Ipari park-fejlesztés, környezetvédelmi szempontokkal - Már az előkészületek is a fenntarthatóság és monitoring jegyében zajlanak
Dr.Kovács Ferenc polgármester

Tízmilliárd fölé nőtt tavaly az iparűzési adó-bevétel, és az ipari parkos fejlesztések következtében ez néhány év múlva megduplázódhat, ami komoly jövőt vázol fel Nyíregyháza számára – nyilatkozta szerkesztőségünknek a májusi közgyűlés egyik napirendi pontjából kiindulva dr. Kovács Ferenc. A polgármester hozzátette, az ország egyik legjelentősebb beruházási övezetének számító terület előkészítését is a környezetvédelmi szempontok maximális figyelembe vételével kezdték el.

– Soha nem volt Nyíregyháza költségvetésének ilyen jelentős mérlegfőösszege, ráadásul úgy, hogy 2013-tól, tehát a ránk hagyott óriási adósságállománytól való megszabadulás óta nincs hiány, és hiteleket sem vettünk fel – reagált dr. Kovács Ferenc a májusi közgyűlés 2022-es költségvetésre visszapillantó napirendje kapcsán. A polgármester hozzátette, legyűrtük a hiteleket, s az elmúlt 12 évben úgy sokszorozódott az iparűzési adó-bevétel, hogy közben megmaradt a pénzügyi stabilitás, a rengeteg látható fejlesztés mellett.

Az adóbevétel tágabb mozgásteret ad

– Az idegenforgalmi adó százmillió forint fölé nőtt, ami a turisztikai ágazat növekedését mutatja, és rekordot döntött az iparűzésiadó-bevétel is, ami 2022-ben több mint tízmilliárd forint volt. Csak képzeljük el, ha eleve nem csődközeli helyzetből indulunk egy bő évtizede, s régóta olyan bevétele lenne a városnak, mint Győrnek, Székesfehérvárnak, mi mindent tudtunk volna pluszban megvalósítani... De nézzünk előre, az ipari parkos fejlesztések következtében ez a mostani is megduplázódhat néhány év múlva, ami komoly jövőt vázol fel Nyíregyháza számára. Így a város saját erejéből tud biztonságosan, előre kalkuláltan, sokkal nagyobb volumenben tervezni és megvalósítani fejlesztéseket – persze soha nem mondva le a pályázati támogatásokról – tette hozzá.

A munkahelyteremtés ma is alapfeladat

– Óriási eredményt ért el Nyíregyháza a munkanélküliség alakulásában is az előző 13 évben, s jó eséllyel a trend folytatódhat, de ehhez nagyon szükséges az új, színvonalas munkahelyeket teremtő ipari park fejlesztési programunk, ami gőzerővel zajlik – gondoljunk csak az Electrolux bezárásról szóló, nagyjából 600 munkahelyet érintő döntésére. Mindez az egyik alapfeltétele annak, hogy biztonságos, kiszámítható környezetet teremtsünk a nyíregyháziaknak. Ne felejtsük, a 2019-ben a közgyűlésben egyhangúlag elfogadott beruházásösztönzési stratégiánk alapja, hogy a fiataloknak is adjuk meg a lehetőséget, ha akarnak, jöjjenek haza, s a jövőjüket tervezzék itthon. Ehhez kellett ez a 12-13 év, mert erre akkoriban esély sem volt!

Modern ipari park születik

– Az volt a kiindulópont, hogy legyenek színvonalas munkahelyeket biztosító beruházások minél nagyobb számban. Volt egy 127 hektáros ipari parkunk, ami mai szemmel nézve nem is biztos, hogy modernnek nevezhető. Ez most ténylegesen ipari parkká válik. Januárban aláírtuk a komplex tervezéséről szóló szerződéseket, ami tartalmazza a közműveket, informatikai hálózatot, utakat. Vásároltunk jelentős kormányzati támogatással eddig több mint 500 hektárt, de ha minden jól megy, ez elérheti a nagyjából 650-et, mert vannak még folyamatban tárgyalások. Ez azt jelenti, hogy egy 750 hektáros beruházási területünk lesz, ami az ország egyik legjelentősebbje. Elvégeztük a szükséges régészeti, talajmechanikai, lőszermentesítési vizsgálatokat, ami egy befektetőnek első körben szükséges. Ezért is van már két nagybefektetőnk.

Kiváló logisztikai adottságok

– Első körben úgy vásároltunk 423 hektárt, hogy abból már 100-at el is adtunk. A dél-koreai, elektromos járművekhez és eszközökhöz szeparátorfilmet gyártó W-Scope a sztráda túloldalán építkezik egyre látványosabban, illetve egy BMW-beszállító német cég, a Boysen ezen az oldalon. Ezzel maximálisan kihasználjuk az egyedi adottságot, hogy az M3-as autópálya egyik szakasza tulajdonképpen az ipari parkunk „belső útjává” vált... A mostani Electroluxnál ott az iparvágány, a másik oldalon fontos vasúti fővonal halad, s erre húzódik a 4-es főút, melynek Debrecenig történő négysávosítása tervezői szinten nagy erőkkel folyik, a nyomvonal kijelölése már meg is történt. Összességében ezek egyedi logisztikai adottságok, amellyel nagyon kevés ipari park rendelkezik. Ráadásul mindezt úgy tervezzük, hogy a város közlekedését minimálisan terhelje, hiszen a város szélén van. Eközben a nyugati elkerülő tovább építésének szintén folyik a tervezése, hogy a nagykörút befejezését követően – mely szintén most történik – rendelkezésre álló belső körgyűrű után legyen egy külső is, bő 60 kilométeres hosszúsággal.

