Egyedülálló módon a Nyíregyházi Tankerületi Központ 3 iskoláját is elismerő oklevéllel jutalmazták

Három nyíregyházi középiskola részesült elismerésben a Debreceni Egyetemen a 2023. évi összesített középiskolai felvételi rangsor alapján. A Cívisváros Campusában tartott ünnepségen a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium részesült a megtisztelő címben és jutalomban.

Az a három, nagy hagyományokkal bíró nyíregyházi gimnázium kapott meghívást a Debreceni Egyetemtől arra az ünnepségre, ahol azokat az iskolákat értékelték és díjazták, akik a legtöbb tanulójukat ösztönzik arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat az 1538-ban alapított egyetemen folytassák. A 2023. évi összesített középiskolai felvételi rangsor alapján a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium és a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium kiemelkedő helyen végzett az összeírásban, ők azok, akiknek diákjainak jelentős hányada tanul tovább a szomszéd vármegye egyetemén.

A „Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány” támogatja azokat a középiskolákat, akik az összesített rangsor 1-20. helyén állnak, a 2023. évi általános és pótfelvételi eljárásban az intézményben érettségi vizsgát tett tanulók közül a Debreceni Egyetemre felvettek létszáma legalább 20 fő, a felvettek létszáma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, valamint a felvettek átlagpont-száma alapján készített rangsorok egyikében előrelépést mutatnak az előző évi rangsor eredményhez viszonyítva, és az előző évben nem szerepeltek a támogatott iskolák között.

Ezen szempontok figyelembevételével részesült a három nyíregyházi középiskola anyagi támogatásban, amit főleg iskolai tehetséggondozásra, diákönkormányzati programokra és pályaorientáció erősítésére fordíthatnak. 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ volt az egyetlen olyan fenntartó az ünnepségen, amelynek három fenntartott iskoláját is díjazta a Debreceni Egyetem.