Közgyűlés: újabb fejlesztések indulhatnak bölcsődékben, tornatermekben, teniszcentrumban

Közgyűlés: újabb fejlesztések indulhatnak bölcsődékben, tornatermekben, teniszcentrumban
Fotó: Szarka Lajos

Újabb bölcsődei férőhelyek jöhetnek létre Nyíregyházán egy felhívásra benyújtandó, önerő nélküli projektben – erről is döntött a közgyűlés csütörtökön. Az eddigi 12 után további tornatermek újulhatnak meg, erre is pályázik a város, valamint a MARSO Tenisz Centrum is elkezdheti a tervezett fejlesztés első ütemét – ehhez a forráshoz már tulajdonosi hozzájárulást adott a képviselőtestület, mely nyílt ülésén 31 napirendet tárgyalt, és díjakat is átadott. A képviselők emellett elfogadták a 2020-as munkatervet, valamint megalkották a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletet.

A testületi munkát megelőzően a hagyományoknak megfelelően rövid karácsonyi műsor hangzott el a Vasvári Pál Gimnázium diákjai előadásában, majd elismerések átadásával kezdődött a közgyűlés.

Nívódíj az Eismannak

Elsőként a közgyűlés Nyíregyháza Város Nívódíját az Eissmann Automotive Hungaria Kft. részére adományozta, mely 1997 óta van jelen Nyíregyházán. 2019-ben a gyár vezetése 2.08 milliárd forintos új fejlesztést jelentett be és valósít meg, mellyel 140 munkahelyet hoz létre. A díjat Böszörményi Attila ügyvezető vette át.

Bencs Kálmán díjasok

Ezt követően Révész Imre Zoltánné nyugdíjas óvodapedagógus kapta meg dr. Kovács Ferenc polgármestertől a Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán díjat. Pályáját 1977-ben kezdte el, 1995-től dolgozott a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében.

Ugyancsak Bencs Kálmán díjat adományozott a közgyűlés dr. Csiky Nándor, a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa, angol és német tolmács, nyelvész és gépészmérnök részére. Az utóbbi években tolmácsként rendszeresen részt vesz az önkormányzat megbízásából angol és német nyelvű tárgyalásokon, rendezvényeken.

Szintén Bencs Kálmán díjat vehetett át Székely Szabolcs, aki 2017-től az Önkormányzat támogatásával életre hívott és azóta is minden nyáron megrendezésre kerülő, a nyíregyháziak és turisták körében is népszerű Zene Sóstón című kulturális programsorozat szakszerű és lelkiismeretes koordinátora.

Hajcsákné Magyar Erzsébet Angélát is elismerték

A közgyűlés az Együtt egymásért Burger István díjat Hajcsákné Magyar Erzsébet Angéla részére adományozta, aki több mint három évtizede dolgozik a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban az idősek nappali ellátása területén, s tereptanárként részt vesz az egészségügyi kar hallgatóinak képzésében.

Új NYÍRVV ügyvezető és főépítész

Az első napirendi pont részeként a két közgyűlés között történt eseményekről a Nyíregyházi Televízió által készített kisfilmből tájékozódhattak a képviselők. Szóbeli kiegészítésként a polgármester tájékoztatta a közgyűlést, hogy 2019. december 1-jétől Petró Árpádot nevezte ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, valamint az egyetértésével és a jóváhagyásával dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző 2020. január 10-ei hatállyal városi főépítésszé Kovács Rita építészmérnököt nevezte ki.

2020-as munkaterv

Második napirendként megállapította a közgyűlés a 2020. évi munkatervét. Eszerint 11 ülést tartanak majd tervezhetően, a közmeghallgatás a korábbi gyakorlat alapján várhatóan júniusban lesz.

FIDESZ: Ez egy keret

– Azt gondolom, hogy ez egy tervezet. Tudjuk előre, hogy mi következik, hogy milyen napirendek vannak. Vannak olyan napirendi pontok, amik kötelező jellegűek, ehhez lesznek a későbbiek folyamán hozzátéve az aktuálissá váló kérdések. Aki ezt megnézi – ez nyilvános –, az láthatja, hogy milyen hatalmas munka ránk ebben az esztendőben is. Örülünk neki, hiszen nagyon sok fejlesztés, nagyon sok dolog zajlik a városban, ami már elindult, folyamatban van és a végét a következő vagy azt követő évben fogjuk látni – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Adorján Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetője.