Zöld gondolkodás e téren is

– Az ipari park fejlesztéséhez mindezek elengedhetetlenek, de mi az egészhez máshogy kezdtünk hozzá. A környezetvédelem, illetve a különböző kibocsátási értékek, környezetterhelések kontrollját az elejétől elindítottuk, már tavaly készítettünk felméréseket. Ez már eleve jó pozíciót ad a befektetői tárgyalásokhoz is. S más az a helyzet, amikor nemcsak beszélünk róla, hanem be is tudjuk mutatni, hogy mi mit végeztünk el, és mit várunk a befektetőktől annak érdekében, hogy ne csak színvonalas, korszerű munkahelyeket biztosító, stabil, hosszú távú munkahelyek legyenek, hanem a környezetvédelmi szempontok is érvényesüljenek.

Tudatos tervezés, természetvédelemmel

Az önkormányzat a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése során kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárásoknak történő megfelelésre – szögezte le kérdésünkre dr. Podlovics Roland.

A gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester jelezte, az elmúlt időszakban jelentős közérdeklődés mutatkozott a magyarországi ipari parkokba betelepülő gyártóegységek környezettudatos működése, kiemelten a debreceni fejlesztések kapcsán az akkumulátorgyártással foglalkozó befektetések működése során felmerülő környezetterhelés vonatkozásában.

Mindent megelőz az alapállapot-rögzítés

Nyíregyháza hozzáállása a kezdetektől tudatos, hiszen az önkormányzat megbízásából az alábbi dokumentumok készültek már el, az alapállapot rögzítése jegyében:

– Ipari park kialakítására vonatkozó Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) – 2022. május.

– Nyíregyháza külterületi 323+100 ha nagyságú terület (Talaj- és talajvízszennyezettséggel kapcsolatos alapállapot-felmérés) 2022. április-május.

Komplex Fenntarthatósági Intézkedési Keretrendszer

Az önkormányzat a fentiek mellett a Nyíregyházi Ipari Park fejlesztéséhez kapcsolódóan Komplex Fenntarthatósági Intézkedési Keretrendszert kíván létrehozni és működtetni, mely az alábbi főbb elemeket tartalmazza a teljesség igénye nélkül:

Monitoring rendszer kiépítése (szennyvíz, talajvíz, levegőtisztaság): Az önkormányzat az ipari parki közterületen, általa üzemeltetett mintavételi pontokat kíván kiépíteni a betelepülő gyárak kibocsátott szennyvizének (valamennyi kibocsátási ponton), illetőleg az ipari park talajvizének folyamatos ellenőrzésére (rendszeres, szúrópróbaszerű mintavételek). A minták laboreredményei a jövőben összevethetőek a talaj- és talajvízszennye­zettséggel kapcsolatos alapállapot-felmérés adataival, illetve a szennyvíz­kibocsátási pontok folyamatos ellenőrzése a szennyvíztisztító telepek üzembiztonsági kockázatait csökkenti. A vizsgálati eredményekről időszakos (havi, negyedéves) jelentéseket kívánunk készíteni, mely jelentések a lakosság számára elérhetőek lesznek. A rendszer részét képezi a komplex automata levegőminőség mérőállomás telepítése és jövőbeni üzemeltetése, valamint országos hálózatba történő bekötése, biztosítva ezzel az eredmények társadalmasítását.

Humuszgazdálkodás: Együttműködve a betelepülő vállalkozásokkal, a beruházáshoz kapcsolódóan kitermelt humusz mély fekvésű közterületeken történő hasznosítása. Ehhez kapcsolódóan a város zöldfelületeinek növelésére irányuló program megvalósítása. A kapcsolódó hatósági egyeztetések e tárgykörben folyamatban vannak.

Tisztított szennyvízből nyert „ipari víz” felhasználási kötelezettség: A nagy vízigénnyel rendelkező beruházók felé kötelező elvárás, hogy az ivóvíz helyett „ipari víz” kapacitás kerüljön felhasználásra a gyártási tevékenység során. Emellett vizsgálandó a gyártás során elpárolgásra kerülő víz technológiai visszaforgatása (pl.: kondenzáció útján).

Kiegészítő alapállapot-felmérés elvégzése: A keretrendszer kidolgozása során szükség szerint kiegészítő alapállapot-felmérések elvégzése.

Kapcsolódó kommunikáció és társadalmasítás: Az ipari park fejlesztéséhez, a megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó kommunikáció, valamint a keretrendszer lakosság felé történő bemutatása a társadalmasítás jegyében.