Helyi iparűzési adóelőleg feltöltése

Az adóévre már befizetett adóelőlegek összegét ki kell egészíteni az adóévi várható fizetendő adó összegére 2014. december 20. napjáig, és ezzel egyidejűleg bevallást is kell tenni. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adóelőleg kiegészítés összege 0,-Ft.
A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell teljesíteni.
Az adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallás letölthető a Polgármesteri Hivatal honlapjáról varoshaza.nyiregyhaza.hu (ADÓOSZTÁLY ROVATA/iparűzési adó bevallás). Benyújtása történhet postai kézbesítéssel, vagy személyesen leadható a Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.) 30-as, 31-es számú ablakoknál.
A bevallási kötelezettség késedelmes, vagy nem teljesítése esetén mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor.