Az Északi temető működési rendjének ideiglenes változása a 2022. év Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan

Engedélyezett sírköves munkálatok végezhetők a temetőben 2022. október 8-án és 2022. október 15-én (munkanap) és 2022. október 22-én szombaton 8:00-15:00 óra között is. Nem végezhető sírköves munka 2022. október 28. és november 2. között!

A temető nyitva tartása:

2022. október 23-án vasárnap: 7:00-19:00

2022. október 24-én hétfőn: 7:00-19:00

2022. október 25-én kedden: 7:00-19:00

2022. október 26-án szerdán: 7:00-19:00

2022. október 27-én csütörtökön: 7:00-19:00

2022. október 28-án pénteken: 7:00-19:00

2022. október 29-én szombaton: 7:00-20:00

2022. október 30-án vasárnap: 7:00-20:00

2022. október 31-én hétfőn: 7:00-20:00

2022. november 1-jén kedden: 7:00-20:00

2022. november 2-án szerdán: 7:00-20:00

2022. november 3-án csütörtöktől: 7:00-17:00

A temetőbe 4 kapun keresztül lehet belépni. Kérik, hogy a nyitvatartási idő végéig hagyják el a temető területét. Amennyiben ez nem történik meg, ezen időpont után már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet elhagyni a temető területét, ahol 24 órás portaszolgálat van. A temetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad, kivételt képeznek a vakvezető és munkakutyák! (16/2017. (IV.28.) önk. rend. 9.§ (7) a. pont)

Gondnoksági ügyelet, nyitvatartás:

2022. október 29-én szombaton: 10:00-15:00 – ügyelet

2022. október 30-án vasárnap: 10:00-15:00 – ügyelet

2022. október 31-én hétfőn: 7:30-17:00 – ügyelet

2022. november 1-jén kedden: 7:30-18:00 – ügyelet

Ügyeleti időben a gondnokságon kizárólag sírhely újraváltásra lesz lehetőség, – a sírhely felett rendelkezők (!!!) vagy írásbeli meghatalmazottjaik számára – a temetőlátogatók részéről pedig felvilágosítás kérhető sírhellyel kapcsolatban.

Gépjárművel történő behajtás:

2022. november 1-jén kedden 7:00-10:00 lehet behajtani de 11:00 óráig a gépjárművekkel el kell hagyni a temető területét! Behajtási díjat nem kell fizetni!

A fenti napon a forgalmi viszonyoktól és a temető zsúfoltságától függően előfordulhat időszakos forgalomkorlátozás – a temetőben valamint a temető körüli közutakon – illetve a temetőbe történő behajtás időszakos korlátozása.

2022. október 31-én (hétfőn) és november 1-jén (kedden) 8:00 és 16:00 óra között – hagyományainkhoz híven – a Korányi úti ravatalozóban idén is bemutatót tartunk temetkezési kellékekből. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

2022. november 2-án szerdán, ismét megtartjuk mécsesgyújtással egybekötött ünnepi megemlékezésünket a Hősök temetőjében (Dugonics út).

A nyíregyházi "Hősök temetőjében" több mint 2800 sírban, 14 nemzet első világháborúban elhunyt katonái nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek, melyekben egy apa, fiú, férj vagy vőlegény alussza örök álmát, aki haza vágyott és akit haza vártak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával, civilek és civil szervezetek segítségével – Halottak napján 2800 darab mécses gyújtásával emlékezik a hősökre.

Az idei ünnepségünk 15:00 órakor kezdődik református liturgiával, majd ezután mécses gyújtással fejeződik be. Az ünnepi liturgiát Katona Béla lelkipásztor tartja a temetőben nyugvó elhunytakért.

Sírhely újraváltás:

Az 1997. évben temetett vagy újraváltott sírok, urnasírboltok 25 éves használati ideje, valamint a 2012. évben temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves használati ideje 2022. december 31-én lejár. Az újraváltások bruttó díjai (kivonat):

1 személyes sírhely a régi parcellarészben (1-50. parcellák) 38 100 Ft.

2 személyes sírhely a régi parcellarészben (1-50. parcellák) 76 200 Ft.

1 személyes sírhely az új parcellarészben („U”-s parcellák) 35 560 Ft.

2 személyes sírhely az új parcellarészben („U”-s parcellák) 71 120 Ft.

2 személyes urnafülke 27 305 Ft.

4 személyes urnafülke 54 610 Ft.

A sírhelyet az válthatja újra, akinek a sírhely felett rendelkezési joga van vagy az ő meghatalmazottja (írásbeli meghatalmazás szükséges) a meghatalmazó nevére. Az újraváltáshoz személyi igazolványra és lakcímkártyára is szükség van.

Tájékoztatás:

A Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó működési rend változásáról, az esetleges forgalomkorlátozásokról és a sírhely újraváltásokkal kapcsolatosan felvilágosítás kérhető:

személyesen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. gondnokságán (Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. – a Pazonyi úti MOL benzinkút felől)

telefonon a 42/408-414-es telefonszámon a 3-as melléken,

email-ben a temeto.gondnoksag@gmail.com email címen.

Felhívás!

Kérjük, hogy a gépkocsi feltörések és a lopások elkerülése érdekében táskájukra, autójukra, értékeikre fokozottan figyeljenek. Ha tehetik, a szokásos személyes tárgyaikon, valamint a kegyeletgyakorláshoz, a kegyelet megadásához szükséges kellékeken kívül mást ne hozzanak a temető területére. A gépjárművekben ne hagyjanak nagy értékű tárgyakat, és az ajtókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel! Egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül értéktárgyaikat, irataikat, táskáikat! A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni értékeit, azok eltűnéséért a temető tulajdonosa és az üzemeltetője sem felelős. A temető területén elkövetett lopásokkal, rongálásokkal, károkozásokkal és egyéb bűntettekkel kapcsolatban az illetékes Rendőrkapitányságon a károsultnak kell a feljelentést megtenni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ismét megjelentek a temetőben a temetőlátogatókat munkaszerzés céljából megszólító olyan vállalkozók is, akik engedéllyel, szakképesítéssel nem rendelkeznek. Kérjük a tisztelt temetőlátogatókat, hogy saját érdekükben győződjenek meg arról a megbízás előtt, hogy a vállalkozó rendelkezik-e a munka elvégzéséhez szükséges anyagokkal, eszközökkel illetve megfelelő telephellyel, engedéllyel, szakképesítéssel.

A temető üzemeltetője és az önkormányzat nem tud felelősséget vállalni az esetleges károk, el nem végzett vagy szakszerűtlen munkák tekintetében.

Kérjük, hogy amennyiben a fenti, jogszerűtlen esetek valamelyikével találkoznak a temető területén, jelezzék azt a temető üzemeltetőjének.