Az egy évtizeddel ezelőtti nagy belvíztől a Nyulastói csatorna korszerűsítéséig
Az egy évtizeddel ezelőtti nagy belvíztől a Nyulastói csatorna korszerűsítéséig

A nagy árvizeket is sokáig szokták emlegetni, de egy ilyen folyómentes, alapvetően „száraz” településen, mint Nyíregyháza, a nagy belvizet őrzi sokáig az emlékezet. S nemcsak azoké, akik térdig gázolva a pocsolyákban mentették javaikat pont tíz évvel ezelőtt. Mivel az érintett településrészeken túl is rendezetlen volt a probléma, a 2010-ben érkező új városvezetés elhatározta, az akkori tűzoltás után a víz elvezetésére stratégiát alkot és konkrét lépéseket tesz. Ennek újabb szép példái mellett az előzményekre is visszatekintünk.

Az önkormányzati pályázatok és projektmenedzsment referatúra tájékoztatása alapján több jelentős, a csapadékvíz-elvezető hálózatot érintő fejlesztés készült el különböző forrásból finanszírozott projektek mentén, melyek egy része látványos, más része kevésbé – de legalább olyan hasznos.

Lokális gondokat orvosolt

A legutóbbi egy több mint egymilliárdos program volt, mely most zárul – hiszen szeptemberben mindenhol sikeresen zárult a műszaki átadás-átvétel –, s több helyen hozott könnyebbséget, hiszen lokális vízelvezetési problémák oldódtak meg a helyreállítási és építési munkáknak köszönhetően. A „Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán” című, TOP-os projekt keretében százszázalékos, vissza nem térítendő támogatásból valósultak meg a következő elemek:

Az Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.

– A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz-átemelő építése, valamint ezen a szakaszon résfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járdaburkolat rekonstrukciója.

– A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz-átemelő és záportározó műtárgy építése. A munkák 2019. augusztusban kezdődtek és 2020. januárban fejeződtek be.

– A Nyulastói csatorna rekonstrukciója során mederbővítés, mederburkolás történt. A csatorna lehetséges befogadójául szolgál a Nyírszőlős nyugati területeiről érkező csapadékvíznek.

– A Csemete utca csapadékvíz-elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel valósult meg. A fejlesztés eredményeképpen az új hálózat kapcsolódik a korábban elkészített csapadékhálózat-rekonstrukcióhoz, amely a Tünde utcán, Alma utcán, Lujza utcán és Tüzér utcán halad keresztül.

– Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitásnövelése mederburkolással és mederkotrással valósult meg. A mederkotrással a csatorna visszanyerte a nyilvántartási keresztmetszetét, ennek megfelelően javul vízszállító képessége, a mederburkolással kedvezőbb lesz a csapadékáramlás.

A Bessenyei téren ez is a munkák része

2020-ban megkezdődött továbbá a Bessenyei tér környékén régen fennálló csapadékvíz-elvezetési problémák megoldása is, a tereket övező utak-járdák felújításával párhuzamosan. A szélsőséges éghajlatváltozás miatt a rövid idő alatt bekövetkező, nagy mennyiségű esőzés során a lehullott esővizet a meglévő, helyenként elavult csatornahálózat nem tudja időben elvezetni. Viszont a kialakuló kulturális negyedben a megújuló Kállay-kúriát és Szind­bá­dot meg kell védeni a szélsőséges záporesőkkel szemben. A fejlesztés első ütemeként ezen épületekhez kapcsolódóan valósul meg csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, új záportározó kialakításával és a csatornarendszer megújításával. Június 15-én megkezdődött a Bessenyei tér felújítása, amely során folytatódik a környék csapadékvíz-elvezető hálózatának rekonstrukciója, majd tervezetten 2021-ben a Színház utcai csapadékvíz-elvezető rendszer teljes felújításával megoldódnak a környék csapadékvíz-elvezetési problémái.

32 kilométer új út mentén is megoldották a problémát

A különböző, speciális projektek mellett van egy jelentős folyamat, melynek részeként rengeteg helyen oldották meg a problémát. Mint ismert, a 2010 előtt felhalmozott adósságok, a szinte csődhelyzetközeli állapotból való kilábalás után, amint a pénzügyi lehetőségek engedték, évi rendszerességgel korábban soha nem látott mértékű önkormányzati út épült ki, vagy újult meg. 2013-ban kezdődtek el városszerte a lakóutcák kiépítése, 2013 és 2019 között összesen 93 új utcát épített ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. 32 025 méter hosszban. Az útépí­tések természetesen csak úgy történhettek meg, hogy az adott út csapadékvíz-elvezetése is kiépüljön. Ez négy módon valósult meg az elmúlt években: szikkasztóárkok kialakításával, szikkasztókutak telepítésével, szik­kasztókutak és szikkasztóalagutak építésével, zárt csapadékvíz-csatorna kiépítésével. Az, hogy melyik utcánál melyik módszert alkalmazták, az adott területi adottságok döntötték el. Ez is óriási jelentőségű fejlesztéssorozat – a csapadékvíz tekintetében is!

Előzmények: Városliget és Városi I.

Érdemes visszatekinteni az előzményekre is. A „Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz-rendszerének fejlesztése” című projekt kapcsán, 2013-ban a Bujtosi Városligetben megépült nyílt és zárt medrű záportározó mellett megtörtént a város fő befogadójának, a Városi I. csatornának a mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig; s több helyen átereszek épültek. A pályázatban végrehajtott beavatkozások a meglévő vízgyűjtő rendszer szűk keresztmetszeteinek feloldására irányultak. Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről.

Előzmények: Borbánya és Malomkert

Egy másik nagy, önkormányzati projekt volt a „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz-elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése” című pályázat megvalósítása.

– 2016-ban indult a Malomkert fejlesztésének II. üteme. A projektben a Szántó Kovács János utcai parkoló területére tervezett záportározói elkészültek, s több mint 330 köbméter csapadékvíz tárolására alkalmasak.

– A Tüzér utca területén a meglévő csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése történt meg, nagy keresztmetszetű műanyag csőcsatornák kerültek beépítésre, több mint 500 méter hosszan. Kialakítottak 10 tisztítóaknát, és a nyílt medrű árkok visszatöltése is megtörtént, melyhez több száz köbméter föld megmozgatására volt szükség.

– A Lujza utca, Alma utca és Vércse utca területein 2017-ben a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással valósult meg. A Lujza utcán 846 m, míg az Alma utcán 620 m csőcsatornát építettek be.

– A Tünde utcán 2017-ben megtörtént a meglévő zárt csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpályaszerkezet-bontással, -helyreállítással.

– A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére lehetőség nyílt a Virágfürt utcán új projektelemként 2018-ban egy új csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár utcai kereszteződésig. A mostantól itt összegyűjtött csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.

Folytatják – most a Szegély és Boglárka utcán

Jelenleg is folyamatban van a csapadékvíz-elvezetési fejlesztési program egy újabb eleme. Zárt csapadékcsatorna épül a Szegély utca 1–21. szám között, valamint a Boglárka utcán. Az így összegyűlt víz fogadását a frissen megépített Nyulastói csatorna biztosítja. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, a vállalkozási szerződést aláírták, a munkaterületet szeptember közepén adták át. Ebben a programrészben több mint fél kilométer épül, nagyjából 67 millió forintból, s várhatóan három hónapon belül készül el a fejlesztés.