Közlemény a helyi iparűzési adó bevallási határidőről

Nyíregyházán is 2022. május 31-ig esedékes a 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás (HIPA) benyújtása és az adó befizetése, előlegek kiegészítése.

A vállalkozók/vállalkozások idén is kizárólag az állami adóhatóságon (NAV) keresztül, elektronikus úton kötelesek benyújtani a 2021. évre vonatkozó helyi iparűzési adóbevallásukat. Az ehhez szükséges nyomtatvány a NAV honlapján https://www.nav.gov.hu/ (21HIPA) megtalálható. A bevallást azoknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az iparűzési adó alanyának minősülnek és a székhelyük, telephelyük Nyíregyházán volt a 2021-es adóévben.

Azok a magánszemély vállalkozók (pl. őstermelő), akik nem egyéni vállalkozóként végzik tevékenységüket, a HIPA bevallást papíralapon, az önkormányzati adóhatósághoz is benyújthatják. A helyi iparűzési adóban az adóelőleget és adófizetést önadózással kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a bevallásban kell az adózónak kiszámítania és bevallania az előlegfizetési időszak két időpontjára az adóelőleg összegét, valamint a végleges adót. Egyúttal az önkormányzat adóbevételi számlájára kell megfizetni az adókülönbözetet. Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik.

A helyi iparűzési adóból származó bevétel teljes egészében önkormányzati bevétel. Az adót, adóelőleget az önkormányzat 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell megfizetni.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a 2021. évi helyi iparűzési adóbevallás „VIII. Adóelőlegek bevallása” sorban a 2022. szeptember 15-én esedékes adóelőleg összegét továbbra is 2 % adómértékkel kell bevallani. A koronavírus járvány miatt adókönnyítéssel érintett kis-és középvállalkozások korábban benyújtott nyilatkozata alapján érvényesíthető 50%-os előleg mérséklést az adóhatóság a bevallás feldolgozását követően automatikusan elvégzi az adózók folyószámláján.

– Köszönjük, hogy adókötelezettségeik pontos teljesítésével hozzájárulnak Nyíregyháza város működéséhez, a város fejlődéséhez! – írta a  közleményben Dr. Kása Brigitta aljegyző-főosztályvezető.