El sem hiszi mennyi mindent ünnepel Nyíregyháza 2024-ben!

Centenáriumot és bicentenáriumot is ünnepel Nyíregyháza 2024-ben. Váci Mihály és az örökváltság eseménye szerepel a kitüntetett jubileumok között. Jósa András, Bencs Kálmán, a színházi megnyitó, templomi évfordulók, de a menetrend szerinti vasúti közlekedés is okot ad az ünneplésre ebben az esztendőben.

A várostörténeti jubileumok között a legrangosabb az örökváltság bicentenáriuma, hiszen 1824-ben a Károlyi család megbízottjaival sikerült megkötni az egyezséget, miszerint a város lakói kivívták szabadságukat, megszabadultak a földesúri terhek alól. A Károlyiak a városra ruházták földbirtokosi jogaikat. Nyíregyháza 1974-ben állította az örökváltság emlékművét a Kossuth téren, mely egy kicsit háttérbe szorul a betelepítés évfordulója alkalmára emelt városalapítók szobra jelentősége mellett. Irodalmi és helytörténeti évfordulók sora is következik 2024-ben, Nyíregyháza életében. Két nagy kerek évfordulót is hozott az új esztendő, 100 és 200 esztendős jubileumokat.

„Itt van a közelünkben Váci Mihály szobra, hiszen Váci Mihály 1924 karácsonyán, Ókisteleki szőlő egyik házában látta meg a napvilágot. Aztán itt a közelben van hozzánk a Polgári Fiúiskola, ide járt iskolába. Még közelebb a mai Kölcsey Gimnázium épülete, ahol 1938-43-ig a Tanítóképző Intézetnek volt a diákja. Szóval ő az egyik legnagyobb jubileuma ennek az esztendőnek. Jó lenne, ha ez az évforduló lehetőséget adna arra, hogy Váci Mihály költészetét ismét felfedezzék többen, ill. nagyon sok emlékhelye van a városban, és azoknak is utánajárnánk.”

- tájékoztatott Ilyés Gábor helytörténész. 2024-ben megyeszerte megelevenedik a Váci-kultusz. Szinte minden hónapban terveznek valamilyen eseményt. Lesz szavalóverseny és irodalmi vetélkedő, konferencia, könyv – és Váci - naptár megjelenés. De újabb jeles születésnapokra is felhívta a figyelmet a helytörténész.

„Néhány személyre még felhívnám a figyelmet. Elsőként egy Bartholomaeidesz János nevezetű evangélikus lelkészre, aki 210 évvel ezelőtt született. Aztán Jósa Andrásról sem feledkezhetünk meg, neki 190. évfordulója van, illetve Benczúr Gyula születésének 180. évfordulója. Közeleg a Magyar Kultúra Napja. Érdemes megemlíteni, hogy az ünnepségsorozat keretében adják át a Bencs Kálmán-díjat. Bencs Kálmán városunk egykori polgármestere 140 év el ezelőtt született, és 80 éve halt meg. Közötte van az az 50 esztendő, ami adatott neki. E között volt 1918-34-ig a város polgármestere, az ő emlékét őrzi ez a díj.”

– sorolta az újabb évfordulókat Ilyés Gábor. Ugyan nem kerek évforduló, de alkalmat ad az ünneplésre a 165 éve, 1859 május 24 – én indult menetrend szerinti vasúti közlekedés a Debrecen - Nyíregyháza – Miskolc vonalon. Az evangélikus nagytemplom ünnepélyes alapkövét 240 éve helyezték el, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. De a Samassa József egri érsek által építtetett római katolikus templom felszentelésének 110. évfordulója is 2024-ben aktuális. Ezek után illik megemlékezni arról is, hogy 130 éve, 1894 február 6-án volt a színház épületének ünnepélyes megnyitója.