Kényszerhelyzetben az önkormányzat a notórius nem fizetők miatt
Fotó: Illusztráció

Mint ismert, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése még 2020 februárjában, a 9/2020. (II. 6.) számú határozatában elfogadta az önkormányzati bérlakásban élő és 250  000 forint összegű lakbér- és üzemeltetésiköltség-hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli kiköltöztetését, szükség esetén bírósági végrehajtó és karhatalom közreműködésével. Többször írtunk a témában, most egy levél adja az aktualitását. (Megjelent a Nyíregyházi Napló június 17-ei számában.)

 

A NYÍRVV Nonprofit Kft. ugyanis – noha nem jogszabályi kötelezettsége – tájékoztató levelet küld a napokban az érintetteknek, melyet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott. A városüzemeltető cég kérdésünkre hangsúlyozta, a levél segítő szándékú, hiszen most is igaz, amit már korábban többször leírtak, hogy a legutolsó pillanatig van lehetőség a megegyezésre, de ehhez nyilván a tartozás érdemi csökkentésére van szükség.

Megszűnt a veszélyhelyzet

Mint a levélben is írják: Magyarországon a kormány 2020. március 11-én országos veszélyhelyzetet léptetett életbe a koronavírus megjelenése miatt, melynek keretében – többek között – felfüggesztették a kényszerkiköltöztetéseket a veszélyhelyzet idejére. Az eltelt időben a veszélyhelyzettel és a kényszerkiköltöztetések foganatosításával kapcsolatban több jogszabály is született, melyek lényege, hogy ingatlant kiüríteni, azzal összefüggésben intézkedni, erre irányuló helyszíni eljárási cselekményt végrehajtani csak a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet.  Feltehető a jogos kérdés: vannak, akik – kihasználva ezt a helyzetet –, továbbra sem fizettek és nőtt a tartozásuk?

Tovább nőttek a tartozások

A levélben tájékoztatják az érintetteket, hogy a veszélyhelyzet – és ezzel együtt a kilakoltatási moratórium – 2022. május 31. napjával megszűnt. Majd hozzáteszik: sajnálatos módon a moratórium alatt a levél kézbesítettjének lakbér- és üzemeltetésiköltség-hátraléka tovább emelkedett, melynek május 31-én aktuális összegét is közlik. A fentiek alapján – eleget téve jogszabályi kötelezettségeiknek – fogják kezdeményezni a háztartásban élő személyek kényszerkiköltöztetését 2022. június 15. napját követően.

Esély a segítségre

A NYÍRVV kérdésünkre hozzátette, első körben kb. 25 bérlőt érintene a kényszerkiköltöztetés (ők az 500 000 forint feletti tartozók), de a következő körben megkeresnék a közgyűlési határozat szerinti 250 000 forint feletti tartozókat is, mely kb. 30–35 bérlőt érint. A levélben szerepel még egy fontos tájékoztató, mely jelzi, hogy még a 24. órában is a megoldásra törekszenek. Mint írják, segítségnyújtás céljából az érintetteknek lehetősége van  több, a városban működő szociális intézményt megkeresni, külön kiemelve a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfeleket fogadó egységeit (Déli Telephely, 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 17.; Északi Telephely, 4400 Nyíregyháza, Május 1 tér 10/A; Huszártelepi Telephely, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2/A).

Hosszú folyamat eredménye

Emlékeztetőül: korábban egy cikksorozat is született arról, hogy a kényszerkiköltöztetés hosszú folyamat eredménye, s ehhez az kell, hogy évekig ne fizessen valaki, s több önkormányzati cégnek is jelentős kintlévősége van a nem fizetések miatt. Ha a nehéz helyzetbe került emberek fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére. De bevonhatók adósságkezelési szolgáltatásba, lakhatást segítő ellátásba, vagy RÉS alapítványi támogatásba is. Ugyanakkor több alkalommal is felkeresik az adósokat, illetve egyeztetnek velük a tartozás rendezése érdekében. A felszólító levél átvétele után – ha a bérlő továbbra sem fizet – 8 napon belül felmondják a szerződését. A felmondási idő eredménytelen eltelte után peres eljárást indítanak a lakás kiürítésére és a pénzkövetelés behajtására. Ennek során bármikor lehetősége van a bérlőnek fizetni. Ám, mint a tájékoztató levélben is írják: a közgyűlési döntéstől függetlenül az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, valamint a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nek, mint a bérlakás gazdálkodás felelősének jogszabály szerint kötelessége a jó gazda gondossága szerint a bérlakást igénybe vevővel kötött szerződés betartása és betartatása, a szükséges intézkedések megtétele a törvényi kötelezettségek figyelembe vételével. Az önkormányzatnak felelőssége van a lakásigénylőkkel szemben is, hiszen jelenleg közel 2000-en várnak önkormányzati bérlakásra Nyíregyházán, talán velük szemben is – a jogszabályokon túl – enyhén szólva inkorrekt, hogy számosan nem hajlandók fizetni.