Közgyűlés – A képviselők elfogadták Nyíregyháza 76 milliárd forintos rekordösszegű éves költségvetését
Fotó: Szarka Lajos

Elfogadták a város mintegy 76 milliárd forintos rekordösszegű költségvetését a csütörtöki közgyűlésen. Az idei főösszeg 18 százalékkal magasabb az előző év számainál, ez által az önkormányzat által működtetett intézmények fenntartás az idei évre is biztosított. Folyamatosak a fejlesztések Nyíregyházán, így ennek a főösszegnek egy jelentős, mintegy 28 százaléka a városfejlesztés, városüzemeltetés számára elkülönített 21 milliárd forint, a felhalmozott tartalék pedig mindösszesen 3,7 milliárd forint, melyből működési kiadásokra 910 milliós tartalékot különítettek el az idei tervezetben. Az önkormányzati képviselők a költségvetés elfogadását követően döntöttek a 2022-es idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatásáról, valamint elfogadták többek között a NYÍRVV Nonprofit Kft. éves szerződését és határoztak egy Déli Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos kérdésben is.

Két közgyűlés között történt

A két közgyűlés közötti események kisfilmes ismertetésével kezdődött a közös munka 2022 első közgyűlésén.

Valamint tájékoztatom a közgyűlést, hogy decemberben, a két ünnep között az önkormányzat és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság felmérte, hogy a januárban induló oltási akció hétvégékhez a felnőtt háziorvosok közül a praxisok melyik hétvégéken csatlakoznak. Nyíregyházán ebben a feladatban valamennyi háziorvosi praxis részt vesz, amely beosztásról a lakosságot a sajtó útján is tájékoztattuk. Az első három hétvégén 28 felnőtt háziorvosi praxisban 806 fő kérte az első, második vagy harmadik oltás beadását. Az omikron variáns gyors terjedése érinti az intézményeinket, cégeinket is, azonban a megbetegedések miatti hiányzásokat a vezetők eddig kezelni tudták, a közszolgáltatások ellátásában nem okozott komolyabb fennakadást” – fűzte hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Napirendi pontok

Ezt követően a képviselők elfogadtak egy határozatot, melyből kiderül, hogy 2022-ben a 2021. évinél magasabb bevétellel számol az önkormányzat, és az idei költségvetésében az évközi folyószámlahitel felvételén felül más hitel felvételével nem tervez a város.

Vita a költségvetésről

A képviselők megvitatták az előterjesztést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól. Varga János könyvvizsgáló elmondta, az idei tervezet alakulását a folyamatos fejlesztések határozták meg.

Ez a költségvetés az előző évihez képest 18%-kal magasabb összeget tartalmaz, az intézmények finanszírozása teljes mértékben biztosított. Ami szembetűnő évek óta a költségvetésben, hogy a felhalmozási kiadások aránya jelentős a költségvetésen belül, a 2021-es évben ez a 36 százalékot közelíti. Ez azt jelenti, hogy folyamatos a fejlesztés a városon belül évek óta, és ebben az évben is ez várható.”

Az idei tervezett főösszeg kerekítve 76 milliárd forint. Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, soha nem volt még ilyen összegű az éves költségvetési tervezet.

Ez alapvetően a fejlesztési lehetőségünk bővülésétől is ilyen magas, amely közel 50%-ot jelent a mérlegfőösszegből, amellett, hogy természetesen az első számú szempont, hogy az intézményeink, cégeink, a közszolgáltatás, tehát minden, ami önkormányzati feladatkör, teljes mértékben biztosítva legyen a működtetés, üzemeltetés szempontjából.”

Dr. Ujhelyi János, a Szövetségben Nyíregyházáért ellenzéki politikusa méltatta a város költségvetésének főösszegét, míg Lengyel Máté ellenzéki képviselő hozzászólásában az emelkedő támogatási összegek mértékét kifogásolta, egyben bejelentette, hogy nem fogják támogatni a büdzsé megszavazását.

Hol van a gondoskodó állam és hol van Nyíregyháza? Egy 76 milliárdos költségvetésről beszélünk, aminek 5%-át teszi ki a működési bevétel, vagy az általános működési támogatásokról szóló összeg szinte egy az egyben kerül vissza az államhoz szolidaritási hozzájárulás címén, ez 2 milliárd forint, vagy említhetném a köznevelési feladatokra szánt költségeket, támogatásokat, amelyek csak 3 százalékkal emelkedtek az előző évhez képest, a szociális és gyermekjóléti feladatokra szánt költség 6 százalékkal emelkedik az elmúlt évekhez képest, a gyermekétkeztetésre szánt támogatás 13 százalékkal növekedett, ami ha megnézzük, még az inflációt sem követi sajnálatos módon.”

Tormássi Géza képviselő hozzászólásában városüzemeltetési, illetve fejlesztési oldalról érvelt a költségvetés számai mellett, az évtizeddel ezelőtti állapothoz is viszonyítva. Elmondta, pozitívum, hogy ekkora összegeket tudunk a fejlesztésekre fordítani, és ezek mellett is működési hiány nélkül tud gazdálkodni Nyíregyháza.

Azt látjuk, hogy a felhalmozási kiadások aránya 36% körül mozog, ez pozitívum a város fejlődése szempontjából. Mindenhol van egyfajta tartalék, működési kiadások vonatkozásában 910 milliós tartalék van, a felhalmozási kiadásoknál pedig egy 3,7 milliárdos tartalék van betervezve, emellett van egy 120 milliós általános tartalék is. Városfejlesztés, városüzemeltetés vonatkozásában a költségvetés két tétele teszi ki a legnagyobb részarányt, közel 28 százalékkal, itt több mint 21 milliárdról van szó. Egy kis visszatekintés 2010 évre. A költségvetés főösszege 47 milliárd forint volt, a mostani 75,9 milliárddal szemben. Hitel és kötvényállomány, azaz tartozás 18,3 milliárd forint volt 2010-ben. Most ezzel szemben van egy költségvetésünk 76 milliárddal, és a múlt év végén felhalmozási hitelállományunk volt 763 millió forint.”

A hosszas vitát követően 12 igen szavazattal, 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés az önkormányzat idei rekordösszegű, 76 milliárd forintos költségvetését.

Városi nagyrendezvények

A folytatásban egy olyan előterjesztésről is szavaztak a képviselők, mely a 2022. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire vonatkozó részleteket tartalmazta. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a világjárványt követően, a jogszabályok adta előírások betartásával nagyrendezvények megrendezését és lebonyolítását, illetve koordinálását tervezi. Így már februárban lesz Böllérfesztivál, amely egyben a IV. Nyírségi Disznótoros Fesztivál lesz, áprilisban HELLÓ Nyíregyháza várja a látogatókat, májusban Városnapok és Gyermeknap is lesz, augusztus 15–22. között tartják a XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált, szeptemberben pedig a közel egy évtizede népszerű Tirpák Fesztivált. November 27-e és december 31-e között pedig a tervek szerint a szokásos évbúcsúztató rendezvényeknek ad otthont a szabolcsi megyeszékhely.

Kisfilmes pályázat

Döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza önkormányzata pályázatot nyújt be az Agrárminisztériumhoz. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek című kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza, és mely azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. Az értékeink népszerűsítésekor igény merült fel arra, hogy a kiadványban szereplő nemzeti értékeket film formájában is bemutassuk, ami további lehetőséget nyújtana az egyes értékek, látnivalók megismeréséhez.

Megállapodás a városüzemeltetővel

A közgyűlés jóváhagyta a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2022-es Éves Közszolgáltatási Szerződést is. A városüzemeltető cég számára a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére több mint bruttó négymilliárd forintnyi összegű kompenzációt irányoztak elő.

További napirendi pontok

A képviselő-testület elfogadta az előterjesztést a Nyíregyháza, Déli Ipari Park fejlesztési területén lévő állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes tulajdonba vételéről, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével kötött szerződések meghosszabbításáról, döntöttek a közétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó nyersanyagnorma és térítési díjak meghatározásáról szóló határozat módosításáról, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Egyházmegye között létrejött támogatási szerződés és haszonkölcsön szerződés módosításának jóváhagyásáról is. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén lévő állami fenntartású általános iskolák felvételi körzetének meghatározására vonatkozó tervezet véleményezésére is előterjesztést hagytak jóvá, majd elfogadták a házszám megállapításáról és a házszám- és utcanévtáblák elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását is.

Zárt ülés

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalt több napirendi pontot, köztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es és 2-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról is döntöttek.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20220127