Folyamatban vannak az ipari parki fejlesztés első ütemének kivitelezési munkálatai
Fotó: Trifonov Éva

A gazdaságfejlesztés volt az elsődleges célja a közgyűlés által 2019-ben egyhangúlag elfogadott Befektetésösztönzési Stratégiának, melyben célként szerepelt a Nyíregyházi Déli Ipari Park fejlesztése. A munkálatokat hosszas és komplex tervezés előzte meg, így válhatott a terület vonzóvá a beruházók számára, az infrastrukturális fejlesztések mindemellett lakossági előnyökkel is járnak. A tervezés a környezetvédelmi szempontokat előtérbe helyezve zajlott alapállapot-felmérésekkel, a betelepülő vállalatok nagy része is zöldmezős beruházásokat fog végrehajtani. Szerdán szerkesztőségünk helyszíni bejáráson vett részt, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Podlovics Roland alpolgármester, valamint Bartók Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője mutatta be a fejlesztés legfontosabb elemeit.

Több ütemben zajlik a Nyíregyházi Déli Ipari Park fejlesztése, melyet a Magyar Kormány 192 milliárd forinttal támogatott. A Befektetésösztönzési Stratégia következtében megvalósuló beruházások fontosak a gazdaságfejlesztés szempontjából, hiszen az önkormányzatnak ez olyan adóbevételt jelent, mellyel a városfejlesztési programokat tudja tovább vinni. Emellett több ezer munkahely is létesül, így még tovább csökkenhet a munkanélküliek aránya, s nőhet a nyíregyháziak biztonságérzete.

Alapállapot-felmérések a környezetvédelemért

A helyszíni bejáráson dr. Podlovics Roland kiemelte, az infrastrukturális fejlesztések nemcsak az ipari parkra koncentrálnak, hanem lakossági előnyökkel is járnak. Az alpolgármester hozzátette, a munkálatok és a későbbi üzemeltetés is a környezettudatosság jegyében fognak megvalósulni. – Már 2022-ben olyan talaj- és talajvíz-szennyezettségi alapállapot-felmérések történtek, amelyek még az építési fázist jóval megelőzően már rögzítették, hogy milyen állapota van az alattunk lévő talajnak. Most is van kiegészítő felmérés folyamatban, különböző komponensekre további vizsgálatokat végzünk azokon a területeken, ahol 2022-ben még nem végezhettük el, mert azóta került az önkormányzat tulajdonába. Emellett egy levegőminőség-mérés is zajlik – részletezte a gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester.

Világcégek érkeznek munkahelyteremtő beruházásokkal

A tudatos tervezés sikerét mutatja, hogy már több beruházó is érkezett a területre. A dél-koreai W-Scope Hungary Plant Kft. szeparátorfilmgyár jól halad első üteme kivitelezésével, részben már a gépek telepítése zajlik. Próbaüzemüket 2024. második félévében tervezik megkezdeni. A német Boysen Group a debreceni BMW beszállítójaként fog acélházakat készíteni. A Hungary Sunwoda Kft. akkumulátorgyár jelenleg régészeti feltárásokat és kapcsolódó előkészítő munkálatokat végez a területen – ezen vállalatok tevékenysége mind az elektromobilitáshoz, valamint a zöldátálláshoz kapcsolódik. Az MCE Nyíregyháza Kft. a beruházás előkészítésénél tart. A Qvantum svéd elektromos hőszivattyúkat gyártó vállalat az Electrolux létesítményét vásárolta meg, az átépítés jelenleg is zajlik. A beruházók közvetlen hatással lehetnek a térség munkaerő-piaci és gazdasági helyzetére.

Fordulópont a világgazdaságban, technológiai korszakváltás

– Nagy fordulópont van nemcsak Magyarország és Nyíregyháza vonatkozásában, az egész világgazdaságban megjelent egy nagy technológiai váltás, mely során sajnos cégek fognak megszűnni, lásd az Electrolux minket is érintő példáját. Jól érzékelteti a világtrendet, hogy a német Boysen, amely huszonhat egységében kipufogókat gyártott, ezt pár év múlva nem fogja tudni folytatni, hiszen az elektromos autókhoz nem kell kipufogó. A nyíregyházi az első olyan gyára, amely a BMW debreceni, elektromos autókat készítő üzemének lesz a beszállítója. Ez egy olyan korszakváltás, melyet talán hétköznapi emberként nem is tudunk felfogni, viszont ez néhány év alatt bekövetkezik, és mindannyiunk életében jelen lesz – nyilatkozta a helyszíni bejáráson dr. Kovács Ferenc polgármester.

Kiépül a park infrastruktúrája

Az ipari park fejlesztésének I. ütemének tervezett kivitelezési határideje 2025 első negyedévének vége, azonban az első részhatáridő már 2024. szeptember elejére tehető. Ezek tartalmazzák a környezetvédelmi monitoring rendszert is. – Megkezdődött február 13-án a 9 milliárdos földmunka, az infrastruktúra kiépítésének az első üteme – ezt nyíregyházi cég végzi. Rövidesen indítja az összesen 31 milliárdos első ütem nagyobbik részének a kivitelezését a konzorcium. Ez tartalmaz például 14 km belső úthálózatot, 10 km kerékpárút-hálózatot, közvilágítást, a víz, szennyvíz, gáz, villanyáram, csapadékvíz-elvezetés infrastruktúráját, tehát a közműhálózat teljes kiépítését, és országos közúthálózati kapcsolatok létesítését – tette hozzá.

Jelentős befektetési övezet a fejlődésért

Az OPUS TITÁSZ mint szerződéses partner már kiépítette a szükséges földkábelt, az OPUS TIGÁZ több mint 9 km gázvezetéket fektet le. Az iparipark-fejlesztés II. és III. ütemeinek tervezése folyamatban van. A II. ütem terveinek leszállítása várhatóan 2024. negyedik negyedévében, a III. ütemé várhatóan 2025. harmadik negyedévében történik meg. A 640 hektáros terület, mely kapcsolódik a 130 hektáros, már betelt ipari parkhoz, jelentős beruházási övezetnek számít országos viszonylatban is. Ezzel a kiépítettséggel pedig világcégek fogadására válik alkalmassá, amely ezres nagyságrendben teremt majd nívós munkahelyeket, évtizedekre meghatározva Nyíregyháza fejlődését, az itt élők biztonságát.

Az önkormányzat által szerződött kivitelezés műszaki tartalma összefoglalóan (I. ütem):

– 14,0 km közút (melyből, mintegy 4 km a Butykán átvezető Nagykállói út felújítása, míg körülbelül 10 km az ipari park új belső úthálózata)

– 10,0 km kerékpárút

– 10,5 km vízvezeték

– 11,4 km szennyvízvezeték és 1 db átemelő

– 32,0 km hírközlési alépítmény

– 182 db kamera

– 16,5 km közvilágítás

– 12,0 km elektromos hálózat

– 1 db csapadékvíz-tározó bővítése

– csapadékvíz-elvezetés a közutak mentén

– Nyírjes-tói vízfolyás átvezetés

Kapcsolódó galéria

A Nyíregyházi Déli Ipari Park fejlesztéseit mutatták be a sajtó munkatársainak