Indul a szociális tűzifaprogram

December elsején újra elindul a szociális tűzifaprogram Nyíregyházán. A családok 5 mázsa tüzelőanyagot igényelhetnek, ők a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket (az intézmény meghatározott eljárásrend szerint bírálja el az igényeket) az intézmény székhelyén és telephelyein.


1. Székhely, 4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A, telefon: 42/401-652
2. Déli Telephely, 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 17., telefon: 42/500-182
3. Huszártelepi Telephely, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2/A, telefon: 30/074-8443


A háztartásonként 5 mázsa tűzifát a NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén, Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám alatt vehetik át az igénylők. A hazaszállításról ezúttal is mindenkinek maga kell gondoskodnia. Mindezen felül a téli krízishelyzet idejére az önkor¬mányzat tartalék tűzifát is elkülönített.