Digimatek az iskolában – Újszerű eszközök és módszerek az oktatásban

A Magyarországi Evangélikus Egyház Nyíregyházi és Balatonboglári Egyházközsége közel 80 millió forintot nyert a Hármas kötés – digitális közösségben gyermekeink jövőjéért című projekttel, a Széchenyi 2020 keretében.

 

Erős vár a mi Istenünk!... Így köszöntötte az online tájékoztató résztvevőit az egyház nyíregyházi igazgató lelkésze, dr. Kovács László Attila. A spirituális megnyitó igehirdetéssel kezdődött, majd a konzorciumi partnerek projektzáró beszámolója következett.

Interaktív kijelzők, tanulói tabletek és tanári laptopok, lézernyomtató, sakkpalota demonstrációs tábla, WIFI-modul és pendrive-ok gazdagítják a jövőben három egyházi iskola eszközeit. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, valamint a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola nyert közel 80 millió forintot digitális fejlesztésekre, a Széchenyi 2020 keretében.

Vállalták a hároméves program pedagógusai, hogy részt vesznek akkreditált képzésben és továbbképzésben, workshopokat tartanak, meglátogatják egymás óráit, majd értékelik a korszerű eszközök használatának előnyeit.

„Programcsomagot kellett választanunk, külön-külön programcsomag elképzeléssel indultunk, aztán végül az általános iskola ugyanazt a programcsomagot valósította meg. Ez volt a LearningApps, illetve a Sakkpalota. A gimnázium pedig maradt az eredetileg is tervezett Geomatech – látható matematika –, illetve természettudomány programcsomaggal. Vállaltuk ezeknek a módszertani elemeknek, digitális követelményeknek a megismerését, elméleti oktatását, a gyakorlatban való kipróbálását, majd pedig a tanulóközösségben ennek a gyakorlati alkalmazását, a tanulókkal való megismertetését, és nyilván volt egy olyan implementációs feladatunk is, amikor a tantestülethez vittük, és a benne résztvevők, a szakmai megvalósítók terjesztői, éltetői voltak a tantestületben is lezajlott digitális törekvéseknek, átalakulásnak” – tájékoztatta a résztvevőket Kocsisné Sárossy Emőke szakmai vezető, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója.  

A szőlősgyöröki iskola hasonlóan kapcsolódott a programhoz, képzésekkel és órabemutatókkal. Mindenhol a körülményekhez alakították a tanítási elemeket. 

„Gyakorlatilag három évfolyamon vezettük be a két programot, de mára szinte már az egész felső tagozaton alkalmazzuk pl. a Tankockákat, és nemcsak a matematika, hanem több más tantárgy keretein belül is. A Sakkpalota programot sem csak abban a két évfolyamban vittük végig, hanem most már gyakorlatilag minden alsó tagozatos részt vesz ebben. Van, aki csak szakkör jelleggel, de pl. a mostani elsősök már órarendi keretben tanulják a sakkot, mint oktatási eszközt” – mesélt az ottani eredményekről Fritz Péter, a Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskola tanára.

A sikeres pályázat legfontosabb eredménye, hogy az eszközökön, a digitális tanterv összeállításán, a korszerű módszertani elemeken túl kiszolgálják és erősítik a diákok életkorának megfelelő oktatást, mely a jövőben is fenntartja érdeklődésüket a ma már nem mellőzhető infokommunikációs technológia iránt.