egyszerű bejelentési eljárást kell lefolytatni a SZSZBM Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályán. Kiemelt területen és lakóépületek egyszerű bejelentése során kötelező a főépítészi szakmai konzultáció. A kiemelt területeket a 31/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet a Nyíregyháza MJV településképi védelméről 3. számú melléklet tartalmazza, mely a város honlapján megtalálható. A konzultáció során leginkább az épület esztétikai igényére, tömegformálására, anyaghasználatára, tetőkialakítására, településképbe való illeszkedésére kerül javaslat, valamint tisztázást nyer a beépítési hely, illetve egyéb, a területre vonatkozó jogszabálynak való megfelelés vizsgálata. A lakóépületek egyszerű bejelentése során az építési hatóság a jogszabályi megfelelőséget nem vizsgálja, azonban a hatósági bizonyítvány kiadása során igen! A jogszabálynak való megfelelés a tervező és az építtető felelőssége, ezért is szükséges a kötelező konzultáció megléte.

A leggyakrabban előforduló tevékenységek, melyek bejelentéskötelesek

Építési engedély nélkül, bejelentéssel végezhető építési tevékenységek a következők:

 •  Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása.
 •  Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 •  Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet, árnyékoló építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 •  Épület vagy épületrész rendeltetésmódjának, rendeltetési egységek számának megváltoztatása.
 • A reklámok, cégfeliratok, cégérek, logók, cégtáblák, tájékoztató táblák elhelyezése nagyon sokan nem tudják, de szintén településképi bejelen­téshez kötött, annak hiányában nem helyezhetők ki.
 • Sokan nem tudják, de molinó kihelyezése egyáltalán nem lehetséges sehol a város területén!
 •  Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 köbméter térfogatot és 4,5 méter magasságot, de 20 köbméternél nagyobb térfogatú, vagy 2,5 méternél nagyobb magasságú. Az előző paramétereket meghaladó építmények építési engedély kötelesek, mely esetekben településképi véleményezési eljárás lefolytatására van szükség.
 •  Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 •  Közterületen vendéglátó-terasz létesítése.
 • Kerítés építése, kerti építmény meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben közterületről látható.
 • Napenergia-kollektor, szellőző, klíma építményen vagy építményben való elhelyezése, amennyiben közterületről látható.