Kiegészítéseket kér a Szövetségben

Az ellenzéki frakció szerint a munkaterv egyértelműen azt mutatja, hogy Magyarországon az önkormányzatiság kiüresítése történt az elmúlt években, sokkal kevesebb a helyi közösség számára helyben maradó feladat. – Magához a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a munkatervéhez számszerűleg 13 javaslatot nyújtott be az ellenzéki frakció, amelyek szövegszerűen is megjelennek, tehát az látható. Másrészt vannak olyan napirendi pontok, amelyeknél ugyan szövegszerűen nem, de kiegészítésben mindenképpen azt fogjuk kérni, hogy szakmailag azokkal a tartalmakkal egészüljenek ki a bizonyos napirendek, amelyeket mi nagyon fontosnak tartunk. Ilyen például a nyíregyházi bérlakásállománynak és a bérlakásra váróknak a helyzete. Nagyon szeretnénk látni azt pontosan, hogy számokban hogy állunk, a bérlakások számával, valamint azokkal, akik pontmegállapítottak, vagy éppen névjegyzéken vannak. Milyen esélyeik vannak a közeljövőben lakáshoz jutni? Jónéhány ilyen pont van, úgyhogy ezekkel a reményekkel várjuk a közgyűlést, hogy a városvezető koalíció mennyire lesz nyitott a javaslatainkra – mondta a Nyíregyházi Televízió kérdésére Jeszenszki András, a Szövetégben Nyíregyházáért frakcióvezetője.

Egyhangúlag elfogadták

A nyitottságot jelképezi, hogy szóbeli ígéretet és garanciát kaptak az ellenzéki képviselők arra a városvezetéstől, hogy a munkaterv kereteit fel lehet majd tölteni fontos tartalmi elemekkel, így végül 22 igennel, egyhangúlag fogadta el a testület az előterjesztést.

Új SZMSZ

Rendeletet alkottak a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról is a képviselők, mely kapcsán dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző jelezte, a bizottsági viták során felmerült észrevételek alapján két előterjesztői módosító indítványt is tettek, mely a tervezet része lett. Az egyik a döntéshozatali eljáráshoz kapcsolódik, és továbbra is élni fog. Eszerint: – A rendelettervezethez bármelyik képviselő a polgármesterhez címezve írásos módosító indítványt nyújthat be. Ezt az ülés előtt legalább három munkanappal korábban el kell juttatni a polgármesterhez – ismertette a címzetes főjegyző.

Bírálat a felügyeleti jog miatt

Az ellenzéki képviselők a vitában többször megfogalmazták, hogy továbbra is kifogásolják például azt, hogy az önkormányzati gazdasági társaságok felügyeleti joga a polgármesternél van, s nem a közgyűlésnél.

Polgármesteri reakció: működik a nyíregyházi modell, hatékony a felügyelet

Válaszában dr. Kovács Ferenc azt mondta, 2010-ben, mikor átvették a városvezetést, az önkormányzati cégek többsége csőd szélén volt, míg azóta egy sem. – A tulajdonosi felügyelet modelljét – talán már nem emlékeznek a képviselők: az újak semmiképp, a régiek, nem tudom, akarnak-e – az Állami Számvevőszék, mely azért elég kritikus, Nyíregyházát külön kiemelte és díjazta is, hogy itt milyen hatékony a tulajdonosi felügyelet. Ha nem lenne hatékony, ugyanott tartanánk, mint 2010 előtt. Természetesen a hatáskörrel együtt jár a felelősség, ezt nem szabad kettéválasztani. Nem bánnám, ha végignéznék az ellenzéki vezetésű városok SZMSZ-ét, mert két városról tudok, ahol ugyanezt a nyíregyházi modellt vették át október után a cégek tulajdonosi felügyelete vonatkozásában. Ha valami jól működik, ha valami szakmai kérdés, akkor abból ne csináljunk politikai úton olyan dolgot, ami azt leronthatja. Ez kilenc éven át bizonyította, hogy jó modell. El tudnám fogadni 2010 előttre is, de ott nem volt jó modell. Ott vannak az eredmények, idézzék fel, nézzék meg, a 2010 előtti években hogy álltak az önkormányzati cégek. Tragédia, olyan állapotban voltak – fejtette ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Leköszönő Idősügyi Tanács

Elfogadták az Idősügyi Tanács 2019-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót is, ami, tekintettel arra, hogy a Tanács jelenlegi összetételének megbízatása ez év december 31-el lejár, néhány pontban visszatekintést is tartalmaz az elmúlt öt év tevékenységéről. Az ldősügyi Tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő testületként 2012-ben kezdte meg működését.

Eredményes munka a nyíregyházi idősekért

A leköszönő titkár, Fintor Károlyné megköszönte az együttműködést és a bizalmat, s visszatekintett az elmúlt hét és fél évre, mely során sok minden van, ami az Idősügyi Tanács javaslatára nemcsak megvalósult, hanem meg is honosodott, például ilyen a Meséld el nekem – Élettörténetek Nyíregyházán pályázat is. – Ilyen a Nyíregyházán élő idős emberek kedvezményes fürdőzési lehetősége, a Júlia Fürdőben a nyugdíjas hétfő, amikor még plusz kedvezményt kapnak, a stadionban a nyugdíjas csütörtök, ahol ingyen használhatják a sporteszközöket, a létesítményeket, a Szépkorúak Sporttalálkozója, ami az idén már hetedik alkalommal került megrendezésre. Az állatparki örömséta, ahol több ezren vesznek részt egy-egy alkalommal, vagy az Alkotó Idősek kiállítása ­– fogalmazott. A Tanács ötéves megbízatása alatt nyerte el Nyíregyháza második alkalommal 2016-ban az ldősbarát Önkormányzat díjat.

Figyelnek a sajátos nevelési igényűekre

Feladat-ellátási szerződés kötött az Önkormányzat a Nyíregyházi Tankerületi Központtal az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére vonatkozóan. Az Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2019. évi októberi statisztika alapján 54 gyermek rendelkezik sajátos nevelési igényű szakvéleménnyel.

Már 48 nemzeti értékünk van

A képviselők elfogadták a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2019. év második félévben végzett tevékenységéről szóló beszámolót is. A Bizottság határozatai alapján 2019. november 30. napjáig összesen 48 nemzeti érték került felvételre a Nyíregyházi Települési Értéktárba.

Rengeteg projekt

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól, a melléklet szerint jelenleg 20 lezárás alatt lévő projekt van a városban.

Új bölcsőde épül, bővülnek a férőhelyek

Elfogadta a testület a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra benyújtandó pályázati programot, melynek keretében a Honvéd utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlan hasznosításával új bölcsődei szolgáltatást kívánnak megvalósítani egy új, modern bölcsőde építésével. Ezzel 36 új férőhelyet tudnak biztosítani. A pályázat keretén belül további 8 bölcsőde fejlesztése is megvalósul eszközbeszerzések révén. A tervezett összköltség 600 millió forint, saját erőt nem igényel.

Technológiai Transzfer Központ

Jóváhagyták az önkormányzat és a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. közötti – a Technológiai Transzfer Központ üzemeltetésére vonatkozó – szerződés megkötését.

Uszodai üzemeltetés

Az elkészült, önkormányzati tulajdonba kerülő és várhatóan teljeskörűen tavasszal nyitó Városi Uszodát a SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt. részére adták üzemeltetésbe.

Pénz a teniszcentrumra

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló keretösszegéből 40 millió forint támogatási összeget hagyott jóvá a Nyíregyházi Városi Stadion területén található Marso Tenisz Centrum fejlesztéséhez. Az egyik feltétel a létesítmény tulajdonosa részéről kiadott tulajdonosi hozzájárulás volt, erről is szavaztak.

Nyolc tornaterem újulhat meg

A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program elnevezéssel nyílt pályázatot hirdetett meg tornatermek/tornacsarnokok felújítása céljából, melyek benyújtási határideje 2020. január 31-e. Ha nyer a projekt, a korábbi 12 után újabb 8 helyszínen valósulhatnak meg felújítások.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20191219